Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 3 МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

ПІДСУМКИ ДО РОЗДІЛУ «МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ»

Після вивчення розділу «Механічні та електромагнітні хвилі» вам стали більш зрозумілими ті природні та штучні явища і процеси, що пояснюються особливостями поширення механічних та електромагнітних хвиль.

Ваші знання хвильових процесів будуть більш цілісними й операційними, коли ви навчитеся їх систематизувати, застосовувати загальні принципи, теорії, ідеї до аналізу конкретних запитань і практичного втілення знань у конкретних життєвих ситуаціях. Особливо такі вміння стануть у пригоді в ситуаціях, коли вам потрібно будете діяти не за інструкцією, а шукати неординарні способи вирішення проблем.

1. Ви знаєте, що розрізняють механічні й електромагнітні хвилі, які мають різну природу, проте схожі властивості.

ХВИЛІ

Механічні — процес поширення коливань у пружному середовищі.

Електромагнітні — процес поширення в просторі електромагнітних коливань, тобто взаємопов’язаних коливань електричного та магнітного полів, які становлять єдине електромагнітне поле.

Звук, хвилі на поверхні води

Радіохвилі, оптичне, рентгенівське й гама-випромінювання

Пружна механічна хвиля може бути повздовжньою, якщо коливання частинок середовища відбуваються в напрямку поширення хвилі, і поперечною, якщо частинки коливаються в площинах, перпендикулярних до напрямку розповсюдження хвилі.

Тільки поперечні

Швидкість поширення хвилі визначається за формулою = = .

Звукові хвилі поширюються зі скінченною швидкістю, яка є неоднаковою в різних середовищах і для різних умов.

Електромагнітні хвилі поширюються у вакуумі з максимально можливою у природі швидкістю 3 · 10 8 . У всіх інших речовинах вона менша, ніж у вакуумі.

Притаманні явища відбивання, поглинання, заломлення та інші хвильові процеси

Шкала механічних та електромагнітних коливань і хвиль

2. Ви вмієте характеризувати звукові хвилі за фізичними та фізіологічними параметрами.

3. Ви продовжили ознайомлення з фундаментальною взаємодією, якою зумовлена найбільша кількість явищ і процесів у природі, — електромагнітною взаємодією, зокрема з електромагнітними хвилями.

4. Ви знаєте принципи радіозв’язку, супутникового зв’язку, радіолокації.

5. Ви можете оцінити позитивні та негативні сторони практичного використання електромагнітних хвиль для передачі інформації, телекомунікації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити