Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

-частинка 146, 154

-частинка 154, 155

у-промені 154, 155

Абсолютний показник заломлення 76

Активність радіонукліда 160

Антена 124

Беккерель 161

Висота звуку 118

Відкритий коливальний контур 124

Генератор електричного струму 50

Гравітаційна взаємодія 215, 241

Гравітаційна стала 215

Гучність звуку 119

Далекозорість 101

Детектування 132

Децибел 119

Дисперсія світла 83

Діамагнетики 14

Дійсне зображення 72, 88

Діоптрія 87

Довжина хвилі 112, 125

Другий закон Ньютона 207

Електровимірювальні прилади 42

Електродвигун 41

Електромагніт 30

Електромагнітна взаємодія 124, 241

Електромагнітна хвиля 125

Електромагнітне поле 124

Закон відбиття світла 69

Закон всесвітнього тяжіння 215

Закон заломлення світла 77

Закон збереження і перетворення

повної механічної енергії 237

Закон прямолінійного поширення світла 64

Закон збереження імпульсу 229

Замкнена (ізольована) система 229

Звукові хвилі (звук) 114

Змінний електричний струм 50

Ізотоп 151, 166

Імпульс сили 228

Імпульс тіла 228

Індукційний електричний струм 45

Індукція магнітного поля 12

Інерціальна система відліку 205

Квант 251

Кінетична енергія 236

Коефіцієнт розмноження нейтронів 171

Короткозорість 100

Корпускулярно-хвильовий дуалізм 252

Ланцюгова ядерна реакція 171

Лінза 85

Лінії індукції магнітного поля 12

Магніти постійні 15

Магнітне поле 11

Магнітні аномалії 21

Механічна хвиля 110

Модуляція 132

Нейтрон 151

Нуклід 151

Оптична сила лінзи 87

Парамагнетики 14

Період піврозпаду 160

Перший закон Ньютона 205

Повздовжня хвиля 111

Повне відбиття 78

Поперечна хвиля 111

Постулати Бора 149

Потенціальна енергія 236

Правила радіоактивного зміщення 156, 157

Правило Ленца 45

Правило лівої руки 37

Правило правої руки 26, 29

Правило свердлика 26, 29

Прискорення 192

Прискорення вільного падіння 218

Протон 150

Протонно-нейтронна модель

ядра атома 151

Радар 134

Радіозв’язок 131

Радіоктивність 154

Радіолокація 134

Радіонуклід 156

Реактивний рух 233

Резонатор 124

Рівноприскорений прямолінійний рух 193

Світло 58

Світловий промінь 64

Сила Ампера 36

Сильна взаємодія 152, 242

Слабка взаємодія 242

Соленоїд 28

Спектр 82

Стала радіоактивного розпаду 161

Тесла 37

Точкове джерело світла 63

Третій закон Ньютона 213

Уявне зображення 72, 88

Феромагнетики 14

Фізична картина світу 249

Фокусна відстань 87

Фронт хвилі 112

Фундаментальні взаємодії в природі 241

Явище електромагнітної індукції 45

Ядерна реакція 169

Ядерний реактор 173

Ядерні сили 152

Ядерна модель атома 148Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити