Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 5. Правотворення. Систематизація законодавства

Правотворчість - це процес, яким суспільство, народ, держава творять форми державної і суспільної організації, комбінують і пристосовують до потреб життя елементи звичаєвого права, традиції, старе право, впливи найновіших правових систем.

Михайло Гоушевський, український громадський і державний діяч

§ 40. ПРАВОТВОРЧІСТЬ

1. Правотворчість як процес організації права

Правотворчість - це форма владної діяльності уповноважених суб’єктів, яка спрямована на утворення нормативно-правових актів, за допомогою яких у чинній юридичній

системі запроваджуються, змінюються чи скасовуються правові норми.

Принципи правотворчості - це керівні, основоположні ідеї, що обумовлюють єдність та загальну спрямованість право- творчої діяльності.

Основні принципи правотворчості:

• принцип законності полягає в тому, що розробка та ухвалення нормативно-правових актів повинні проходити з дотриманням правової процедури;

• принцип науковості означає, що діяльність науковців відіграє важливу роль на всіх етапах підготовки нормативного акта;

• принцип демократизму. Реальна участь громадян у розробці правових актів свідчить про демократизм цього процесу і дає можливість узагальнювати і враховувати волю та інтереси громадян;

• принцип системності й узгодженості означає послідовність у правотворчості, взаємозв’язок і взаємодію законодавчих актів, обов’язкову узгодженість кожного нормативного акта з нормами конституції і законів;

• принцип наступності означає, що ухваленню нормативного акта повинно передувати використання минулого право- творчого досвіду;

• принцип гуманізму, тобто формування нормативно-правових актів на основі загальнолюдських цінностей, природних прав людини.

Методи правотворчості розрізняються залежно від того, як створюються правові норми. Основними методами є нормо- творчість та санкціонування звичаю. До першого належить

установлення правових норм шляхом ухвалення нормативного акта. До другого - санкціонування інших соціальних норм (зокрема, звичаю).

Уважається, що існує три функції правотворчості:

• функція оновлення нормативного матеріалу;

• функція усунення прогалин;

• функція упорядкування правового матеріалу.

Особливий вид правотворчості, який належить до підзаконної правотворчості - правотворчість органів місцевого самоврядування і недержавних юридичних осіб.

2. Етапи правотворчої діяльності

Правотворчий процес - це юридично встановлена процедура діяльності суб’єктів правотворчості, порядок формування і закріплення їх волі в загальнообов’язкових юридичних приписах, упорядкована система стадій діяльності щодо встановлення, зміни чи скасування правових норм.

У правотворчому процесі можна виділити дві основні стадії:

Стадія офіційного надання юридичної сили правовим нормам складається з таких етапів:

• офіційне схвалення проекту (передача проекту на розгляд суб’єкта правотворчості; розгляд проекту; обговорення проекту);

• ухвалення офіційного рішення щодо проекту нормативного акта;

• офіційне оприлюднення (промульгація) ухваленого акта. Ці етапи правотворчості чітко й повно проявляються у правотворчій діяльності державних органів. Адже демократична природа правової держави вимагає, щоб у діяльності її органів під час підготовки та видання будь-якого нормативного акта відбивалися всі вищезгадані етапи. Це є надійною гарантією ухвалення нормативних актів належної якості, ретельності відпрацювання їх юридичної форми.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.