Підручник Фізика 9 клас - Т.М. Засєкіна - Оріон 2017 рік

Розділ 5 РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 51. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ВЗАЄМОДІЇ В ПРИРОДІ

Ви дізнаєтесь

- Чи є універсальна взаємодія, яка описує всі фізичні явище

Пригадайте

- Види взаємодій, що вивчались у курсі фізики

Вивчаючи фізику впродовж трьох років, ми дослідили фізичні явища, ознайомилися з основними розділами цієї науки, і можемо приступити до деякого узагальнення наших знань. Ще на початку вивчення фізики, у 7-му класі, ми зазначили, що фізика — наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Фізики вивчають поведінку та властивості матерії в широких межах її проявів, від субмікроскопічних елементарних частинок, з яких побудоване все матеріальне (фізика елементарних частинок), до поведінки всього всесвіту, як єдиної системи (космологія). Незважаючи на такі масштаби й різноманіття різних фізичних явищ і процесів, можна виокремити деякі з них, які мають певні характерні ознаки, зокрема характер взаємодії. Виділяють чотири види основних фундаментальних взаємодій:

- гравітаційна;

- електромагнітна;

- сильна;

- слабка.

Гравітаційна взаємодія характерна для всіх матеріальних об’єктів незалежно від їхньої природи. Вона полягає у взаємному притяганні тіл і визначається фундаментальним законом всесвітнього тяжіння: між двома точковими тілами діє сила притягання, прямо пропорційна добутку їхніх мас й обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Фізичною величиною, що описує здатність тіл вступати у гравітаційну взаємодію, є їхня маса: що більша маса тіл, то сильніше вони притягуються одне до одного. Посередником гравітаційної взаємодії є гравітаційне поле.

Гравітаційною взаємодією пояснюється падіння тіл у полі сили тяжіння Землі. Законом всесвітнього тяжіння описується, наприклад, рух планет Сонячної системи, а також інших макрооб’єктів.

Електромагнітна взаємодія пов’язана з електричними й магнітними полями. Електричне поле виникає за наявності електричних зарядів, а магнітне поле — за умови їхнього руху. У природі існують як позитивні, так і негативні електричні заряди, що й визначає характер електромагнітної взаємодії. Наприклад, електростатична взаємодія між нерухомими зарядженими тілами залежно від знаку зарядів зводиться або до притягання, або до відштовхування. Взаємодія рухомих заряджених тіл (частинок) залежно від їх знаку й напрямку руху також зводиться або до притягання, або до відштовхування.

Фізичною величиною, що описує здатність тіл вступати в електромагнітну взаємодію, є їхній електричний заряд. Посередником електромагнітної взаємодії є електромагнітне поле.

Сильна взаємодія забезпечує зв’язок нуклонів у ядрі й визначає ядерні сили.

Нарешті, слабка взаємодія описує деякі види ядерних процесів зокрема, характеризує всі види бета-перетворень.

Фізики ведуть пошуки інших типів взаємодій, як у явищах мікросвіту, так і в масштабах всесвіту, проте існування якого-небудь іншого — п’ятого типу взаємодії поки що не знайдено.

Фізики також прагнуть створити теорію, яка б об’єднала всі типи взаємодій, пояснивши їх з єдиної точки зору. Ця ідея випливає зі сприйняття навколишнього світу як єдиного цілого. Таке завдання є надзвичайно складним. Альберт Ейнштейн присвятив 40 останніх років свого життя об’єднанню гравітаційної й електромагнітної взаємодій, проте це йому так і не вдалося.

На початку 60-х років ХХ ст. американські фізики Стівен Вайнберг і Шелдон Глешоу та пакистанський фізик Абдус Салам запропонували теорію, яка об’єднує слабку та електромагнітну взаємодії. У цій теорії слабка й електромагнітна взаємодії розглядаються як два різні прояви єдиної, більш фундаментальної — електрослабкої взаємодії. Створення теорії електрослабкої взаємодії було відзначено присудженням її авторам Нобелівської премії з фізики в 1979 р.

Підбиваємо підсумки

- Виділяють чотири види основних фундаментальних взаємодій: гравітаційна; електромагнітна; сильна; слабка.

ФОРМУЄМО КОМПЕТЕНТНІСТЬ

Я поміркую й зможу пояснити

1. Які типи фундаментальних взаємодій ви знаєте?

2. Що загального можна сказати про механізм усіх фундаментальних взаємодій?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити