Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 7. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 34. Правова поведінка

1. Поняття «поведінка» та її види

Напевно, кожному з вас доводилося чути це слово — поведінка.

Учитель, звертаючись до учня, говорить: «Ти маєш покращити свою поведінку». На зборах директор школи говорить, ставлячи в приклад ученицю — переможницю олімпіади: «Її поведінка може бути прикладом для інших». У коментарі до футбольного матчу говориться: «Поведінка вболівальників стала причиною дострокового припинення гри».

• А як ви розумієте це поняття?

Поведінка людини — сукупність дій, у яких відображається її ставлення до навколишнього світу та суспільства, інших людей.

Поведінка людини може бути дуже різною — відповідати нормам моралі та права чи суперечити їм, бути доброзичливою чи ворожою, а часом агресивною чи навіть злочинною.

Залежно від спрямованості, її наслідків поведінка може бути суспільно корисною та суспільно шкідливою. У першому випадку вона відповідає соціальним нормам, сприяє досягненню певних важливих для суспільства та корисних для нього цілей. Коли людина рятує іншу, бере участь у будівництві нового об’єкта, робить наукове відкриття — її поведінка є суспільно корисною й завжди заохочується.

Однак можлива й ситуація, коли людина своєю поведінкою порушує встановлені соціальні (не лише правові) норми. Якщо чоловік увійде в християнський храм, не знімаючи головного убору, він порушить релігійні норми. Особа, яка всупереч обіцянці та без поважних причин не прийде на призначену ділову зустріч, порушить правила моралі та ділового етикету. І хоча в обох випадках не було порушено норм права, така поведінка буде визнана суспільно шкідливою. Так само суспільно шкідливою буде визнано поведінку особи, яка порушить правові норми, скоїть правопорушення, а тим паче злочин.

2. Правова поведінка

Людина живе в природі та суспільстві, відчуває холод або спеку й одягається відповідно до погоди, спілкується з друзями, приятелями та навіть незнайомими людьми. Процес взаємодії людини (та й будь-якої живої істоти) з навколишнім середовищем (природою та суспільством), який виявляється в її внутрішній та зовнішній активності, називають поведінка людини. Поведінка людини в більшості випадків призводить до змін у природному середовищі, у самому суб’єкті поведінки. Поняття «поведінка» — надзвичайно широке. Воно включає: відпочинок людини та її прокидання, прийом їжі та навчальну й трудову діяльність тощо — практично будь-які прояви активності людей. Не в усіх випадках поведінка людей повного мірою регулюється нормами права.

Вчинки особи, які мають соціальне значення, регулюються нормами права та тягнуть за собою юридичні наслідки, називають правовою поведінкою.

Правова поведінка має ряд ознак. Вона існує лише у сфері суспільних відносин. Це означає, що йдеться про взаємодію (пряму чи опосередковану) особи саме із суспільством. Суспільство певним чином реагує на поведінку особи, визначає, чи є ця поведінка корисною чи шкідливою для суспільства, чи відповідає нормам права. При цьому для правової поведінки обов’язковим елементом є ставлення особи до своїх дій, їхніх наслідків. Суб’єкти правової поведінки керують своїми

діями, оцінюють їх з точки зору норм права та приймають вольові рішення. Ці рішення та поведінка в цілому породжують юридичні наслідки. Які саме — залежить від змісту правової поведінки — з’являються, змінюються, припиняються юридичні права й обов’язки, виникають підстави для притягнення порушника до юридичної відповідальності тощо. Це стає наслідком того, що правова поведінка обов’язково передбачає наявність правових норм, які її регулюють. Саме правові норми визначають оцінку правової поведінки — чи відповідає вона встановленим вимогам, чи містить порушення норм.

Залежно від того, чи відповідає поведінка особи вимогам норм права, її поділяють на правомірну та правопорушення.

3. Правомірна та протиправна поведінка

Правомірна поведінка — це суспільно необхідна, бажана, допустима, свідома поведінка суб’єктів, яка відповідає нормам права.

Отже, головною ознакою правомірної поведінки є відповідність її нормам права. Ця поведінка є завжди свідомою (тією чи іншою мірою), навіть коли людина не повністю розуміє значення своїх дій, не може їх повністю оцінити, вона все ж самостійно приймає рішення, обирає варіанти своєї поведінки, своїх дій. Поведінка в багатьох випадках має певний мотив, мету, особа більшою чи меншою мірою усвідомлює не лише характер своїх дій, а й їхні можливі наслідки.

При цьому правомірна поведінка є суспільно корисною, може бути або необхідною (у цьому випадку держава спонукає до такої поведінки шляхом установлення обов’язків суб’єктів або ж певних заборон), або бажаною (така поведінка полягає в тому, що особа за власним бажанням користується своїми юридичними правами, однак ця поведінка не є обов’язковою) для суспільства.

Правомірна поведінка має ряд різновидів. Вона може бути індивідуальною (громадянин улаштовується на роботу, укладаючи трудовий договір; дитина переходить вулицю по пішохідному переходу тощо) або колективною (діяльність політичних партій, громадських організацій, релігійних громад тощо).

Розрізняють також активні правомірні дії особи та правомірну бездіяльність. Коли особа здійснює купівлю, дарування, укладає шлюб, звільняється з роботи, сплачує податки, то йдеться про активні дії. Коли ж виконання правової норми потребує від особи лише утриматися від вчинення певних дій (не переходити вулицю на червоне світло, не заважати правомірним діям правоохоронців тощо), то йдеться про правомірну бездіяльність.

Поведінку, у якій містяться порушення правових норм, називають протиправною.

Така поведінка є обов’язковим елементом правопорушення.

4. Види правомірної поведінки

Види правомірної поведінки розрізняють залежно від того, як суб’єкт правомірної поведінки до неї ставиться.

Найбільш бажаним для суспільства типом правомірної поведінки є соціально активна. Ця поведінка передбачає, що особа активно користується своїми правами, виконує обов’язки. До того ж особа активно, небайдуже сприймає порушення норм права іншими людьми, намагається перешкодити цим порушенням.

Про законослухняну поведінку йдеться тоді, коли особа самостійно та свідомо, без стороннього впливу суворо дотримується норм права. При цьому таку поведінку особа обирає за власним переконанням, без стороннього примусу. Особа сама не допускає правопорушень, однак при цьому й не виявляє активності щодо припинення правопорушень інших людей.

Особа, якій притаманна конформістська поведінка, діє під впливом оточення, діє так, як і більшість людей навколо неї. Людина з конформістською поведінкою сама не виявляє соціальної активності. У разі, коли її оточення порушуватиме правові норми, то й ця особа може від конформістської правомірної поведінки перейти до конформістської неправомірної поведінки, тобто стати правопорушником.

Найбільш небезпечним видом правомірної поведінки є маргінальна поведінка, коли особа стоїть на межі — вона ще не порушує норми права, але будь-якої миті може перейти межу дозволеного. Особа утримується від неправомірних дій не тому, що має високу правову культуру, правосвідомість, переконана в доцільності та необхідності правомірної поведінки, а тому, що побоюється юридичної відповідальності, яка може настати в разі правопорушення.

Дії людей дуже часто називають поведінкою. Вона може бути суспільно корисною та суспільно шкідливою.

Поведінку, яку регулюють норми права та яка має свідомий характер, називають правовою поведінкою. Вона може бути правомірною та неправомірною. Суспільство зацікавлене в тому, щоб якомога більше учасників правовідносин діяли правомірно.

Запам’ятайте: поведінка, правова поведінка, правомірна поведінка.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «поведінка», «правова поведінка», «правомірна поведінка».

2. Назвіть відомі вам види правової поведінки.

3. Порівняйте види правомірної поведінки, які вам відомі.

4*. Наведіть приклади правомірної поведінки та правопорушень, які вам траплялися.

5*. Наведіть відомі вам приклади або знайдіть у засобах масової інформації повідомлення про соціально активну, законослухняну, конформістську та маргінальну поведінку.

6. Визначте, який вид правової поведінки має місце в наведених нижче прикладах.

1) Підліток, уперше прийшовши на футбольний матч і наслідуючи товаришів, які належать до угруповання футбольних фанатів-ультрас, потайки проніс на трибуну файєр, підпалив його та кинув на поле.

2) Громадянин, побачивши, як молодик напав на дівчину та відібрав у неї мобільний телефон, утрутився та затримав порушника, передавши правоохоронцям, які під’їхали за кілька хвилин.

3) Отримавши подарунок від іноземних родичів, громадянин звернувся до фіскальної служби, щоб з’ясувати, чи повинен він сплатити податок.

З історії української державності

У 2010 р. в дні святкування 300-річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика в м. Бендерах було споруджено пам’ятний знак на честь прийняття цього історичного документа. Пам’ятний знак відкрито біля стін Бендерської фортеці.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.