Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні

§ 91. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА ТА ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ РАДИ, СТАРОСТИ СЕЛА, СЕЛИЩА

1. Правовий статус депутатів місцевих рад

Депутат місцевої ради є представником інтересів територіальної громади села, селища, міста чи їхніх громад, який обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, установлений Конституцією України.

Депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини — виборців свого виборчого округу, виконувати їхні доручення в межах своїх повноважень, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного оголошення відповідною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Депутат місцевої ради здійснює свої повноваження, не пориваючи з виробничою або службовою діяльністю.

Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, має обов’язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їхні доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.

На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законом випадках депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок відповідного місцевого бюджету.

Депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до

виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Депутат має право звернутися із запитом до керівників ради та її органів, сільського, селищного, міського голови, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на відповідній території. Орган або посадова особа, до яких звернено запит, зобов’язані дати усну чи письмову відповідь на запит на сесії ради у строки і в порядку, встановлені радою. За результатами розгляду запиту рада ухвалює рішення.

Депутат має право ознайомлюватися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов’язаний:

• підтримувати зв’язок з виборцями, відповідною територіальною громадою;

• не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, доручень виборців;

• вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо їх вирішення.

2. Сільський, селищний, міський голова

Сільський, селищний, міський голова - це головна посадова особа територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів декількох сіл), селища, міста.

Сільський, селищний, міський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, становить п’ять років.

Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. Він не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

3. Староста села, селища

Староста - це виборна посадова особа місцевого самоврядування.

Староста обирається жителями села, селища (сіл, селищ), розташованих на території відповідного старостинського округу, на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

Повноваження старости починаються з моменту складення ним присяги на пленарному засіданні відповідної сільської, селищної, міської ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією оголошено рішення щодо його обрання та реєстрації.

Строк повноважень старости, обраного на чергових виборах, становить п’ять років, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

Староста є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради за посадою. Він не може мати іншого представницького мандата, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю.

Порядок організації роботи старости визначається Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» і «Положенням про старосту», затвердженим сільською, селищною, міською радою. Староста:

• представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради;

• сприяє жителям села, селища в підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування;

• бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

• здійснює інші обов’язки, визначені «Положенням про старосту».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити