Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Вправа 11

1. Промінь світла падає перпендикулярно до поверхні дзеркала. На який кут відхилиться відбитий промінь від падаючого, якщо дзеркало повернути на кут: а) 16°; б) 24°; в) 35°? Зробіть висновок.

2. На одне з двох дзеркал, які розміщені під прямим кутом одне до одного, падають промені 1 і 2. Скопіюйте малюнок 119 у зошит і зобразіть подальший хід цих променів.

3. Падаючий промінь утворює з поверхнею горизонтально розміщеного дзеркала кут 50°. Як треба змінити розташування дзеркала, щоб відбитий промінь змінив свій напрямок на горизонтальний?

4. Висота Сонця така, що його промені складають з горизонтом кут 40°. Під яким кутом слід розташувати дзеркало АВ над краєм криниці, щоб відбитий від дзеркала промінь потрапляв на дно криниці (мал. 120)? Намалюйте відповідний малюнок у зошиті й побудуйте хід променів.

5. Які мінімальні розміри повинно мати дзеркало, щоб ви побачили себе в ньому в повний зріст? Як слід розмістити дзеркало при цьому?

6. Людина йде в напрямку до плоского дзеркала зі швидкістю 2 м/с. З якою швидкістю вона наближається до свого зображення? З якою швидкістю потрібно віддаляти дзеркало від людини, щоб відстань між людиною та її зображенням не змінювалася?

Мал. 119

Мал. 120

Мал. 121

7. Предмет АВ розташований перед плоским дзеркалом (мал. 121, с. 75). Побудуйте й схарактеризуйте зображення предмета у дзеркалі.

8. Промінь падає на дзеркало 1 так, як показано на малюнку 122. Визначте кут відбивання променя від дзеркала 2.

9. Де відносно увігнутого дзеркала, з радіусом кривизни 1,2 м, потрібно розташувати джерело світла, щоб отримати прожектор?

10. Радіус кривизни увігнутого дзеркала 80 см. На якій відстані від дзеркала слід розташувати предмет, щоб його дійсне зображення було вдвічі більшим, ніж предмет?

Мал. 122

11. На головній оптичній осі увігнутого дзеркала радіусом 40 см міститься світна точка S на відстані 30 см від дзеркала. На якій відстані перед увігнутим дзеркалом слід розташувати плоске дзеркало, щоб промені, відбиті дзеркалами, повернулись у точку S.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити