Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ II. ПРАВО

Тема 8. Юридична відповідальність

§ 51. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

1. Види юридичної відповідальності

Існування різних видів правопорушень передбачає й поділ юридичної відповідальності на самостійні види. Існують різні підстави для такого поділу.

Залежно від органів, що накладають юридичну відповідальність, її поділяють на таку, що накладається:

• органами державної влади;

• виконавчо-розпорядчими органами;

• судовими та іншими юрисдикційними органами. Поширеною є класифікація юридичної відповідальності залежно від галузевої належності правової норми, що порушена:

• дисциплінарна відповідальність - це вид юридичної відповідальності працівника за порушення трудової дисципліни із застосуванням до нього дисциплінарних стягнень;

• матеріальна відповідальність працівників - це вид ретроспективної юридичної відповідальності працівника за матеріальну шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації внаслідок порушення покладених на нього трудових обов’язків;

• адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності фізичних (юридичних) осіб, яка настає за вчинення адміністративного правопорушення і створює для цих осіб (колективів) несприятливі наслідки майнового чи морального характеру;

• цивільно-правова відповідальність - це вид юридичної відповідальності, який пов’язаний з накладенням цивільно- правових стягнень (пені, штрафу і відшкодування збитків) на фізичну та юридичну особу за невиконання або неналежне виконання зобов’язань чи заподіяння позадоговірної шкоди, а також за порушення деяких особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація особи тощо);

• кримінальна відповідальність - це вид відповідальності, що полягає в застосуванні до винної у злочині фізичної особи видів кримінального покарання.

2. Обставини, що виключають юридичну відповідальність

Система законодавства передбачає обставини, які виключають юридичну відповідальність за завдану шкоду і зовні начебто протиправне діяння. Обставини звільнення від юридичної відповідальності передбачаються в трудовому, адміністративному, кримінальному законодавстві та інших його галузях.

Обставини, що виключають юридичну відповідальність:

3. Презумпція невинуватості

Презумпція невинуватості - це правовий принцип, за яким щодо особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено в порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

Презумпція невинуватості має декілька правил:

обов’язковість доказування вини обвинуваченого покладається на обвинувачів (на особу, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора);

обвинувальний вирок не може ґрунтуватися на припущеннях, будь-який не усунений сумнів у винуватості тлумачиться на користь обвинуваченого;

обвинувальний вирок ухвалюється лише за умови, що в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведено повністю.

Загальна декларація прав людини

Cт. 11. Кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, доки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити