Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 2 СВІТЛОВІ ЯВИЩА

Підсумки до розділу «Світлові явища»

Після вивчення розділу «Світлові явища» вам стали більш зрозумілими ті природні та штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями поширення світлових пучків.

Ваші знання світлових явищ і процесів будуть більш цілісними й операційними, коли ви навчитеся їх систематизувати, застосовувати загальні принципи, теорії, ідеї до аналізу конкретних запитань і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді в ситуаціях, коли вам потрібно буде діяти не за інструкцією, а шукати неординарні способи вирішення проблем.

1. Ви продовжили ознайомлення з фундаментальною взаємодією, якою зумовлена найбільша кількість явищ і процесів у природі — електромагнітною взаємодією, зокрема зі світлом як видом електромагнітних хвиль, що сприймаються оком людини.

2. Ви знаєте, що тіло, яке випромінює світло, називають джерелом світла.

3. Ви дізналися, що швидкість світла у вакуумі є максимально можливою (граничною) швидкістю руху будь-яких сигналів і приблизно дорівнює 3 · 108 . В усіх інших речовинах швидкість світла є меншою, ніж у вакуумі. Фізична величина, що показує, у скільки разів швидкість поширення світла у вакуумі с є більшою, ніж у середовищі , називаєтьсяабсолютним показником заломлення середовища n, n = .

4. Ви вмієте застосовувати основні закони геометричної оптики — закон прямолінійного поширення світла, закони відбиття та заломлення світла.

Закони відбиття світла:

► падаючий і відбитий промені, а також перпендикуляр до відбиваючої поверхні, поставлений у точку падіння променя, лежать в одній площині;

► кут відбиття () дорівнює куту падіння ().

Закони заломлення світла:

► падаючий промінь, заломлений промінь і перпендикуляр, установлений до межі поділу середовищ у точці падіння променя, лежать в одній площині;

► відношення синуса кута падіння (а) до синуса кута заломлення (у) світлового променя є сталою величиною, яка дорівнює відносному показнику заломлення двох середовищ, = = n21

6. Ви вмієте будувати й характеризувати зображення, отримані за допомогою дзеркал і лінз. Знаєте, що існує математична залежність між відстанню d від предмета до лінзи, відстанню f від зображення до лінзи та фокусною відстанню F лінзи. Ця залежність називається формулою тонкої лінзи й записується так:

7. Знаєте, що біле світло — складне. З нього можна виділити світлові пучки різних кольорів, і лише їхня спільна дія створює враження білого кольору. Промені різних кольорів поширюються в одному середовищі з різною швидкістю, а отже, по-різному заломлюються. Оптичні явища, обумовлені залежністю швидкості поширення світла в певному середовищі від його кольору називають дисперсією світла. Дисперсією світла пояснюється утворення веселки.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити