Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ І. ДЕРЖАВА

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

Запитання та завдання до теми 5

І. Виконайте тестові завдання.

1. Позначте ознаки державної влади.

А Недоторканність і сакральність

Б Підпорядкованість і партійна дисципліна

В Абсолютність і неподільність

Г Легітимність і верховенство

2. Позначте розпорядчі органи, які здійснюють оперативну роботу щодо державного управління суспільними процесами.

А Законодавчі В Судові

Б Виконавчі Г Правоохоронні

3. Процедура притягнення до відповідальності перед парламентом вищих посадових осіб держави - це:

А Імпічмент В Апеляція

Б Імунітет Г Касація

4. Позначте традицію самостійності громад щодо управління державними справами в межах законів, але без втручання державної адміністрації.

А Європейська В Англо-американська

Б Магдебурзька Г Земська

5. Позначте, які з перерахованих функцій не виконує судова влада.

А Охоронну В Виконання покарань

Б Правосуддя Г Контрольно-наглядову

6. Позначте назву особливості державної влади, що характеризується як юридичне обґрунтування й визнання народом країни, а також світовою спільнотою.

А Верховенство В Публічність

Б Легітимність Г Суверенність

II. Порівняйте поняття.

• Соціальна влада - державна влада.

• Органи законодавчої влади - органи виконавчої влади.

III. Розгляньте фотоілюстрації.

Користуючись додатковою літературою, установіть відповідність між країнами та назвами парламентських установ:

1.______ , 2.____ , 3.___ , 4._____ , 5.____ , 6.____ , 7.____ , 8.______ ,

9.___ , 10.____ , 11.____ , 12.____ .

А Парламент (Палата лордів і Палата громад)

Б Скупщина

В Кнесет

Г Великі Народні збори Д Конгрес (Палата представників і Сенат)

Е Великі Національні збори (Меджліс)

Ж Верховна Рада З Стортинг

И Верховний Кенгес (Сенат і Мажиліс)

І Національна Асамблея (Сейм і Сенат)

К Генеральні кортеси (Сенат і Конгрес депутатів)

Л Олій Мажліс

IV. Доберіть приклади державних органів (зі світової практики) за способом утворення (виборні; такі, що призначаються; успадковані).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити