Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

Запитання та завдання до теми 12

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте, хто здійснює функцію підтримання публічного обвинувачення в суді.

А Співробітник СБУ

Б Нотаріус

В Адвокат

Г Прокурор

2. Захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, попередження злочинів проти миру та безпеки людства є основними завданнями:

А Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Б Прокуратури

В Служби безпеки України

Г Національної поліції

3. Недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту та представництва, - це:

А Прокуратура

Б Адвокатура

В Нотаріат

Г Органи юстиції

4. Державна архівна служба та Державна реєстраційна служба координуються через:

А Кабінет Міністрів України

Б Міністерство юстиції України

В Міністерство освіти і науки України

Г Міністерство закордонних справ України

5. Посвідчення правочинів, видача свідоцтва про право на спадщину - це дії:

А Прокурора

Б Адвоката

В Поліцейського

Г Нотаріуса

6. Крім нотаріату, вчиняти окремі нотаріальні дії в сільських населених пунктах можуть:

А Прокурори

Б Адвокати

В Посадові особи органу місцевого самоврядування

Г Дільничний офіцер поліції

II. Порівняйте поняття.

• Прокуратура - адвокатура.

III. Розподіліть наведені нижче повноваження правоохоронних органів за таблицею.

Прокуратура України

Адвокатура

Нотаріат

Органи юстиції

Служба безпеки України

Національна поліція

           

1. Накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна, що підлягає державній реєстрації.

2. Здійснюють організаційне, матеріально-технічне забезпечення судів, роботу з кадрами судів, експертне забезпечення правосуддя.

3. Складають заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подають їх у встановленому законом порядку.

4. Легалізують громадські організації і реєструють політичні партії та інші громадські формування.

5. Збирають відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку.

6. Вживають заходів контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, консульських та інших державних установ.

7. Здійснюють розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду, ухиляються від виконання кримінального покарання, пропали безвісти.

8. Засвідчують вірність копій документів і виписок з них.

9. Попереджують, виявляють, розкривають злочини проти миру та безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління та економіки.

10. Здійснюють організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням.

11. Здійснюють своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події.

12. Представляють інтереси держави в суді.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити