Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 40. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Ви дізнаєтесь

- Про стан атомної енергетики в Україні та світі

Пригадайте

- Як працює атомна електростанція

Атомні електростанції України. Атомна енергетика України є не лише однією з галузей української енергетики, а й базовою складовою енергозабезпечення країни. На атомних електростанціях виробляють понад 50 % вітчизняної електроенергії.

Відповідно до аналітичного огляду «Ядерна енергетика у світі та Україні: поточний стан та перспективи розвитку» станом на 2015 рік в Україні експлуатують 15 енергоблоків загальною потужністю 13,835 ГВт на чотирьох АЕС (6 — на Запорізькій, 4 — на Рівненській, 3 — на Південноукраїнській, 2 — на Хмельницькій). За кількістю енергетичних реакторів Україна займає десяте місце у світі й п’яте в Європі. Дванадцять енергоблоків Україна успадкувала від СРСР, ще три запущено в часи незалежності: у 1995-му і 2004-му рр.

Усі реактори, що експлуатуються на АЕС України, належать до типу водо-водяних енергетичних реакторів (ВВЕР). У цих реакторах теплоносієм і сповільнювачем є вода під тиском. На малюнку 213, с. 180 зображено будову найбільш поширеного на атомних електростанціях енергетичного блока ВВЕР-1000 та його монтаж на Рівненській АЕС.

Після 2030 р. на стадію комерційної реалізації в Україні можуть вийти реактори IV покоління, у яких будуть використані швидкі нейтрони та паливо із суміші урану й плутонію.

За розвіданими запасами урану Україна посідає перше місце в Європі й десяте у світі, однак видобуток уранової сировини становить лише 40 % від потреб атомної енергетики (800 — 960 т на рік). Українські поклади урану сконцентровані в Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Важливою проблемою атомної енергетики України залишається захоронення радіоактивних відходів (так званого відпрацьованого ядерного палива), які накопичуються впродовж роботи ядерного реактора й мають значний період піврозпаду, а отже, продовжуватимуть випромінювати радіацію ще тисячі років.

Перспективи розвитку атомної енергетики. Сьогодні АЕС є в більш ніж 30 країнах світу, ще 30 країн планують у найближчому майбутньому побудувати нові атомні електростанції. Найбільшу кількість АЕС планується побудувати в країнах Азії, зокрема Китаї та Індії.

Прихильники атомної енергетики аргументують її переваги таким чином:

- в атомній енергетиці фактично не відбувається викидів парникових газів. Повний ядерно-енергетичний цикл (від видобутку урану до поховання відходів, включаючи спорудження реакторів) характеризується викидом лише 2 — 6 г вуглецю на 1 кВт електроенергії.

Мал. 213. Реактор ВВЕР-1000: а — схема будови; б — монтаж реактора на Рівненській АЕС

Приблизно така сама кількість вуглецю виділяється при використанні енергії вітру й сонця, що приблизно в 100 разів менше, ніж при використанні вугілля, нафти або природного газу. Якщо закрити АЕС в усьому світі й замінити їх тепловими електростанціями, то викиди вуглецю збільшаться на 600 млн т за рік, а загальний обсяг викидів у атмосферу Землі приблизно вдвічі перевищить допустиме значення;

- атомна енергетика на сьогодні краще забезпечена паливними ресурсами порівняно з традиційною енергетикою. При використанні сучасних технологій ядерного циклу світових запасів урану вистачить до кінця сторіччя, а в разі переходу на нові види палива ресурсна база АЕС стане практично необмеженою;

- вартість електроенергії, що виробляється на АЕС, має низький рівень залежності від ціни на паливну сировину.

До проблемних питань сьогоднішньої атомної енергетики належать питання безпеки, а передусім — утилізація радіоактивних відходів.

Екологічні проблеми атомної енергетики. Екологічні проблеми атомної енергетики нагадали про себе в останні десятиліття, і їх вирішення — одне з першочергових завдань сучасного суспільства.

До певного часу головною екологічною проблемою атомної енергетики залишалась утилізація радіоактивних відходів. Вплив на природу відходів ядерного палива на сьогодні доведений тисячами наукових праць і показниками існуючих захоронень відпрацьованого палива. У близькому майбутньому ще однією екологічною проблемою атомної енергетики може стати теплове забруднення природних водойм, що використовуються для охолодження агрегатів АЕС.

Ще однією екологічною проблемою є відведення величезних територій з якісними ґрунтами під будівництво нових атомних електростанцій.

Донедавна екологічні проблеми атомної енергетики відсувалися на другий план у порівнянні з її перевагами.

Усе змінила аварія на Чорнобильській АЕС в Україні в 1986 р. (мал. 214, а), що кваліфікується за міжнародною шкалою ядерних інцидентів як аварія найвищого сьомого рівня. Ця трагедія підірвала довіру світової спільноти до атомної енергетики. До цієї події про екологічні проблеми атомної енергетики говорилося дуже мало. Але після того, як увесь світ побачив руйнівну потужність ядерної енергії, головні екологічні проблеми атомної енергетики стали пов’язувати з можливим повторенням подібних катастроф. Ці побоювання виправдалися у 2011 р., коли в результаті землетрусу сталася аварія на японській АЕС «Фукусіма-1» (мал. 214, б), яка також була оцінена по сьомому (максимальному) рівню небезпеки. Повна ліквідація наслідків подібних аварій займатиме приблизно 30-40 років.

Природно, що після цих двох масштабних аварій екологічні проблеми атомної енергетики знову перемістилися на перші місця в рейтингу питань розвитку світового енергетичного комплексу. Вирішення екологічних проблем атомної енергетики є життєвою необхідністю, і недостатньо відповідальне ставлення до цих питань може стати фатальною помилкою для людської цивілізації. Але поряд із цим не варто недооцінювати переваги атомної енергетики, адже для багатьох країн це єдина можливість отримувати недорогу енергію й завдяки цьому не залежати від інших держав.

Мал. 214. Аварії на АЕС: а — на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС; б — на японській АЕС «Фукусіма-1»

ФОРМУЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Я поміркую й зможу пояснити

1. Назвіть основні переваги й недоліки атомної енергетики в порівнянні з іншими галузями енергетики України.

2. Які перспективи розвитку атомної енергетики?

3. Що розуміють під екологічними проблемами атомної енергетики?

4. Яка частка атомної енергетики в загальному обсязі світового виробництва електроенергії?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити