Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 4. ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТІВ

Ви дізнаєтесь

- Як взаємодіють постійні магніти

Пригадайте

- У якому випадку виникає магнітне поле

Взаємодія постійних магнітів.

Під час досліджень постійних магнітів було встановлено:

- залізні предмети найбільш інтенсивно притягуються до полюсів магніту;

- два магніти можуть притягуватись або відштовхуватись один від одного;

- навколо магнітів існує магнітне поле.

Розглянемо досліди, що ілюструють властивості постійних магнітів.

Будемо по черзі підносити магніт різними його частинами до залізного цвяха, закріпленого на динамометрі (мал. 12, с. 16).

Покази динамометра підтверджують, що найсильніше цвях притягується до полюсів магніту, а посередині магніту притягання відсутнє.

Наступними дослідами (мал. 13, а-в, с. 16) можна підтвердити, що різнойменні магнітні полюси притягуються, а однойменні — відштовхуються.

Мал. 12. Дослідження сили притягання металічних предметів до різних частин постійного магніту

Мал. 13. Дослід з вивчення взаємодії магнітів

Під час пошуку інформації в Інтернеті або зарубіжних журналах вам досить часто будуть траплятися зображення магнітів з літерами N і S — це перші літери англійських слів North і South, що в перекладі означають північний і південний. Для позначення полюсів магнітів також використовують синій і червоний кольори. Проте червоним кольором позначають північний полюс (N), а синім — південний (S) (мал. 14, а). У нашій же країні прийнято позначати полюси магнітів традиційно: північний — синім; південний — червоним (мал. 14, б).

Мал. 14. Позначення полюсів магнітів: а — у деяких зарубіжних країнах; б — у нашій країні

Графічні зображення взаємодії магнітних полів двох магнітів, що розташовані різнойменними (мал. 15, а) й однойменними полюсами (мал. 15, б) один до одного, ілюструють особливості взаємодії однойменних і різнойменних полюсів постійних магнітів.

Мал. 15. Зображення ліній магнітного поля під час взаємодії: а — різнойменних полюсів; б — однойменних полюсів

Пригадайте, електрично заряджені тіла також притягуються або відштовхуються. Це пояснюється існуванням двох видів електрично заряджених частинок: протонів та електронів, завдяки яким можна отримати позитивно або негативно електрично заряджені тіла. Однойменно заряджені тіла відштовхуються (мал. 16, а), а різнойменно зарядженні тіла — притягуються (мал. 16, б).

Мал. 16. Взаємодія електрично заряджених тіл: а — відштовхування однойменно заряджених тіл; б — притягання різнойменно заряджених тіл

Мал. 17 Неможливо отримати магніт з одним полюсом

На відмінну від електризації, за якої можна отримати окреме позитивно заряджене тіло й окреме негативно заряджене тіло, отримати магніт з одним полюсом неможливо. Як би ми не ділили магніт, найдрібніший його шматочок завжди буде мати два полюси — північний і південний (мал. 17).

ФОРМУЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Я поміркую й зможу пояснити

1. У чому схожість і відмінність між електричною взаємодією заряджених тіл і магнітною взаємодією двох магнітів?

2. Дайте визначення полюса магніту.

3. До магніту, закріпленого на підвісі, підносять другий магніт (мал. 18). Як взаємодіятимуть між собою магніти?

Мал. 18

Я вмію досліджувати й експериментувати

1. До полюса постійного магніту піднесли два цвяхи (мал. 19). Що станеться, якщо цвяхи відпустити? Перевірте на досліді.

2. Наближайте одну до одної дві магнітні стрілки. Поясніть їхню поведінку. Як встановляться кінці стрілок? Чому саме так?

Мал. 19

Я можу застосовувати знання й розв'язувати задачі

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити