Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

Для зміцнення уряду слід обмежувати його владу.

Людвіг Берне, німецький публіцист і письменник

§ 60. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

1. Форма правління в Україні

Поняття «конституційний лад» означає певний спосіб організації держави, який закріплено в конституції.

Конституція України

Cт. 5. Україна є республікою.

Ст. 5 Конституції України закріплює республіканську форму правління, не конкретизуючи її. Аналіз розділів Конституції дає можливість зробити висновок, що в Україні після внесення змін до Конституції України Законом від 8 грудня 2004 р. реалізовано змішану форму правління, а саме парламентсько-президентську республіку. Підставами для такого висновку є такі конституційні положення:

• обрання Президента України на загальних виборах (ст. 103);

• призначення членів Кабінету Міністрів України парламентом (ст. 114);

• відповідальність уряду перед парламентом та Президентом України, підконтрольність і підзвітність уряду парламенту (ст. 113, 115);

• участь Президента у формуванні уряду (ст. 114);

• в окремих випадках право Президента достроково припиняти повноваження Верховної Ради України (ст. 90);

• наявність у Президента України права законодавчої ініціативи (ст. 93);

• право Президента України накладати вето на закони, ухвалені Верховною Радою України (ст. 94), та інші положення.

2. Форма територіального устрою

Конституція України

Ч. 2 ст. 2. Україна є унітарною державою.

Відповідно до Конституції, Україна є унітарною державою, до складу якої входить автономне утворення - Автономна Республіка Крим.

Територіальний устрій України ґрунтується на принципах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їхніх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

У контексті конституційної реформи втілюється в життя проект удосконалення українського унітаризму на основі подальшої децентралізації управління.

Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

3. Політичний режим України

Україна - демократична держава. Демократичною вважається держава, устрій і діяльність якої відповідають волі народу, загальновизнаним правам і свободам людини і громадянина. Ознаками України як демократичної держави є:

• реальна представницька демократія, що забезпечується обранням Верховної Ради України, Президента України, представницьких органів місцевого самоврядування на основі демократичних принципів виборчого права;

• організація державної влади в Україні на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову (у новітній історії України цей принцип уперше було проголошено в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р.);

• конституційне закріплення та реалізація принципу ідеологічного і політичного плюралізму. Цей принцип унеможливлює існування в суспільстві будь-якої обов’язкової ідеології, передбачає завдання держави сприяти організації та діяльності політичних партій, інших об’єднань, діяльність яких перебуває в межах Конституції та чинного законодавства України;

• визнання та гарантованість місцевого самоврядування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити