Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 3. Форми права. Джерела права

Запитання та завдання до теми 3

І. Виконайте тестові завдання.

1. Елементом поняття «джерело права» є:

А Правовий прецедент В Нормативний договір

Б Правовий звичай Г Воля держави

2. Письмове або усне рішення судового або адміністративного органу, якому надається державою формальна обов’язковість, і воно стає нормою, еталоном, зразком під час розгляду всіх подібних справ у майбутньому - це:

А Міжнародний договір В Правовий прецедент

Б Нормативно-правовий акт Г Нормативний договір

3. Застосування грошових штрафів (віри) замість кровної помсти в «Руській правді» є прикладом такої форми права:

А Нормативно-правового акта В Нормативного договору

Б Правового звичаю Г Правового прецеденту

4. Нормативно-правовий акт є основною формою права:

А Англосаксонської правової сім’ї

Б Традиційної правової сім’ї

В Мусульманської правової сім’ї

Г Романо-германської правової сім’ї

5. Угода про асоціацію з Європейським Союзом належить до такого виду міжнародних договорів:

А Відкриті

Б Напіввідкриті

В Закриті

6. Ратифікація міжнародного договору - це:

А Підготовка тексту договору

Б Підписання міжнародного договору

В Підтвердження договору компетентним органом державної влади

Г Анулювання міжнародного договору

II. Порівняйте поняття.

• Правовий прецедент - нормативно-правовий акт.

• Ратифікація міжнародного договору - денонсація міжнародного договору.

• Джерела права - форма права.

III. Ознайомтеся з текстом Угоди про асоціацію України з ЄС (підписана 27 червня 2014 р.) та схарактеризуйте її за видами міжнародних договорів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити