Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Вправа 18

1. Напишіть позначення, яких бракує в рівняннях ядерних реакцій:

AI +n + Hе,

Mn + ? Fe + n,

C + H C + ?,

AI + Mg+ ?

? + H Na + ,

2. Напишіть рівняння ядерної реакції, яка відбувається під час бомбардування алюмінію (AI) -частинками й супроводжується вивільненням протона.

3. Напишіть рівняння ядерної реакції, яка відбувається під час бомбардування бору (B) -частинками й супроводжується вивільненням нейтронів.

4. Ядро урану U поглинає один нейтрон і ділиться на два уламки й чотири нейтрони. Один з уламків — ядро Сs. Ядром якого ізотопу є другий уламок?

5. Напишіть ланцюжок ядерних перетворень ядра Урану U, що захопив нейтрон, у Плутоній Рu, з огляду на те, що всі ядра, які знову утворюються, є бета-радіоактивними, тобто зазнають радіоактивного розпаду з випромінюванням -частинки (електрона).

6. Унаслідок поділу одного ядра на два уламки виділяється близько 200 МеВ енергії (1 МеВ = 1,6 · 10-19 Дж). Яка кількість енергії вивільняється під час повного поділу всіх атомів, що містяться в 1 г цього ізотопу (приблизно 2,6 · 1021 атомів)? Яку кількість кам’яного вугілля треба спалити, щоб дістати таку саму кількість енергії?

7. На скільки градусів можна нагріти 1000 тон води за рахунок енергії, що виділяється під час радіоактивного розпаду 1 г урану? (Скористайтесь даними з умови попередньої задачі.)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити