Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 8. Президент України

§ 87. РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

1. Функції і компетенція Ради національної безпеки і оборони України

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО України) відповідно до Конституції України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.

Правовою основою діяльності РНБО України є Конституція, закони України, міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, акти Президента України.

Компетенцією Ради національної безпеки і оборони України є:

• розробка та розгляд на своїх засіданнях питань, які відповідно до Конституції України, Стратегії національної безпеки України, Воєнної доктрини України належать до сфери національної безпеки і оборони, та подання пропозиції Президентові України;

• координація виконання ухвалених РНБО України рішень, уведених у дію указами Президента України, і здійснення поточного контролю діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони;

• залучення до аналізу інформації посадових осіб та фахівців органів виконавчої влади, державних установ, наукових закладів, підприємств та організацій усіх форм власності;

• координація і контроль переведення центральних і місцевих органів виконавчої влади, а також економіки країни на роботу в умовах воєнного чи надзвичайного стану;

• координація та контроль діяльності органів виконавчої влади щодо відбиття збройної агресії, організації захисту населення та забезпечення його життєдіяльності, охорони життя, здоров’я, конституційних прав, свобод і законних інтересів громадян.

2. Склад і порядок функціонування РНБО України

Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов’язків Голови РНБО України на період до обрання і вступу на пост нового Президента України покладається на Голову Верховної Ради України.

Персональний склад Ради національної безпеки і оборони України формує Президент України.

Членами РНБО України можуть бути керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також інші особи, визначені Президентом України. Секретар РНБО України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України і безпосередньо йому підпорядковується.

Основною організаційною формою діяльності Ради національної безпеки і оборони України є її засідання. На засіданнях Ради національної безпеки і оборони України її члени голосують особисто. Делегування ними обов’язку бути присутніми на засіданні Ради національної безпеки і оборони України іншим особам не допускається.

У засіданнях РНБО України може брати участь Голова Верховної Ради України.

Рішення РНБО України ухвалюються не менш як двома третинами голосів її членів. Голова Верховної Ради України може висловлювати думку щодо ухвалених рішень, яка протоколюється. Ухвалені рішення вводяться в дію указами Президента України.

Рішення Ради національної безпеки і оборони України, уведені в дію указами Президента України, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити