Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 3 МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»

Після вивчення розділу «Механічні та електромагнітні хвилі» вам стали більш зрозумілими ті природні та штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями поширення механічних та електромагнітних хвиль.

Ваші знання хвильових процесів будуть більш цілісними й операційними, коли ви навчитеся їх систематизувати, застосовувати загальні принципи, теорії, ідеї до аналізу конкретних запитань і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді в ситуаціях, коли вам потрібно будете діяти не за інструкцією, а шукати неординарні способи вирішення проблем.

1. Ви знаєте, що розрізняють механічні й електромагнітні хвилі, які мають різну природу, проте схожі властивості.

ХВИЛІ

Механічні — процес поширення коливань у пружному середовищі.

Електромагнітні — процес поширення в просторі електромагнітних коливань, тобто взаємопов’язаних коливань електричного та магнітного полів, які становлять єдине електромагнітне поле.

Звук, хвилі на поверхні води

Радіохвилі, оптичне, рентгенівське й гама-випромінювання

Пружна механічна хвиля може бути повздовжньою, якщо коливання частинок середовища відбуваються в напрямку поширення хвилі, і поперечною, якщо частинки коливаються в площинах, перпендикулярних до напрямку розповсюдження хвилі.

Тільки поперечні

Швидкість поширення хвилі визначається за формулою = = .

Звукові хвилі поширюються зі скінченною швидкістю, яка є неоднаковою в різних середовищах і для різних умов.

Електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі з максимально можливою у природі швидкістю 3 · 10 8 . У всіх інших речовинах вона менша, ніж у вакуумі.

Притаманні явища відбивання, поглинання, заломлення та інші хвильові процеси

Шкала механічних та електромагнітних коливань і хвиль

2. Ви вмієте характеризувати звукові хвилі за фізичними та фізіологічними параметрами.

3. Ви продовжили ознайомлення з фундаментальною взаємодією, якою зумовлена найбільша кількість явищ і процесів у природі, — електромагнітною взаємодією, зокрема з електромагнітними хвилями.

4. Ви знаєте принципи радіозв’язку, супутникового зв’язку, радіолокації.

5. Ви можете оцінити позитивні та негативні сторони практичного використання електромагнітних хвиль для передачі інформації, телекомунікації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити