Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Вправа 13

1. Скопіюйте малюнок 145 у зошит і для кожного випадку побудуйте зображення предмета АВ у збиральній лінзі. Схарактеризуйте одержані зображення.

Мал. 145

2. На малюнку 146 показано головну оптичну вісь (КN лінзи, світну точку S та її зображення S1 Скопіюйте малюнок у зошит і за допомогою відповідних побудов визначте розташування оптичного центра та фокусів лінзи. Визначте тип лінзи й тип зображення.

Мал. 146

3. Відстань від предмета до збиральної лінзи — 15 см. Фокусна відстань лінзи — 20 см. Визначте відстань від зображення до лінзи.

4. Предмет розташовано на відстані 1 м від лінзи. Уявне зображення предмета розташоване на відстані 25 см від лінзи. Визначте оптичну силу лінзи. Якою є ця лінза — збиральною чи розсіювальною?

5. Відстань від уявного зображення предмета до збиральної лінзи, оптична сила якої 2 дптр, становить 0,4 м. Визначте відстань від лінзи до предмета.

6. Свічка стоїть на відстані 12,5 см від збиральної лінзи, оптична сила якої становить 10 дптр. На якій відстані від лінзи буде отримано зображення і яким воно буде?

7. За допомогою лінзи на екрані отримали чітке зображення предмета. Визначте оптичну силу лінзи, якщо предмет розташовано на відстані 60 см від неї, а відстань між предметом та екраном становить 90 см.

8. Якщо відстань від предмета до лінзи 36 см, то висота зображення — 10 см. Якщо предмет наблизити до лінзи так, щоб відстань між ними становила 24 см, то висота зображення дорівнюватиме 20 см. Визначте фокусну відстань лінзи.

9. Предмет і його зображення розміщені симетрично відносно фокуса лінзи. Відстань від предмета до фокуса лінзи — 4 см. Визначте фокусну відстань лінзи.

10. На малюнку 147 показано хід променя АВ до лінзи й ВС після заломлення в лінзі.Побудуйте подальший хід променя DЕ.

11. Симетричну лінзу розрізали точно навпіл по площині симетрії. Яку частину початкової оптичної сили матимуть дві утворені лінзи?

Мал. 147


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити