Підручник Фізика 9 клас з поглибленим вивченням - Т М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Як користуватися підручником

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА. ДОСЛІД ЕРСТЕДА

§ 2. МАГНІТНЕ ПОЛЕ. ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ

§ 3. ГІПОТЕЗА АМПЕРА. МАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ РЕЧОВИН

§ 4. ВЗАЄМОДІЯ МАГНІТІВ

Вправа 1

§ 5. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ЗЕМЛІ

§ 6. МАГНІТНЕ ПОЛЕ ПРОВІДНИКА ЗІ СТРУМОМ

Вправа 2

§ 7. ЕЛЕКТРОМАГНІТИ

Вправа 3

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 Складання та випробування електромагніту

§ 8. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА ПРОВІДНИК ЗІ СТРУМОМ. СИЛА АМПЕРА

Вправа 4

§ 9. ЕЛЕКТРОДВИГУНИ

Вправа 5

§ 10. ДІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ НА РУХОМИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗАРЯД. СИЛА ЛОРЕНЦА

Вправа 6

§ 11. ДОСЛІДИ ФАРАДЕЯ. ЯВИЩЕ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОЇ ІНДУКЦІЇ. ІНДУКЦІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

Вправа 7

§ 12. ГЕНЕРАТОРИ ІНДУКЦІЙНОГО СТРУМУ. ПРОМИСЛОВІ ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Перевірте себе

Розділ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 13. ДЖЕРЕЛА Й ПРИЙМАЧІ СВІТЛА. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ СВІТЛА

Вправа 8

§ 14. СВІТЛОВИЙ ПРОМІНЬ І СВІТЛОВИЙ ПУЧОК. ЗАКОН ПРЯМОЛІНІЙНОГО ПОШИРЕННЯ СВІТЛА. СОНЯЧНЕ ТА МІСЯЧНЕ ЗАТЕМНЕННЯ

Вправа 9

§ 15. ВІДБИТТЯ СВІТЛА. ЗАКОН ВІДБИВАННЯ СВІТЛА

Вправа 10

§ 16. ПЛОСКЕ ТА СФЕРИЧНЕ ДЗЕРКАЛА

Вправа 11

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала

§ 17. ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА НА МЕЖІ ПОДІЛУ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ. ЗАКОН ЗАЛОМЛЕННЯ СВІТЛА

Вправа 12

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № Дослідження заломлення світла

§ 18. СПЕКТРАЛЬНИЙ СКЛАД ПРИРОДНОГО СВІТЛА. ДИСПЕРСІЯ СВІТЛА. КОЛЬОРИ

§ 19. ЛІНЗИ. ОПТИЧНА СИЛА Й ФОКУСНА ВІДСТАНЬ ЛІНЗИ. ОТРИМАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНЗИ. ФОРМУЛА ТОНКОЇ ЛІНЗИ

Вправа 13

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4 Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи

§ 20. НАЙПРОСТІШІ ОПТИЧНІ ПРИЛАДИ

§ 21. ОКО ЯК ОПТИЧНИЙ ПРИЛАД. ЗІР І БАЧЕННЯ. ВАДИ ЗОРУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ. ОКУЛЯРИ

§ 22. СИЛА СВІТЛА Й ОСВІТЛЕНІСТЬ

Вправа 14

Перевірте себе

Розділ 3 МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 23. ВИНИКНЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХВИЛЬ

Вправа 15

§ 24. ЗВУКОВІ ХВИЛІ. ШВИДКІСТЬ ПОШИРЕННЯ ЗВУКУ

Вправа 16

§ 25. АКУСТИЧНІ ТА ФІЗІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКУ

§ 26. ВІБРАЦІЇ ТА ШУМИ. ІНФРА- Й УЛЬТРАЗВУКИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

§ 27. ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ Й ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 28. ШКАЛА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХВИЛЬ

§ 29. ПРИНЦИП РАДІОЗ'ЯЗКУ. РАДІОЛОКАЦІЯ

Вправа 17

§ 30. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНИХ БЕЗДРОТОВИХ ЗАСОБІВ ЗВ'ЯЗКУ ТА КОМУНІКАЦІЙ

Перевірте себе

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 31. СУЧАСНА МОДЕЛЬ АТОМА. ДОСЛІДИ РЕЗЕРФОРДА

§ 32. ПРОТОННО - НЕЙТРОННА МОДЕЛЬ ЯДРА АТОМА. ЯДЕРНІ СИЛИ

Вправа 18

§ 33. РАДІОАКТИВНІСТЬ. РАДІОАКТИВНІ ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 34. ПРАВИЛА РАДІОАКТИВНОГО ЗМІЩЕННЯ

Вправа 19

§ 35. АКТИВНІСТЬ РАДІОАКТИВНОЇ РЕЧОВИНИ. ЗАКОН РАДІОАКТИВНОГО РОЗПАДУ

Вправа 20

§ 36. ЙОНІЗАЦІЙНА Й БІОЛОГІЧНА ДІЇ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

§ 37. ІЗОТОПИ. ВИКОРИСТАННЯ ІЗОТОПІВ

§ 38. ПОДІЛ ВАЖКИХ ЯДЕР. ЛАНЦЮГОВА ЯДЕРНА РЕАКЦІЯ ПОДІЛУ

Вправа 21

§ 39. ЯДЕРНИЙ РЕАКТОР. АТОМНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

§ 40. АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА УКРАЇНИ. ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 41. ТЕРМОЯДЕРНІ РЕАКЦІЇ. ЕНЕРГІЯ СОНЦЯ Й ЗІР

§ 42. РАДІАЦІЙНИЙ ФОН. ДОЗИМЕТРІЯ

Перевірте себе

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ В МЕХАНІЦІ

§ 43. ПРИСКОРЕННЯ. РІВНОПРИСКОРЕНИЙ РУХ

Вправа 22

§ 44. ГРАФІКИ ПРЯМОЛІНІЙНОГО РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ. ШВИДКІСТЬ І ПЕРЕМІЩЕННЯ РІВНОПРИСКОРЕНОГО РУХУ

Вправа 23

§ 45. ІНЕРЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ ВІДЛІКУ. ПЕРШИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

§ 46. ДРУГИЙ ЗАКОН НЬЮТОНА

Вправа 24

§ 47. ТРЕТІЙ ЗАКОН НЬЮТОНА. МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИЧНОЇ МЕХАНІКИ

Вправа 25

§ 48. ЗАКОН ВСЕСВІТНЬОГО ТЯЖІННЯ

Вправа 26

§ 49. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ СИЛИ ТЯЖІННЯ. ПРИСКОРЕННЯ ВІЛЬНОГО ПАДІННЯ

Вправа 27

§ 50. РУХ ТІЛА, КИНУТОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО ТА ПІД КУТОМ ДО ГОРИЗОНТУ

Вправа 28

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5 Дослідження руху тіла, кинутого горизонтально

§ 51. РУХ ТІЛА ПІД ДІЄЮ КІЛЬКОХ СИЛ

§ 52. ІМПУЛЬС. ЗАКОН ЗБЕРЕЖЕННЯ ІМПУЛЬСУ

Вправа 30

§ 53. РЕАКТИВНИЙ РУХ. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ РАКЕТНОЇ ТЕХНІКИ

§ 54. МЕХАНІЧНА РОБОТА. ПОТЕНЦІАЛЬНА І КІНЕТИЧНА ЕНЕРГІЇ

§ 55. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЕНЕРГІЇ ТА ІМПУЛЬСУ В МЕХАНІЧНИХ ЯВИЩАХ

Вправа 31

§ 56. МАТЕМАТИЧНИЙ І ПРУЖИННИЙ МАЯТНИКИ

Вправа 32

Перевірте себе

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

ФІЗИКА І ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ БЕРЕЖЛИВОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ. АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

ЕВОЛЮЦІЯ ФІЗИЧНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

ВПЛИВ ФІЗИКИ НА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

ВІДПОВІДІ ДО ВПРАВ

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити