Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 9. Виконавча влада України

Запитання та завдання до теми 9

І. Виконайте тестові завдання.

1. Напрямами діяльності органів державної виконавчої влади є реалізація двох основних функцій:

А Охоронної та регулятивної В Контрольної та наглядової

Б Освітньої та оздоровчої Г Виконавчої та розпорядчої

2. Позначте вищий орган у системі органів виконавчої влади.

А Кабінет Міністрів України В Служба безпеки України

Б Верховна Рада України Г Генеральна Прокуратура України

3. За поданням Президента України Верховна Рада України призначає:

А Міністра Кабінету Міністрів України

Б Міністра освіти України

В Міністра закордонних справ України

Г Міністра економіки України

4. До повноважень Кабінету Міністрів України не належить:

А Забезпечення державного суверенітету

Б Ухвалення рішення про визнання іноземних держав

В Забезпечення проведення фінансової, цінової та інвестиційної політики

Г Розробка проекту Закону про Державний бюджет України

5. Голови місцевих державних адміністрацій підзвітні та підконтрольні:

А Президенту України

Б Генеральному прокурору України

В Верховній Раді України

Г Органам виконавчої влади вищого рівня

6. Установіть відповідність між назвою центрального органу виконавчої влади та його визначенням.

А Міністерство В Агентство

Б Служба Г Інспекція

1. Центральний орган виконавчої влади, який утворюється в разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління.

2. Головна ланка системи органів центральної виконавчої влади, що створюються для організації державного управління в найважливіших сферах соціально-економічного й політичного життя і є здебільшого органами галузевого управління.

3. Центральний орган виконавчої влади, який утворюється в разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства.

4. Центральний орган виконавчої влади, який утворюється в разі, якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам.

II. Порівняйте поняття.

• Агентство - інспекція.

• Орган законодавчої влади - органи виконавчої влади.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити