Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вправа 20

1. Яка частка радіоактивних ядер деякого елемента розпадається за час, що дорівнює половині періоду піврозпаду?

2. Активність радіоактивного елемента зменшилася в 4 рази за 8 днів. Визначте період піврозпаду.

3. Активність препарату дорівнює 25 МБк. Скільки ядер розпадеться при цьому за одиницю часу?

4. За який час у препараті з постійною активністю 8,2 МБк розпадеться 25 ·108ядер?

5. Період напіврозпаду Со становить приблизно 5,3 року. Визначте сталу розпаду.

6. Інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів Радію-226 скоротилася вдвічі, у 53 рази більший за аналогічний інтервал часу для радіоактивних атомів Цезію-137. У якого з цих елементів більша стала радіоактивного розпаду? у скільки разів більша?

7. Графік залежності кількості (N) ядер, що не розпались, від часу (t) для деякої радіоактивної речовини зображено на

малюнку 202. Визначте період піврозпаду (Т) цієї речовини.

Мал. 202

8. Сталі розпаду радіоактивного Кобальту-60 та радіоактивного Йоду-131 відповідно: 4,15 · 10-9 с-1, та 9,98 · 10-7 с-1. Визначте для кожної речовини інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться удвічі.

9. Маса радіоактивного срібла зменшилася у 8 разів за 810 діб. Визначте період піврозпаду радіоактивного Арґентуму.

10. Стала розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює 3,14 · 10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність складає 157 Бк?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити