Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 75. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

I. «Мозковий штурм» на тему «Право на свободу совісті означає право…».

Працюємо в парах

II. Ознайомтеся зі статтями міжнародних документів, за допомогою яких ви будете аналізувати ситуації:

а) ст. 18, Загальна декларація прав людини; б) ст. 18, ст. 24, ст. 27, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; в) ст. 9, Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; г) ст. 35, Конституція України.

Обговоріть наведені ситуації і встановіть, у яких випадках порушено право на свободу світогляду та віросповідання, а в яких - дотримано. Відповідь обґрунтуйте, посилаючись на міжнародні документи.

Ситуації

1. На території машинобудівного заводу акціонерного товариства «Радіан» побудовано каплицю УПЦ (МП).

2. У Російській Федерації допускається зазначення в ЗМІ національної та релігійної належності терористів.

3. Громадянин Спостережливий І. звернувся до обласної податкової адміністрації із заявою про те, що релігійна громада села Пишка звільнена від сплати податків, хоча і займається комерційною діяльністю.

4. На території військової частини за домовленістю з її командуванням збудовано капличку УПЦ (КП).

5. Влада Башкортостану в 2016 р. профінансувала з республіканського бюджету святковий обід у зв’язку з візитом в Уфу патріарха.

6. У Греції, Японії, Великій Британії, США та деяких інших країнах законодавчими актами закріплено панівні релігії, що передбачає фінансування церкви та її шкіл за рахунок державного бюджету, визначення її прав у вирішенні низки питань щодо регламентації особистого життя громадян (реєстрація шлюбів, народжень дітей тощо).

7. 2 липня 2017 р. біля Грудівського озера, що на Волині, відбувся конфлікт між православною громадою села УПЦ (МП) і Євангельськими християнами-баптистами сусіднього села. Письмове прохання баптистської общини дозволити провести водохрещення сільський голова відмовився прийняти, пославшись на те, що члени православної громади — його виборці.

8. У кабінеті ректора національного університету розміщено предмети релігійного культу, які свідчать про належність до УГКЦ.

9. У період існування СРСР в одній з музичних шкіл Донеччини директор заборонив відвідувати її дітям священика однієї з церков.

10. З 1990 по 1993 р. в Україні діяла релігійна секта «Біле братство» . Сотні тисяч людей залишили сім’ї, передали в дар секті майно, кошти. 10 листопада 1993 р. декілька сотень фанатиків секти захопили Софію Київську і планували себе спалити. Було влаштовано масовий безлад, постраждали люди. Рішенням суду «Біле братство» було заборонено, а організаторів - засуджено.

Працюємо у групах

III. У 1936 р. було ухвалено чергову Конституцію СРСР, у якій закріплено право на свободу совісті для віруючих, яке формально обмежено лише свободою відправлення релігійних культів, у той час як атеїсти мали значно більше прав. Розгляньте ілюстрації та з’ясуйте, чим відрізнявся правовий статус віруючих від правового статусу атеїстів. За плакатами підготуйте короткий спіч про порушення прав віруючих у СРСР (один учень від групи).

Працюємо самостійно

IV. За допомогою міжнародних нормативних документів (с. 252) проаналізуйте ситуацію.

18 лютого 1999 р. у ЄСПЛ (Європейському Суді з прав людини) розглядалася справа «Бускаріні та інші проти Сан-Марино».

Основні факти справи:

Заявники пан Крістофоро Бускаріні, пан Еміліо Делла Балда та пан Даріо Манцаролі, громадяни Сан-Марино, відповідно 1943, 1937 та 1953 років народження, живуть у Сан-Марино.

18 червня 1993 р. заявники, яких було обрано до парламенту Сан- Марино, склали присягу в письмовій формі без клятви на Біблії, як вимагається статтею 55 Закону про вибори. 26 липня 1993 р. парламент розпорядився, щоб заявники ще раз склали присягу, цього разу на Біблії, інакше їх позбавлять місць у парламенті. Заявники оскаржили це розпорядження, хоча, між іншим, скаржилися і на те, що мало місце порушення їхнього права на свободу релігії та свободу совісті.

У жовтні 1993 р. Законом членам парламенту було надано право вибору між традиційною присягою та присягою, коли клятва на Біблії замінювалася словами «клянуся честю». Однак для інших категорій державних службовців традиційна присяга все ще є обов’язковою.

Яке рішення ухвалив Європейський Суд з прав людини, на вашу думку? Відповідь обґрунтуйте.

Обговоріть у класі можливі варіанти рішення ЄСПЛ. Порівняйте ваші відповіді з офіційним рішенням суду (Рішення у справі «Бускаріні та інші проти Сан-Марино» від 18 лютого 1999 р.), яке можна знайти на сайті Верховної Ради України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/980_364).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити