Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вправа 17

1. Інтервал часу, за який кількість радіоактивних атомів Радію-226 скоротилася вдвічі, у 53 рази більший за аналогічний інтервал часу для радіоактивних атомів Цезію-137. У якого з цих елементів більша стала радіоактивного розпаду? у скільки разів більша?

2. Сталі розпаду радіоактивного Кобальту-60 та радіоактивного Йоду-131 відповідно: 4,15 · 10-9 с-1, та 9,98 · 10-7 с-1. Визначте для кожної речовини інтервал часу, за який первинна кількість радіоактивних атомів скоротиться удвічі.

3. Стала розпаду радіоактивного Урану-235 дорівнює 3,14 · 10-17 с-1. Скільки атомів Урану-235 міститься в радіоактивному препараті, якщо його активність складає 157 Бк?

4. Період напіврозпаду Co становить приблизно 5,3 року. Визначте сталу розпаду.

5. Графік залежності кількості (N) ядер, що не розпались, від часу (t) для деякої радіоактивної речовини зображено на малюнку 184. Визначте період піврозпаду (Т) цієї речовини.

Мал. 184


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити