Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Вправа 20

1. Залежність швидкості від часу в момент розгону автомобіля задано рівнянням = 0,8t. Побудуйте графік швидкості й визначте швидкість наприкінці п’ятої секунди.

2 Швидкість поїзда за 20 с зменшилася з 72 до 54 . Напишіть формулу залежності швидкості від часу й побудуйте графік цієї залежності.

3. Рівняння швидкості руху тіла = 5 + 4t Запишіть відповідне рівняння шляху.

4. Автомобіль за 10 с збільшив швидкість із 18 до 27 . Визначте прискорення і шлях, пройдений автомобілем за цей час.

5. За який час автомобіль, рухаючись зі стану спокою з прискоренням 0,6 проїде 30 м?

6 Гальмовий шлях автомобіля, що рухається зі швидкістю 1 = 15 , становить s1 = 1,5 м. Визначте гальмовий шлях s2 цього самого автомобіля, якщо він рухатиметься зі швидкістю 2 = 90 . Прискорення в обох випадках однакове.

7. Тіло рухається прямолінійно й рівноприскорено (а = 3 ). Запишіть рівняння = (t) і побудуйте графік цієї функції, якщо початкова швидкість тіла 0 = 3 .

8. Рівняння руху тіла має вигляд: х = 0,4t2. Напишіть залежність х(t) і побудуйте її графік. Заштрихуйте на графіку площу, що чисельно дорівнює шляху, пройденому тілом за 4 с, й обчисліть цей шлях.

9. Рухаючись із прискоренням 0,3 , лижник з’їхав по схилу завдовжки 100 м за 20 с. Яку швидкість мав лижник на початку й у кінці схилу?

10. Рухи матеріальних точок задано такими рівняннями: а) х1 = 10t + 0,4t2; б) х2 = 2t - t2; в) х3 = -4t + 2t2; г) х4 = — t - 6t2. Напишіть залежність = (t) для кожного випадку; побудуйте графіки цих залежностей; визначте вид руху в кожному випадку.

11. Сноубордист з’їхав з гори, що має схил 40 м, за 10 с, а потім проїхав по горизонтальній ділянці ще 20 м і зупинився. Обчисліть швидкість у кінці схилу, прискорення на кожній ділянці, загальний час руху й середню швидкість на всьому шляху. Накресліть графік швидкості.

12. Велосипедист перші 4 с рухався зі стану спокою з прискоренням 1 , 1 а потім 0,1 хв їхав рівномірно й останні 20 м, доки не зупинився, — рівносповільнено. Обчисліть середню швидкість за весь час руху. Побудуйте графік (t).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити