Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - Т. М. Філіпенко - Генеза 2018 рік

§ 1. ВСТУП

Розділ І. ДЕРЖАВА

Тема 1. Виникнення держави і права

§ 2. ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 3. ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 4. ІСТОРИЧНІ ТИПИ ДЕРЖАВ І ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Запитання та завдання до теми 1

Тема 2. Держава

§ 5. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

§ 6. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

§ 7. ПРАВОВА ДЕРЖАВА

Запитання та завдання до теми 2

Тема 3. Державний лад

§ 8. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО ПРАВЛІННЯ

§ 9. ФОРМА ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ

§ 10. ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ

§ 11. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Запитання та завдання до теми 3

Тема 4. Народовладдя

§ 12. НАРОДОВЛАДДЯ ТА НАРОДНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

§ 13. ВИБОРИ. ВИБОРЧЕ ПРАВО

§ 14. ВИБОРЧІ СИСТЕМИ

§ 15. ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС

§ 16. РЕФЕРЕНДУМ

Запитання та завдання до теми 4

Тема 5. Органи державної влади та місцеве самоврядування

§ 17. ДЕРЖАВНА ВЛАДА

§ 18. ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН

§ 19. ІНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА

§ 20. ВИКОНАВЧА ВЛАДА

§ 21. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 22. СУДОВА ВЛАДА

§ 23. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

Запитання та завдання до теми 5

Тема 6. Держава, особа, суспільство

§ 24. ЛЮДИНА, ІНДИВІД, ОСОБА

§ 25. ГРОМАДЯНСТВО

§ 26. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ГРОМАДЯНСТВО

Запитання та завдання до теми 6

§ 27. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розділ II. ПРАВО

Тема 1. Право як особливий вид соціальних норм

§ 28. СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

§ 29. ПРАВО

§ 30. ПРИНЦИПИ ПРАВА

Запитання та завдання до теми 1

Тема 2. Система права

§ 31. ПОНЯТТЯ СИСТЕМИ ПРАВА

§ 32. НОРМА ПРАВА

§ 33. ПРАВОВИЙ ІНСТИТУТ ТА ГАЛУЗЬ ПРАВА

Запитання та завдання до теми 2

Тема 3. Форми права. Джерела права

§ 34-35. ФОРМИ ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

§ 36. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. НОРМИ ПРАВА

Запитання та завдання до теми 3

Тема 4. Законодавство

§ 37. ПОНЯТТЯ ЗАКОНОДАВСТВА

§ 38. НОРМАТИВНІ АКТИ

§ 39. ЗАКОНИ І ПІДЗАКОННІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

Запитання та завдання до теми 4

Тема 5. Правотворення. Систематизація законодавства

§ 40. ПРАВОТВОРЧІСТЬ

§ 41. ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

§ 42. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

§ 43. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ВИДИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ПРАВОВИХ АКТІВ

Запитання та завдання до теми 5

Тема 6. Правовідносини

§ 44. ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН

§ 45. СТРУКТУРА ПРАВОВІДНОСИН

§ 46. ПРАВОСУБ'ЄКТНІСТЬ

Запитання та завдання до теми 6

Тема 7. Правомірна поведінка і правопорушення

§ 47. ПОНЯТТЯ ПОВЕДІНКИ

§ 48. ПРАВОВА ПОВЕДІНКА

§ 49. ПРАВОПОРУШЕННЯ

Запитання та завдання до теми 7

Тема 8. Юридична відповідальність

§ 50. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИ

§ 51. ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

§ 52. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРАВОВИХ СИТУАЦІЙ

Запитання та завдання до теми 8

Тема 9. Законність і правопорядок

§ 53. ПОНЯТТЯ ЗАКОННОСТІ

§ 54. ПРАВОПОРЯДОК

Тема 10. Правосвідомість

§ 55. ПРАВОСВІДОМІСТЬ

Запитання та завдання до тем 9 і 10

§ 56. ПОВТОРЕННЯ І УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розділ III. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. Поняття конституційного права України

§ 57. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 58. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ

§ 59. ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Запитання та завдання до теми 1

Тема 2. Загальні засади конституційного ладу України

§ 60. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ЛАД УКРАЇНИ

§ 61. НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ

§ 62. ДЕРЖАВНА СИМВОЛІКА

Запитання та завдання до теми 2

Тема 3. Громадянство України

§ 63-64. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

Запитання та завдання до теми 3

Тема 4. Міжнародне право прав людини

§ 65. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 66. ПРАВА ТА СВОБОДИ ЛЮДИНИ

§ 67. МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 68. СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Запитання та завдання до теми 4

Тема 5. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина

§ 69. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

§ 70. ОСОБИСТІ ПРАВА І СВОБОДИ

§ 71. ПОЛІТИЧНІ ПРАВА І СВОБОДИ

§ 72. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА КУЛЬТУРНІ ПРАВА І СВОБОДИ

§ 73. КОНСТИТУЦІЙНІ ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

§ 74. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ІНОЗЕМЦІВ, БІЖЕНЦІВ, ТИМЧАСОВО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

§ 75. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА СВОБОДУ СВІТОГЛЯДУ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ

§ 76. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ НА МИР, ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ

§ 77. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. МІЖНАРОДНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ДИТИНИ

§ 78. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАСТОСУВАННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД. ОБОВ'ЯЗКОВІСТЬ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ

§ 79. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ У СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ

Запитання та завдання до теми 5

Тема 6. Народовладдя в Україні

§ 80. РЕФЕРЕНДУМ

§ 81. ВИБОРЧА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Запитання та завдання до теми 6

Тема 7. Законодавча влада України

§ 82. ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

§ 83. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА

§ 84. ЗАКОНОДАВЧИЙ ПРОЦЕС. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ

Запитання та завдання до теми 7

Тема 8. Президент України

§ 85. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

§ 86. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

§ 87. РАДА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Запитання та завдання до теми 8

Тема 9. Виконавча влада України

§ 88. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

§ 89. ЦЕНТРАЛЬНІ ТА МІСЦЕВІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Запитання та завдання до теми 9

Тема 10. Місцеве самоврядування в Україні

§ 90. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

§ 91. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕПУТАТА ТА ГОЛОВИ МІСЦЕВОЇ РАДИ, СТАРОСТИ СЕЛА, СЕЛИЩА

§ 92. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Запитання та завдання до теми 10

Тема 11. Судова влада в Україні

§ 93. ПРАВОСУДДЯ

§ 94. СИСТЕМА СУДОУСТРОЮ

§ 95. СТАТУС СУДДІВ ТА ПРИСЯЖНИХ. ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

Тема 12. Правоохоронні органи України та адвокатура

§ 96. ПРОКУРАТУРА. НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ. СБУ

§ 97. АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

§ 98. ОРГАНИ ЮСТИЦІЇ. НОТАРІАТ

§ 99. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. ПРЕЗУМПЦІЯ НЕВИНУВАТОСТІ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВЕДЕНОСТІ ВИНИ

Запитання та завдання до теми 12

Завдання для контролю знань і вмінь

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити