Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 4 ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Перевірте себе

Рівень А (початковий)

1. Як розподіляється позитивний заряд в атомі згідно з моделлю атома Томсона?

А по всьому об’єму атома

Б у центрі атома

В позитивний заряд відсутній

Г обертається по колових орбіталях

2. Укажіть назви частинок, що входять до складу атома.

А електрони та протони

Б протони та нейтрони

В тільки протони

Г електрони, протони та нейтрони

3. Укажіть кількість нейтронів у ядрі атома Літію.

А 3

Б 7

В 4

Г 10

4. Укажіть значення ефективного коефіцієнта розмноження нейтронів, за якого можлива керована ланцюгова реакція.

А к > 1

Б к < 1

В к < 0

Г к = 1

5. Як змінюється порядковий номер елемента в результаті -розпаду ядра?

А збільшується на 2

Б зменшується на 4

В зменшується на 2

Г не змінюється 6

6. Період піврозпаду радіоактивної речовини — це час, за який розпадається…

А половина початкової кількості атомів речовини

Б третина початкової кількості атомів речовини

В усі радіоактивні атоми речовини

Г половина маси речовини

Рівень В (середній)

1. Що виділяється в результаті ядерної реакції?

N + Не О + ?

А Н

Б Н

В Не

Г n

2. Укажіть вид ядерної реакції, що протікає в атомній бомбі.

А керована ланцюгова реакція

Б штучне перетворення легких ядер

В некерована ланцюгова реакція

Г термоядерна реакція

3. Період піврозпаду атомів свинцю Рb становить 3,3 год. Укажіть справедливе твердження.

А за 3,3 год масове число кожного ядра свинцю зменшиться удвічі

Б за 3,3 год розпадеться половина наявних ядер

В за 6,6 год розпадуться всі наявні ядра

Г кожні 3,3 год розпадається в середньому одне ядро

Pівень С (достатній)

1. Чому в досліді Резерфорда ядра атомів золота відкидали назад -частинки, що налітали на них?

2. Стала розпаду радіоактивного Плутонію-239 дорівнює 9,0 · 10-13 с-1. Скільки розпадів відбудеться за 1 с в радіоактивному препараті Плутонію-239, якщо в ньому міститься 1,5 · 1023 атомів?

Pівень D (високий)

1. Ядро Ро утворилося після двох послідовних -розпадів. З якого ядра воно утворилось?

2. Використовуючи графіки залежностей кількості ядер, що не розпалися у процесі радіоактивного розпаду, від часу (мал. 203), порівняйте періоди піврозпаду й активності в початковий момент для ізотопів Йоду та Актинію.

Мал. 203

ВИКОНУЄМО НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ

Радіаційний фон у районах розташування атомних електростанцій у серпні 2016 р. був стабільним. А який радіаційний фон у вашому регіоні? Чи безпечні продукти харчування, що вирощуються у вашій місцевості?

Дізнайтеся про це, виконуючи проекти «Ознайомлення з роботою побутового дозиметра. складання радіаційної карти регіону» та «радіологічний аналіз місцевих продуктів харчування»

Рак — хвороба, перемогти яку намагаються вчені-медики всього світу. На сьогодні одним з ефективних методів знищення ракових клітин є радіотерапія, яка передбачає використання сильного випромінювання (потоків - і -частинок, нейтронів, протонів, рентгенівських і -променів).

Про те, які способи використовують, щоб діяти на клітини пухлини й мінімально опромінювати здорові клітини організму, дізнайтеся, виконуючи проект «Радіотерапія»


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити