Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 6. ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 32. Правові відносини. Види правовідносин

1. Поняття та ознаки правовідносин

Кожному з вас постійно доводиться спілкуватися з іншими людьми. Ви домовляєтеся з приятелем про спільне тренування, з дівчиною — про зустріч, за проханням батьків купуєте продукти в магазині, позичаєте книжку у свого однокласника, улаштовуєтеся на роботу у вільний від навчання час. У кожному з цих випадків ви вступаєте в певні відносини з іншими людьми.

• Проаналізуйте наведені ситуації та висловте припущення, які з них регулюються нормами права, а в яких діють інші соціальні норми.

Ви вже знаєте, що норми права регулюють лише найважливіші соціальні відносини, велика ж кількість інших регулюється іншими соціальними нормами.

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають правовідносинами.

Правові відносини мають певні ознаки. Насамперед правовідносини є особливим видом соціальних відносин. їхніми учасниками стають люди або інші передбачені законодавством учасники правовідносин. Вони мають певний економічний, політичний, соціальний або інший зміст, який має важливе значення для їхніх учасників.

По-друге, обов’язковою ознакою правовідносин є їхнє регулювання за допомогою норм права. Будь-які соціальні відносини мають певне регулювання. Воно може здійснюватися за допомогою моралі, релігійних норм тощо, однак саме правовідносини додатково регулюються також і нормами права.

Ще однією ознакою правовідносин є їхній свідомий характер. Правовідносини виникають унаслідок вольових дій людей на відміну від інших соціальних відносин, які можуть часом виникнути стихійно.

Правові відносини характеризуються наявністю в них подвійного змісту. З одного боку, змістом будь-яких правовідносин є права й обов’язки учасників, з іншого — реальні дії учасників правовідносин.

Ще одна особливість — можливість захистити правовідносини за допомогою держави. В інших суспільних відносинах учасники не можуть розраховувати на підтримку держави, у разі ж порушення норм права учасниками правовідносин можливе застосування державного примусу.

2. Види правовідносин

У житті суспільства виникає велика кількість різних правовідносин. Існує декілька критеріїв, за якими поділяють правовідносини.

Передусім правовідносини можна класифікувати за галузями права, якими регулюватимуться ці відносини. Якщо йдеться про покарання за злочин, ітиметься про кримінальні правовідносини, дарування породжує цивільні правовідносини, одруження — сімейні, а влаштування на роботу — трудові. Кількість видів правовідносин за галузями права відповідатиме кількості існуючих галузей права.

Іншим видом поділу правовідносин є поділ залежно від кількості суб’єктів - учасників правовідносин. Прості правовідносини передбачають участь у них лише двох сторін. Саме такими є більшість правовідносин, приклади яких наводилися вище. Іноді в правовідносинах беруть участь, маючи відповідні права й обов’язки, більше двох суб’єктів. Так відбувається, коли особа бере в борг під поруку іншої особи (у цьому випадку в правовідносинах беруть участь той, хто надає щось у борг, той, хто взяв у борг, а також той, хто дав поруку за боржника).

Поділ на односторонні та двосторонні визначає характер обов’язків учасників правовідносин. Двосторонні правовідносини передбачають, що кожна зі сторін має як права, так і обов’язки. Такими є купівля-продаж, оренда, шлюб тощо. А от дарування є прикладом односторонніх правовідносин — одна сторона (обдаровуваний) має лише права, а інша (дарувальник) — тільки обов’язки.

Правовідносини можна також класифікувати за характером зобов’язань суб’єкта правовідносин. Якщо суб’єкт повинен вчинити певні дії (як при влаштуванні на роботу, укладанні шлюбу), правовідносини вважають активними. Якщо ж суб’єкт має утриматися від вчинення певних дій, то йдеться про пасивні правовідносини.

Іноді правовідносини поділяють залежно від того, які елементи правової норми діятимуть, які функції виконують правовідносини. Якщо йдеться про правомірні дії учасників правовідносин, вони керуються диспозицією правової норми, яка регулює відповідні правовідносини, — це регулятивні правовідносини. Якщо ж для регулювання відносин доведеться звернутися до санкції норми права, тобто в діях учасників є порушення, то йтиметься про охоронні правовідносини.

3. Структура правовідносин

Правовідносини є досить складним явищем. Саме тому вони мають певну структуру.

Суб’єкт правовідносин — фізична або юридична особа, яка є учасником правовідносин і має юридичні права й обов’язки.

Докладніше про суб’єкти правовідносин ітиметься в наступному параграфі.

Об’єкт правовідносин — явища та предмети навколишнього світу, на які спрямовані права й обов’язки учасників правовідносин, щодо яких виникають правовідносини.

Ураховуючи різноманітність правовідносин, надзвичайно широким і різноманітним є й коло об’єктів правовідносин.

Найчастіше об’єктами правовідносин стають матеріальні блага — різноманітні речі, гроші й цінності. Саме вони є об’єктом купівлі-продажу, дарування тощо. Іноді до окремої групи об’єктів правовідносин належать цінні папери — акції, облігації, чеки тощо. Нематеріальні особисті блага — це життя, свобода, честь і гідність, право на ім’я, недоторканність. Нематеріальні блага досить часто стають об’єктом кримінальних, адміністративних правовідносин — так життя є об’єктом убивства, гідність виступає об’єктом наклепу тощо. Часом у цивільних, господарських правовідносинах об’єктом стає поведінка, дії, послуги. Об’єктом правовідносин можуть стати результати духовної творчості — літературний чи художній твір, кіносценарій чи сама кінокартина, відкриття, винаходи, які можуть бути продані, подаровані, можуть бути укладені договори щодо порядку їхнього використання.

Третя складова правовідносин — їхній зміст. При цьому зміст правовідносин включає фактичний та юридичний зміст.

Фактичний зміст (іноді його називають матеріальним змістом) — це фактична поведінка, яку здійснює суб’єкт правовідносин.

Наприклад, фактичним змістом купівлі-продажу є передання грошей покупцем продавцеві й зустрічне передання товарів.

Юридичний зміст правовідносин — це суб’єктивні права та юридичні обов’язки учасників правовідносин.

При купівлі-продажу, наприклад, покупець має право отримати повну та достовірну інформацію про товар, зобов’язаний своєчасно сплатити покупку та забрати товар, продавець, у свою чергу, повинен надати згадану інформацію, забезпечити належну якість товару, передати товар у встановлений строк тощо.

Суспільні відносини, які регулюються нормами права, називають правовідносинами. Вони виникають у різних сферах суспільного життя. Існує чимало видів правовідносин: залежно від кількості учасників, співвідношення їхніх обов’язків, характеру зобов’язань тощо. Правовідносини мають складну структуру, яка включає суб’єкт, об’єкт і зміст правовідносин.

Запам’ятайте: правовідносини, суб’єкт правовідносин, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «правовідносини», «суб’єкт правовідносин», «об’єкт правовідносин», «зміст правовідносин».

2. Назвіть ознаки правовідносин.

3. Які елементи правовідносин вам відомі?

4. Назвіть види правовідносин.

5. Наведіть приклади правовідносин, які належать до різних їхніх видів.

6. Наведіть приклади правовідносин, у яких вам доводилося брати участь, і визначте в наведених прикладах елементи правовідносин.

7. Порівняйте правовідносини й інші види соціальних відносин.

8. Визначте склад правовідносин у запропонованих ситуаціях.

А У Ж-ському районі відкрився новий районний відділ реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Першими зареєстрували свій шлюб Олена Л. та Едуард К.

Після реєстрації їх чекала приємна несподіванка — голова райдержадміністрації вручив молодим путівки на відпочинок.

Б Протягом останнього часу в церковний сан було висвячено десять чоловіків у віці від 25 до 35 років. Більшість із них попередньо звільнилися з роботи, де вони працювали раніше. Водночас дехто з них у зв’язку з переїздом на нове місце проживання уклав угоди про найм житлової площі з місцевими жителями.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.