Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 3. ФОРМИ ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 Особливості норм права

1. Заповніть у зошиті порівняльну таблицю.

Норми права

Норми моралі

Релігійні норми

Звичаї, традиції

Спосіб запровадження

Ким запроваджується

Як підтримується

Ступінь обов’язковості

Можливість використання примусу для забезпечення виконання

Засоби впливу в разі порушення

2. У повідомленнях засобів масової інформації (газети, телебачення тощо), у мережі Інтернет знайдіть приклади різних джерел права й заповніть у зошиті таблицю.

Нормативно-правовий

акт

Релігійний (релігійно-правовий) акт

Міжнародно-правовий

акт

Нормативний договір

Правовий прецедент

Правовий звичай

У якій державі прийнято

Ким (яким органом)

прийнято

Коли прийнято

Зміст акта

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити