Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 1 МАГНІТНІ ЯВИЩА

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «МАГНІТНІ ЯВИЩА»

Після вивчення розділу «Магнітні явища» вам стали більш зрозумілими ті природні та штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями руху електрично заряджених часток речовини.

Ваші знання магнітних явищ і процесів будуть більш цілісними й операційними, коли ви навчитеся їх систематизувати, застосовувати загальні принципи, теорії, ідеї до аналізу конкретних запитань і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді в ситуаціях, коли вам потрібно буде діяти не за інструкцією, а шукати неординарні способи вирішення проблем.

1. Ви детальніше ознайомилися із фундаментальною взаємодією, якою зумовлена найбільша кількість явищ і процесів у природі, — це електромагнітна взаємодія.

Складовою електромагнітної взаємодії є магнітна взаємодія тіл, яка здійснюється через взаємодію створюваних цими тілами магнітних полів.

Магнітне поле створюється рухомими зарядженими частинками (струмами) і є складовою частиною електромагнітного поля.

МАГНІТИ

Постійні

Електромагніти

Природні: магнітні речовини Штучні: намагнічені метали

Котушки, що складаються з великої кількості витків ізольованого провідника. Якщо в таку котушку внести залізне осердя, то останнє намагнічується й різко збільшує магнітне поле електромагніту.

2. Ви можете пояснити магнітні властивості речовини. І розумієте, чому Землю вважають магнітом.

Усі речовини магнітні. При розміщенні речовини в зовнішньому (відносно неї) магнітному полі речовина або підсилює його, або послаблює. Розрізняють три типи речовин: діамагнетики (магнітне поле в них має напрямок, протилежний зовнішньому магнітному полю, тобто послаблює його); парамагнетики (у них магнітне поле збігається за напрямком із зовнішнім магнітним полем) і феромагнетики (магнітне поле всередині їх у тисячі разів більше, ніж зовнішнє, і збігається з ним за напрямком).

Земля також є гігантським магнітом. Магнітне поле Землі утворюють потужні глибинні електричні струми, які циркулюють у ядрі земної кулі разом з потоками розплавлених металів.

3. Ви вмієте графічно зображати магнітні поля й визначати напрямок ліній магнітного поля.

Магнітні поля графічно зображають магнітними силовими лініями — напрямленими лініями, уздовж яких орієнтуються намагнічені залізні ошурки, магнітні стрілки тощо. Напрямок ліній магнітного поля визначають за правилом свердлика або правої руки.

Магнітні поля відрізняються не лише конфігурацією, а й інтенсивністю дії. Силова характеристика магнітного поля називається індукцією магнітного поля, є векторною величиною й позначається літерою .

4. Ви можете пояснити, як взаємодіють магнітні поля: провідника зі струмом та постійного магніту, в поле якого вміщений провідник.

На провідник зі струмом, розміщений у магнітному полі, діє сила Ампера.

СИЛА АМПЕРА

У чому проявляється та чим зумовлена

Напрямок сили Ампера

Значення сили Ампера

Рух провідника зі струмом у зовнішньому магнітному полі під дією сили Ампера зумовлений змінами, внесеними в це поле власним магнітним полем провідника.

Визначають за правилом лівої руки, якщо ліву руку розташувати таким чином, щоб магнітні лінії входили в долоню (долонею до північного полюсу постійного магніту), а чотири пальці вказували напрямок струму в провіднику, то великий палець, відігнутий на 90°, вкаже напрямок сили Ампера, яка діє на провідник зі струмом з боку магнітного поля.

Сила Ампера, що діє на провідник.

F А = ВІ 𝑙 sin , тут — кут між напрямком струму I у провіднику та вектором індукції

магнітного поля ; — довжина ділянки провідника, що перебуває в однорідному магнітному полі.

Рух провідника (обертання рамки) під дією сили Ампера використовують: в електровимірювальних приладах, гучномовцях, електродвигунах.

5. Ви знаєте, що не лише електричний струм може утворювати магнітне поле, а й змінне магнітне поле може індукувати електричний струм у замкнутому провідному контурі.

У замкнутому провідному контурі в разі зміни магнітного поля, яке пронизує цей контур, виникає електричний струм. Такий струм називають індукційним.

Причина виникнення індукційного струму полягає в тому, що змінне магнітне поле завжди супроводжується виникненням у навколишньому просторі індукованого електричного поля. Індуковане електричне поле діє на вільні заряджені частинки в провіднику й спричиняє їхній напрямлений рух — виникає індукційний струм.

Явище виникнення в просторі навколо змінного магнітного поля індукованого електричного поля називають явищем електромагнітної індукції. На явищі електромагнітної індукції ґрунтується промисловий спосіб вироблення електричного струму (індукційні генератори електричного струму).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити