Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Вправа 21

1. Дві металеві кульки — велика та мала — рухаються з однаковими швидкостями по склу (мал. 221, с. 212, вигляд згори). Неподалік від траєкторії їхнього руху розташовано магніт. Як зміняться траєкторії руху цих кульок поблизу магніту? Яка з кульок відхилиться сильніше й чому?

Мал. 221

2. Під дією сили 20 Н тіло рухається з прискоренням 0,4 . З яким прискоренням рухатиметься це саме тіло під дією сили 50 Н?

3. На тіло масою 2160 кг, що лежить на горизонтальній поверхні, діє сила, під дією якої тіло за 30 с проходить відстань 500 м. Визначте величину цієї сили.

4. Моторний човен рухається з прискоренням 2 під дією трьох сил: сили тяги двигуна F1 = 1 кН, сили вітру F2 = 1 кН та сили опору води F3 = 414 Н. У якому напрямку рухається човен та яка його маса, якщо сила F1 напрямлена на південь, сила F2 — на захід, а сила F3 — напрямлена проти руху човна.

5. Вагон масою 20 т рухається рівносповільнено з прискоренням 0,3 і початковою швидкістю 54 . Визначте гальмівну силу, що діє на вагон, час руху вагону до зупинки й переміщення вагону.

6. М’яч масою 0,5 кг після удару, що тривав 0,02 с, набув швидкості 10 . Визначте середню силу удару.

7. На малюнку 222 зображено графік зміни швидкості тіла масою 2 кг. Визначте, як змінювалась при цьому сила, що діє на тіло.

Мал. 222

8. Під дією сили 60 Н тіло набуває прискорення 0,8 . Яка сила надасть цьому тілу прискорення 2 ?

9. Автомобіль масою 4 т, рушаючи зі стану спокою, на відстані 240 м набуває швидкості 43,2 . Визначте силу тяги двигунів автомобіля, якщо сила опору рухові 2 кН.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити