Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

Завдання для контролю знань і вмінь

1 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. Носієм суверенітету та єдиним джерелом влади в Україні є:

А Президент України

Б Народні депутати України

В Народ України

Г Кабінет Міністрів України

2. Досягнення особою віку кримінальної відповідальності відбувається:

А У день народження

Б 3 нуля годин доби дня народження

В 3 конкретно встановленої години народження в день, коли виповнилося 16 (14) років

Г 3 нуля годин наступної за днем народження доби

3. Установіть відповідність між статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та структурними компонентами норми права.

1. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

2. Тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Розпиття спиртних напоїв на вулицях, на стадіонах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту та в інших громадських місцях, крім підприємств торгівлі, у яких продаж спиртних напоїв на розлив дозволено.

А Гіпотеза

Б Диспозиція

В Преамбула

Г Санкція

4. Політико-правовий зв’язок людини з державою, що знаходить свій вияв у взаємних правах та обов’язках, називається____________________________________________ .

II рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.

Державна влада в Україні здійснюється за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу, правоохоронну та судову. Україна є парламентською республікою. Народ здійснює владу виключно через органи державної влади та органи місцевого самоуправління. Право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить виключно законодавчій владі та не може бути узурповане главою держави. Забезпечення екологічної безпеки та екологічної рівноваги є обов’язком народу.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Безпосередня демократія - представницька демократія;

• Місцеві органи виконавчої влади - місцеве самоврядування.

IV рівень (3 бали). Розв’яжіть юридичну ситуацію.

Під час перевірки заяви про вчинення злочину працівниками районного відділу внутрішніх справ було встановлено, що 13-річний Сиротинець М. проник через вікно магазину і викрав непродовольчих товарів на суму 5 тисяч грн. Начальник районного відділку, враховуючи вік Сиротинця М., відмовив у порушенні кримінальної справи.

Чи є правомірними дії начальника районного відділку? Чи підлягає Сиротинець М. юридичній відповідальності? Хто відшкодує заподіяний збиток?

2 варіант

І рівень (4 бали). Виконайте тестові завдання.

1. За загальним правилом до громадянства України може бути прийнята особа, що безперервно прожила на законних підставах на території України протягом останніх:

А Трьох років

Б П’яти років

В Семи років

Г Десяти років

2. На посаду судді може бути призначено громадянина України, який має стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше:

А Три роки

Б П’ять років

В Десять років

Г Дванадцять років

3. Установіть відповідність між статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення та структурними компонентами норми права:

1. Позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

2. Кримінальній відповідальності за хуліганство підлягають особи, які досягли на момент вчинення злочину 14 років.

3. Хуліганством є грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом.

А Припис

Б Санкція

В Гіпотеза

Г Диспозиція

4. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є -

II рівень (3 бали). Виправте помилки в контрольній роботі учня.

Україна - суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Її територія в межах існуючого кордону є цілісною і непорушною. Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності покладається на Службу безпеки України. Права, свободи й обов’язки людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної одноманітності. В Україні діє принцип верховенства закону.

III рівень (2 бали). Порівняйте поняття.

• Присяжні - судді.

• Органи судової влади України - правоохоронні органи України.

IV рівень (3 бали). Розв’яжіть юридичну ситуацію.

Громадянин Велеречивий О. звернувся до Конституційного Суду України зі скаргою на порушення його конституційного права діями і рішеннями міського голови відносно неправомірно встановлених тарифів за надані комунальні послуги. У скарзі він просив Конституційний Суд України перевірити законність встановлення тарифів та відмінити їх. Але Конституційний Суд України відмовив Велеречивому О. у прийнятті скарги.

Чи правомірна відмова у прийнятті скарги? Відповідь обґрунтуйте.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити