Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ І. ДЕРЖАВА

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 21. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Поняття місцевого самоврядування

За Європейською хартією місцеве самоврядування означає право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах місцевого населення.

Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучено зі сфери їхньої компетенції й вирішення якого не доручено жодному іншому органу.

Відповідно до Європейської хартії:

• принцип місцевого самоврядування має бути визнаний в законодавстві й, по можливості, у конституції країни;

• право місцевого самоврядування здійснюється радами або зборами, що складаються із членів, обраних шляхом вільного, таємного, рівного, прямого й загального голосування;

• ради чи збори можуть мати підзвітні їм виконавчі органи.

Публічні повноваження здійснюються переважно тими органами публічної влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Органи місцевого самоврядування мають право в рамках національної економічної політики на власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень. Обсяг фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування відповідає повноваженням, передбаченим конституцією або законом.

Органи місцевого самоврядування мають право використовувати засоби правового захисту для забезпечення вільного здійснення своїх повноважень і поважання принципів місцевого самоврядування, які втілено в конституції або національному законодавстві.

2. Моделі місцевого самоврядування

Залежно від устрою, історичних, національних, географічних та інших особливостей у кожній державі місцеве самоврядування має специфічну правову форму. У практиці управління склалися дві моделі демократичної організації влади на місцях:

• європейська, яка використовує, насамперед, положення державницької теорії місцевого самоврядування;

• англо-американська, що бере за основу громадівську теорію.

Для європейської моделі місцевого самоврядування характерно поєднання на одному територіальному рівні місцевого самоврядування з місцевим управлінням. На місцеві органи управління покладаються певні функції місцевого самоврядування. У минулому це була, насамперед, функція адміністративної опіки, яка передбачала, що рішення органів місцевого самоврядування не можуть набути чинності, поки не дістануть схвалення місцевої адміністрації, призначеної органами державної влади (префекта, бургомістра, губернатора).

У сучасній управлінській практиці переважає функція адміністративного нагляду, яка обмежується перевіркою законності рішень органів місцевого самоврядування.

Англо-американська модель характеризується дією місцевого самоврядування на всіх територіальних рівнях нижче держави, суб’єкта федерації чи автономного регіону.

Ця модель походить з Великої Британії. Саме там склалася традиція самостійності громад щодо управління місцевими справами в межах законів, але без втручання центральної державної адміністрації та її представників на місцях.

Наприкінці XX ст. почала формуватися так звана новітня концепція місцевого самоврядування, якій притаманні:

• зростання значення громадянських ініціатив, впливу членів громади на діяльність органів місцевого самоврядування;

• передача органами місцевого самоврядування права на надання частини публічних послуг неурядовим організаціям та бізнесу;

• пошук органами місцевого самоврядування джерел фінансування розвитку громади в інших організаціях та установах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити