Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально

Мета роботи: дослідити параметри руху тіла, кинутого горизонтально.

Прилади та матеріали: лінійка з міліметровими поділками, штатив з муфтою й лапкою, металевий жолоб для пускання кульок, кулька, папір, висок, клейка стрічка (скотч), копіювальний папір.

Мал. 250

Вказівки щодо виконання роботи

1. За допомогою штатива закріпіть жолоб. Загнутий кінець жолоба має бути розташований горизонтально на висоті h = 3 см від поверхні стола (мал. 250).

2. Зафіксуйте клейкою стрічкою на столі довгу смужку паперу. У місці можливого падіння кульки покладіть копіювальний папір. За допомогою виска визначити точку А, від якої виміряти дальність польоту 𝑙.

3. Змінюючи висоту жолоба (h2 = 12 см, h3 = 27 см, h4 = 48 см), виміряйте відповідні дальності польоту 𝑙2, 𝑙3, 𝑙4. У кожному випадку дослід повторіть п’ять разів, пускаючи кульку з того самого місця жолоба й вимірюючи щоразу дальність польоту 𝑙1. Обчисліть середнє значення дальності польоту для кожного випадку Результати вимірювань й обчислень запишіть в таблицю.

Номер досліду

Фіксована висота

Дальність польоту 𝑙, см

Середня дальність

польоту, 𝑙c , см

1

h1 = 3 см2

h2 = 12 см3

hз = 27 см4

h4 = 48 см4. Доведіть, що під час руху тіла в полі земного тяжіння виконується співвідношення 𝑙1 : 𝑙2 : 𝑙3 : 𝑙4 = 1 : 2 : 3 : 4.

5. Використовуючи дані досліду, в якому кулька летіла з висоти h4 = 48 см, обчисліть середнє значення початкової швидкості за формулою = 𝑙с .

6. Обчисліть відносну похибку вимірювання швидкості за формулою

де 𝑙= h = 1 мм.

g = 0,02 при g = 10 .

7. Обчисліть абсолютну похибку вимірювання швидкості 0 = · V .

8. Результат вимірювання запишіть у вигляді 0 = ( ± ) .


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити