Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні

§ 92. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Кожен з вас через декілька років повною мірою зможе реалізувати свої політичні права. Ви будете брати участь у виборах. Від вашого виваженого рішення залежатиме майбутнє нашої країни та конкретно вашого регіону. Ви — майбутні політичні лідери вашої територіальної громади. Перефразовуючи відому інавгураційну промову тридцять п’ятого американського президента Дж. Кеннеді, пропонуємо вам не запитувати, що ваше місто, село, селище може зробити для вас, а запитати в себе, що ви можете зробити для своєї територіальної громади. Спробуйте поглянути на проблеми вашого регіону очима активного громадянина.

Працюємо у групах

Об’єднайтеся в чотири групи. Підготуйте аркуші паперу розміром А2, маркери та окрему картку з конкретним переліком прав людини (статті нормативного документа). Отримайте завдання розробити реальні пропозиції до місцевої влади, де повною мірою реалізовувалися б права людини.

1 група. Реалізація особистих прав людини. Надайте пропозиції місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реалізації особистих прав людини за такими статтями Загальної декларації прав людини:

Ст. 3. Кожна людина має право на життя, на свободу і на особисту недоторканність.

Ст. 12. Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте і сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, тайну його кореспонденції або на його честь і репутацію. Кожна людина має право на захист закону від такого втручання або таких посягань.

2 група. Реалізація політичних прав людини. Надайте пропозиції місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реалізації політичних прав людини за такими статтями Загальної декларації прав людини:

Ст. 20. 1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і асоціацій. 2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якої асоціації.

Ст. 21. 1. Кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. 2. Кожна людина має право рівного доступу до державної служби у своїй країні.

3 група. Реалізація соціально-економічних прав людини. Надайте пропозиції місцевій владі щодо поліпшення стану механізму реалізації соціально-економічних прав людини за такими статтями Загальної декларації прав людини:

Ст. 22. Кожна людина, як член суспільства, має право на соціальне забезпечення і на здійснення необхідних для підтримання її гідності і для вільного розвитку її особи прав у економічній, соціальній і культурній галузях за допомогою національних зусиль і міжнародного співробітництва та відповідно до структури і ресурсів кожної держави.

Cт. 23. 1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи, на справедливі і сприятливі умови праці та на захист від безробіття. 2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на рівну оплату за рівну працю.

4 група. «Юридична клініка» - група експертів з правових питань. Ознайомтеся із ст. 5 Закону України «Про звернення громадян» і підготуйтеся надати консультацію групам 1, 2, 3 щодо складання пропозицій, скарг або заяв до органів місцевого самоврядування.

Презентуйте результати творчої вправи.

Оформіть звернення до депутата місцевої ради за допомогою консультантів з групи «Юридична клініка».

Рефлексія. 1. Які права людини можна реалізувати за вашими проектами?

2. Яким чином можете довести до відома місцевих органів влади ваші пропозиції?

Домашнє завдання. Зв’яжіться з депутатом місцевої ради або його помічником та передайте свої звернення для розгляду. Пропозиції можна подати і до Молодіжної ради територіальної громади. Після того як надійде відповідь, повідомте шкільний колектив про результати.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити