Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 19. Місце і роль права в системі соціальних норм

1. Поняття та походження права

Одним із видів соціальних норм є право.

Право (об’єктивне) — система загальнообов’язкових формально визначених правил (норм) поведінки, що встановлюються й охороняються державою та за порушення яких настає юридична відповідальність.

Наявність права є однією з ознак держави, поява права також пов’язана з виникненням держави.

На першому етапі свого існування держава здебільшого обмежується тим, що вона дає свою згоду (санкціонує) існуючі звичаї, надає їм державного захисту та підтримки. Так само держава визнає певні релігійні норми, традиції тощо, надаючи їм свою підтримку та захист.

Однак поступово держава все більше бере на себе відповідальність за прийняття норм життя суспільства, у подальшому тільки вона залишає за собою право визначати норми, що регулюють життя суспільства. Ці норми й отримали назву право.

2. Ознаки права

Право має ряд важливих ознак. Насамперед правові норми — єдині серед соціальних норм, які є загальнообов’язковими. їх повинні дотримуватися всі, хто знаходиться на території відповідної держави. Це стосується громадян держави, іноземців, юридичних осіб.

Правові норми закріплюють у певній спеціально визначеній формі — джерелі права. Цей документ має бути прийнятий у порядку, який визначений законодавством, — відповідно до встановленої процедури. Це означає обов’язкову формальну визначеність правових норм.

Правові норми мають загальний характер, тобто поширюються на невизначену кількість осіб, на невизначену кількість подібних ситуацій.

Важливою ознакою права є його системний характер. Це означає, що норми права мають бути пов’язані між собою, створювати систему. Вони не можуть суперечити одна одній.

Правові норми можуть прийматися тільки уповноваженими державними органами. Закони й інші акти, у яких містяться норми права, виражають волю держави, приймаються від її імені.

На жаль, не існує держави, у якій немає порушень правових норм. Саме тому ознакою правової норми є те, що за її порушення передбачено притягнення винного до юридичної відповідальності.

3. Право як особливий вид соціальних норм

Право є одним із видів соціальних норм. Його існування визначається рівнем розвитку суспільства. Соціальні норми існують незалежно від того, чи знаємо ми або інші особи про існування та зміст цих соціальних норм. Соціальні норми виникають унаслідок історичного розвитку людства, є наслідком його еволюції. У будь-якій соціальній нормі містяться вимоги щодо бажаної поведінки особи, інформація про її права й обов’язки. За будь-яке порушення соціальних норм передбачена певна відповідальність.

Однак між правом та іншими соціальними нормами існують суттєві відмінності.

Насамперед правові норми є притаманними для суспільства, у якому існує держава. Інші ж соціальні норми існували в додержавному суспільстві та продовжують існувати й після виникнення держави.

Суттєво відрізняється структура норм. У правових нормах обов’язковою вимогою є чітке визначення прав та обов’язків, їхнє розмежування. В інших же соціальних нормах права й обов’язки осіб не розмежовуються, вони існують спільно.

Правові норми є результатом свідомої діяльності певного державного органу, який діє в межах своїх повноважень. Інші ж соціальні норми виникають певного мірою стихійно, їх створюють різні суб’єкти.

Правові норми є обов’язковими для всіх суб’єктів, які знаходяться на території певної держави, незалежно від їхнього бажання, ставлення до цих норм. Навіть якщо особа не згодна з встановленими в державі податками, вона зобов’язана їх сплачувати, навіть якщо ви вважаєте, що лівосторонній рух по автомобільних дорогах (як у Великій Британії) є більш правильним, вам доведеться все ж таки дотримуватися загальних правил. Сприйняття всіх інших соціальних норм — справа добровільна.

Важливою відмінністю є сфера поширення різних соціальних норм. Якщо правові норми породжені державою та їхня дія поширюється лише на територію відповідної держави, то дія інших соціальних норм поширюється незалежно від кордонів держави. Однакових настанов дотримуються мусульмани всіх держав незалежно від державних кордонів, люди в різних країнах святкують однакові ювілеї та свята.

Для правових норм характерним є гарантування, забезпечення їх державою, можливість притягнення правопорушника до юридичної відповідальності. Інші соціальні норми підтримуються іншими позадержавними засобами, передусім засобами громадського впливу, осуду. При цьому для різних соціальних норм застосовуються різні засоби впливу в разі порушення, однак державний вплив не застосовується.

4. Об’єктивне та суб’єктивне право

Право, що існує об’єктивно, незалежно від того, чи знаємо ми про нього, називають об’єктивним.

Однак існує інше розуміння права. Мабуть, кожен із вас чув фразу: «Ви маєте право». Це розуміння права тісно пов’язане з особою людини. Адже йдеться про конкретні можливості певної особи. Так, кожна людина має право на ім’я, життя, на свободу та недоторканність, чимало інших прав. Однак ці права особи існують доти, доки живе саме ця людина. Неможливо передати іншій особі право на життя чи на ім’я — вони суто особисті, те ж саме стосується й багатьох інших прав. Отже, у цьому розумінні право стосується конкретної особи — суб’єкта, не може існувати окремо. Саме тому в цьому розумінні право називають суб’єктивним.

Суб’єктивне право — це можливість певної особи задовольняти свої потреби законним шляхом.

Обов’язковою ознакою держави є наявність у ній системи права. Право є різновидом соціальних норм. Тому воно має чимало спільного з ними, але водночас існують суттєві відмінності від усіх інших соціальних норм.

Розрізняють об’єктивне та суб’єктивне право. Об’єктивне право має ряд ознак — системність, формальний характер закріплення, загальна обов’язковість, юридична відповідальність за порушення, установлення та підтримка правових норм державою.

Запам’ятайте: право, суб’єктивне та об’єктивне право.

Запитання та завдання

1. Що таке право?

2. Які ознаки права вам відомі?

3*. Висловте свою думку щодо можливості функціонування держави без правових норм.

4. Порівняйте об’єктивне та суб’єктивне право.

5. Доповніть порівняльну таблицю соціальних норм, яку ви складали на минулому уроці, записавши до неї право як їхній особливий вид.

6*. Висловте свою думку щодо походження права та співвідношення процесів формування (виникнення) держави та права.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.