Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вправа 21

1. Напишіть позначення, яких бракує в рівняннях ядерних реакцій:

2. Напишіть рівняння ядерної реакції, яка відбувається під час бомбардування алюмінію (АI) -частинками й супроводжується вивільненням протона.

3. Напишіть рівняння ядерної реакції, яка відбувається під час бомбардування бору (В) -частинками й супроводжується вивільненням нейтронів.

4. Ядро урану U поглинає один нейтрон і ділиться на два уламки й чотири нейтрони. Один з уламків — ядро Сs. Ядром якого ізотопу є другий уламок?

5. Напишіть ланцюжок ядерних перетворень ядра Урану U , що захопив нейтрон, у Плутоній Рu, з огляду на те, що всі ядра, які знову утворюються, є бета-радіоактивними, тобто зазнають радіоактивного розпаду з випромінюванням -частинки (електрона).

6. Унаслідок поділу одного ядра U на два уламки виділяється близько 200 МеВ енергії (1 МеВ = 1,6 · 10-19 Дж). Яка кількість енергії вивільняється під час повного поділу всіх атомів, що містяться в 1 г цього ізотопу (приблизно 2,6 · 1021 атомів)? Яку кількість кам’яного вугілля треба спалити, щоб дістати таку саму кількість енергії?

7. На скільки градусів можна нагріти 1000 т води за рахунок енергії, що виділяється під час радіоактивного розпаду 1 г урану? (Скористайтесь даними з умови попередньої задачі.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити