Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 21. Реалізація норм права

1. Поняття та форми реалізації норм права

Для того щоб норми права працювали, недостатньо лише закріпити їх у відповідних формах. Для цього норми права повинні бути реалізовані.

Реалізацією (від фр. realization — здійснення) норм права називають процес утілення правових норм у поведінці суб’єктів права та їхній практичній діяльності щодо здійснення прав і виконання обов’язків.

Отже, реалізацією норм права є і ваше навчання в школі, і придбання квитка на проїзд у транспорті, й укладання трудового договору, і дотримання встановлених правил тощо.

Реалізація норм права ґрунтується на дотриманні ряду принципів, зокрема законності, обґрунтованості, доцільності. Це передбачає прийняття всіх рішень і здійснення будь-яких дій відповідно до правових норм, прийняття рішень на основі вивчення всіх обставин, які мають юридичне значення. Доцільність передбачає, що, обираючи варіант дій або приймаючи певне рішення, необхідно намагатися обрати найбільш ефективний, оптимальний за певних обставин варіант.

При цьому реалізація права може здійснюватися в різних формах.

Реалізація права у формі використання передбачає, що особа виявляє певну активну поведінку, у якій вона використовує надані їй юридичні права та свободи. Ця поведінка здійснюється за бажанням, власним вибором особи. Саме так людина використовує своє право на освіту, на користування досягненнями культури, право залишити заповіт тощо.

Виконання права передбачає також активну поведінку особи, однак при цьому особа виконує передбачені правовими нормами обов’язки. Саме ця форма реалізації права має місце, коли особа сплачує податки, повертає позичені гроші, батьки виховують і забезпечують своїх неповнолітніх дітей тощо.

Існує також така форма реалізації права, як дотримання. У цій формі забезпечується реалізація заборонних норм. Сутність цієї форми полягає в тому, що особи — суб’єкти права — повинні утримуватися від дій, які заборонені правовими нормами. Реалізація права у формі дотримання має місце, коли особа утримується від порушення Правил пожежної безпеки або Правил дорожнього руху, правил для учнів або правил користування громадським транспортом.

2. Правозастосування

Особливою формою реалізації форм права є застосування правових норм.

Застосування права — це владна діяльність компетентних державних органів або їхніх посадових осіб з підготовки та прийняття індивідуальних рішень в юридичній справі на основі юридичних фактів і конкретних правових норм.

Правозастосування має суттєві особливості порівняно з іншими формами реалізації права. Насамперед це є владна діяльність, яку здійснюють тільки державні органи, що мають відповідні повноваження, або їхні посадові особи. В окремих випадках держава може делегувати повноваження щодо правозастосування недержавним (громадським) організаціям. Застосування права передбачає, що невиконання правозастосовних рішень може потягнути за собою використання державного примусу.

Застосування права є індивідуальним актом, полягає в індивідуалізації правових норм для конкретної ситуації. У зв’язку з цим застосування передбачає обов’язкову активну та творчу діяльність органу чи особи, яка здійснює правозастосування. Результатом правозастосовної діяльності є прийняття акта застосування права. Прикладами правозастосування є вирок суду в кримінальній справі, рішення органу місцевого самоврядування про виділення землі чи реєстрацію юридичної особи, постанова контролера про стягнення штрафу, призначення пенсії.

Необхідність у правозастосуванні виникає в багатьох випадках: коли скоєно правопорушення та необхідно визначити покарання порушникові, коли для реалізації передбачених прав особи необхідне рішення певного органу (як у наведеному прикладі з виділенням землі), коли виникає суперечка, у якій потрібне втручання державного органу.

3. Правозастосовний акт

Результатом діяльності із застосування права здебільшого є правозастосовний акт (інакше його називають акт застосування норм права) — офіційний документ компетентного державного органу, який приймається за результатами розгляду юридичної справи.

Приймаючи акт застосування права, державний орган, з одного боку, констатує та визнає певні факти, які взято за основу рішення (акта), визначає їхню правомірність або неправомірність, визнає за суб’єктом певне право чи обов’язок. Також державний орган своїм рішенням визначає факт правопорушення. Водночас акт застосування права в разі визнання діяння неправомірним визначає вид юридичної відповідальності та призначає покарання.

Серед індивідуальних актів застосування права можна назвати передусім вироки судів у кримінальних або рішення судів у цивільних справах, рішення місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування (про надання в оренду, користування, власність землі, об’єктів нерухомості тощо), рішення контролюючих або правоохоронних органів тощо.

Кожен державний орган приймає індивідуальні акти відповідно до своїх повноважень, які визначено нормативними актами. Якщо акт прийнято в установленому порядку та в межах компетенції державного органу, він є обов’язковим для виконання для тих, кого він стосується. Акт застосування права має суто індивідуальний характер, стосується конкретного випадку, конкретної особи. Цей акт завжди є письмовим документом, який має певну форму, деякі обов’язкові атрибути (номер, дату підписання, підпис, печатку тощо). Необхідно зазначити, що акт застосування права використовується лише один раз, він поширюється на відносини, про які в ньому йдеться, але не поширюється на відносини, які виникнуть надалі, після прийняття акта. Акт застосування права вичерпує свою дію щодо виконання приписів, які в ньому містяться. Після того, як особа відбула визначене вироком суду покарання або вичерпався строк оренди, визначений у рішенні місцевого органу державної влади, рішення припиняє свою дію, надалі діяти вже не буде.

Кожна норма права застосовується лише тоді, коли вона реалізується в процесі практичної діяльності у формі дотримання, використання, виконання або правозасто- сування. Правозастосування є особливою формою реалізації права, яку здійснюють компетентні державні органи. Правозастосування має ряд етапів і завершується прийняттям акта застосування права.

Запам’ятайте: реалізація права, застосування права, акт застосування права.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «реалізація права», «застосування права», «акт застосування права».

2. Які форми реалізації права вам відомі?

3. На яких принципах ґрунтується реалізація права?

4. Порівняйте різні форми реалізації права.

5. Наведіть приклади різних форм реалізації норм права.

6. Наведіть приклади актів застосування права, які вам траплялися або про які ви знаєте з повідомлень засобів масової інформації.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.