Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

§ 61. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

1. Національні меншини

В Україні проживають представники понад ста національностей. Це є важливим політичним і культурним фактором розвитку нашої держави. З огляду на це Верховна Рада України схвалила Декларацію прав національностей України та Закон «Про національні меншини в Україні».

Національні меншини - це групи громадян України, які не є українцями за національністю, що виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Метою ухваленого Закону є гарантування національним меншинам права на вільний розвиток. Україна гарантує громадянам незалежно від їхнього національного походження рівні політичні, соціальні, економічні та культурні права і свободи, підтримує розвиток національної самосвідомості й самовиявлення.

Громадяни України всіх національностей зобов’язані дотримуватися Конституції та законів України, оберігати її державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність українського народу та всіх національних меншин.

Держава гарантує всім національним меншинам права на національно-культурну автономію:

Користування і навчання рідною мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах або через національні культурні товариства

Розвиток національних культурних традицій

Використання національної символіки Визначення національних свят Сповідування своєї релігії

Задоволення потреб у літературі, мистецтві, засобах масової інформації

Створення національних культурних і навчальних закладів

Будь-яку іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству

Пам’ятки історії і культури національних меншин на території України охороняються законом.

2. Законодавство про мови

Державний статус української мови, статус інших мов в Україні закріплено Конституцією України, Законами України «Про національні меншини в Україні» (1992), «Про засади

державної мовної політики» (2012). Важливе значення має ратифікована 1999 р. Верховною Радою України Європейська хартія регіональних мов і мов меншин.

З моменту створення нашої держави діяв Закон України «Про мови в Україні» (1989), який було скасовано Законом України «Про засади державної мовної політики» (закон, ухвалений Верховною Радою України 2012 р.). У відповідь на його ухвалення в Києві навіть виник так званий «Мовний майдан», причинами якого було голосування з порушенням Конституції України, норм регламенту та процедури розгляду.

23 лютого 2014 р. Верховна Рада України скасувала цей закон, ухваливши поданий ще у грудні 2012 р. проект Закону «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про засади державної мовної політики”». Наступного дня, 24 лютого, Верховний комісар у справах національних меншин ОБСЄ Астрід Турс висловила стурбованість тим, що скасування цього Закону може призвести до подальших заворушень. Пізніше новообраний Президент України визнав, що скасування мовного закону було помилкою. Він проголосив, що «спільними зусиллями ми вдосконалимо мовну політику».

Конституція України

Cm. 10. Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Українська мова є мовою актів органів державної влади і управління, ділової, технічної, проектної документації і діловодства, міжнародних договорів, офіційних засобів масової інформації, науки та освіти.

Державні службовці зобов’язані володіти українською мовою. Для Президента України, суддів Конституційного Суду та інших посадових осіб знання української мови є конституційним обов’язком.

Визначений мінімум знань української мови повинні мати особи, що бажають отримати громадянство України. Україна виявляє турботу про задоволення мовних потреб українців, що проживають за її межами.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити