Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 6. Народовладдя в Україні

Запитання та завдання до теми 6

І. Виконайте тестові завдання.

1. Залежно від підстав проведення вибори бувають:

А Парламентські В Прямі або непрямі

або президентські Г Чергові або позачергові

Б Загальні або часткові

2. Оберіть із запропонованих прикладів форм демократії той, що є прикладом представницької демократії.

А Референдум

В Загальні збори громадян

Б Вибори

Г Засідання Верховної Ради України

3. Позначте питання, яке може виноситися на всеукраїнський референдум.

А Скорочення кількості народних депутатів

В Бюджет

Б Податки

Г Амністія

4. Позначте, на вимогу якої кількості зібраних підписів громадян України Президент України може проголосити всеукраїнський референдум.

А Ста тисяч громадян В Трьох мільйонів громадян

Б Одного мільйона громадян Г П’яти мільйонів громадян

5. Серед запропонованих характеристик оберіть недолік пропорційної системи виборів.

А Неперсоніфікованість виборів Б Втрата великої кількості голосів

В Неадекватність представництва Г Відсутність можливості проводити агітацію

II. Порівняйте поняття.

• Чергові вибори - позачергові вибори.

III. Вставте числа в речення.

1. Референдум за народною ініціативою проголошується на вимогу не менш як ____ млн громадян України, що мають право голосу, за умови, що підписи відносно проголошення референдуму зібрані не менше ніж в ___ областях і не менше ніж по тис. підписів у кожній області. 2. У референдумі мають право брати участь громадяни України, що досягли ____ -річного віку. 3. Позачергові вибори Президента України проводяться з достроковим припиненням повноважень Президента України в період ___днів з дня припинення повноважень.

IV. Сформулюйте, чому предметом референдуму не можуть бути питання бюджету, податків та амністії.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити