Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 18. Система соціальних норм

1. Поняття та ознаки соціальних норм

З перших днів існування людей виникла потреба в регулюванні відносин між ними. Поступово складалися певні правила, які регулювали відносини між людьми.

Соціальними нормами називають правила поведінки загального характеру, які регулюють різні сфери суспільних відносин, визначають поведінку, дії людей у суспільстві й забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу.

Соціальні норми мають певні ознаки. Незважаючи на відмінності різних видів соціальних норм, у них є багато спільного.

Будь-яка соціальна норма є правилом поведінки людей. Про це свідчить назва поняття, яке походить від слова соціум — «суспільство». Звичайно, навіть серед тварин є певні правила існування, однак їх не можна назвати соціальними.

Усі соціальні норми мають загальний характер. Це означає, що їхня дія поширюється на невизначене коло осіб, вони застосовуються багато разів.

Кожна соціальна норма стосується певної сфери суспільних відносин. Залежно від виду, соціальні норми по-різному встановлюються та закріплюються, однак у будь- якому випадку вони встановлюються певними суб’єктами. Соціальні норми недостатньо встановити, вони мають бути гарантовані та забезпечені. Для цього визначаються заходи, які можуть бути вжиті в разі порушення тих чи тих соціальних норм.

2. Види соціальних норм

Соціальні норми розрізняють за різними критеріями, найчастіше за сферами, у яких вони регулюють людські відносини.

Етичні норми визначають відповідність поведінки людини певним зразкам. Вони можуть стосуватися як людини взагалі, так і окремої професійної, соціальної групи. Так, існує педагогічна етика, якої мають дотримуватися вчителі, викладачі; лікарська етика; адвокатська етика.

Естетичні норми відтворюють уявлення людей про красиве та потворне. Вони допомагають нам оцінити твір живопису, архітектурну пам’ятку, вірш чи роман. Хоча, звичайно, уявлення про красу в кожного може суттєво відрізнятися, однак загальні естетичні норми в певному суспільстві все ж існують.

Подібні до естетичних норм культурні норми. Вони формулюють правила поведінки людей, які значною мірою визначаються історією, традиціями певного суспільства.

Організаційні норми визначають порядок створення та діяльності різноманітних органів, як державних, так і недержавних.

Соціальні норми також поділяють за способом виникнення.

Стихійні норми виникають у процесі діяльності людського суспільства не внаслідок свідомої діяльності людей, а самостійно. Саме так виникли та закріпилися в людській свідомості традиції, звичаї та норми моралі. Значною мірою стихійно з’явилися релігійні норми.

У той же час значна кількість соціальних норм виникла внаслідок свідомої діяльності людей. Компетентні державні органи створюють правові норми, певні організації можуть створити свої власні норми — статут партії, громадської організації тощо. Частина релігійних норм також створена релігійними організаціями. Такі норми, які створюються внаслідок свідомої діяльності певних уповноважених осіб, органів, організацій, називають свідомими нормами.

Ще один поділ соціальних норм пов’язаний із способом їхнього закріплення. Ті ж самі традиції, звичаї, більшість моральних норм існують в усній формі. Вони закріплюються у свідомості людей, передаються з покоління в покоління. Інші ж норми відразу після прийняття набувають письмової форми. Саме так закріплюють закони, інші нормативно-правові норми.

Однією з найважливіших є класифікація соціальних норм за суб’єктами прийняття (створення) та охорони (забезпечення).

Найдавнішими соціальними нормами є традиції та звичаї. Вони виникли ще в додержавний період, коли людське суспільство лише починало формуватися. Звичаї утворюються внаслідок багаторазового застосування, формуються у свідомості людей поступово. Саме звичаєвою нормою визначено потискання руки при зустрічі, вітання з днем народження.

За історією виникнення подібними до звичаїв є традиції. Вони сформувалися протягом багатьох десятиліть або й сторіч, передаються з покоління в покоління. Так, ми іноді чуємо про традиційні одяг, їжу, обряди.

Значною мірою традиціями визначається порядок дій під час одруження (засилання сватів, рушники для молодих тощо), відзначення ювілею, поховання тощо.

Український традиційний весільний обряд

Обряд вінчання

У суспільстві створюються й діють норми моралі. Прикладом цих норм можуть бути вимоги поступатися місцем у транспорті літнім людям, поважати старших, дотримуватися слова, не порушувати обіцянку. Порушення моральних норм може призвести до громадського осуду суспільством. Норми моралі не пов’язані з державними кордонами — чимало моральних норм є універсальними, поширеними в різних державах. їхнє порушення спричиняє як моральний осуд, так, часом, і конкретну, досить жорстку юридичну відповідальність.

Правові норми багато в чому визначаються вимогами моралі. Право повинне бути моральним. Норми моралі, засуджуючи правопорушення, сприяють зміцненню правопорядку й законності, запобіганню правопорушенням. Норми моралі, визнані більшістю членів суспільства, закріплюються в нормах права.

Право також впливає на норми моралі. Воно захищає чимало моральних норм, сприяє викоріненню з життя аморальної поведінки, яка в багатьох випадках одночасно є й протиправною. Право в демократичних державах є виявом соціальної справедливості, відображає волю народу.

Релігійні норми з’явилися пізніше за традиції та звичаї, однак також у додержавшій період існування людства. У своїй основі вони мають віру в Бога. Частина цих норм міститься у священних книгах різних релігій, інші — у рішеннях і документах органів церковного управління. При цьому релігійні норми поширюються лише на прибічників відповідної релігії, а в разі порушення до винного можуть бути застосовані відповідні заходи покарання церквою — відлучення від церкви, анафема тощо.

Досить широкого поширення нині набули так звані корпоративні норми. Вони створюються окремими організаціями, установами для регулювання свого внутрішнього життя, наприклад партіями, громадськими організаціями, установами. Так, партія визначає порядок обрання своїх керівних органів, права й обов’язки своїх членів, розмір і порядок сплати членських внесків тощо. Зрозуміло, що ці норми поширюються лише на членів тієї організації, яка прийняла їх, а в разі порушення винний може бути виключений з організації, підданий іншим стягненням, але при цьому не допускається примус.

Норми права приймаються державними органами. Вони є обов’язковими для всіх, хто перебуває на території певної держави.

Регулювання відносин між людьми в суспільстві здійснюється за допомогою соціальних норм. Саме вони визначають поведінку людей, межі їхніх можливих дій. Існує чимало соціальних норм, які поділяють залежно від способу виникнення, способу закріплення, суб’єкта запровадження й забезпечення тощо.

Запам’ятайте: соціальні норми, корпоративні норми, релігійні норми, норми моралі, традиції, звичаї.

Запитання та завдання

1. Що таке соціальні норми?

2. Які види соціальних норм ви знаєте?

3*.За допомогою таблиці порівняйте відомі вам види соціальних норм. Використайте для цього знання з історії, літератури та інших предметів.

Види соціальних норм

Спосіб запровадження

Як і хто підтримує

Норми моралі

   

Звичаї, традиції

   

Релігійні норми

   

Норми права

   

4*.Які моральні норми, на вашу думку, потребують закріплення нормами права?

Сформулюйте норми права, які ви пропонуєте для цього прийняти.

5. Наведіть приклади різних видів соціальних норм.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.