Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 2 ПРАВО

Тема 7. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 35. Правопорушення

1. Поняття та ознаки правопорушення

• 3 курсу правознавства 9 класу згадайте, що таке правопорушення.

Більшість людей у суспільстві діє відповідно до правових норм. Однак, на жаль, є й інші випадки. Пішохід переходить вулицю на червоний сигнал світлофора. Робітник без поважної причини запізнюється на роботу. Граючи у дворі, підлітки пошкодили автомобіль. Учень не виконав домашнє завдання. Що спільного в цих ситуаціях? Основне те, що всі ці громадяни порушили якісь правові норми, тобто їхня поведінка була неправомірною. Інакше таку поведінку особи називають правопорушенням.

Суспільно небезпечне або шкідливе винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке порушує норми права, завдає шкоду суспільним відносинам, що охороняються правом, і тягне за собою юридичну відповідальність, називають правопорушенням.

Для правопорушення характерні певні ознаки.

Передусім правопорушення має місце лише тоді, коли діяння особи безпосередньо порушує ту чи іншу норму права. Це може виявлятися в невиконанні визначених правом обов’язків, у недотриманні правил, які ним установлено, перевищенні прав, компетенції особи, порушенні заборон, які встановлено правом тощо.

По-друге, будь-яке правопорушення обов’язково завдає якоїсь шкоди.

Шкода може бути моральною (образа, нервове напруження тощо), матеріальною (прямі збитки, втрата майна або коштів, втрата можливого прибутку), фізичною (смерть, шкода здоров’ю).

Обов’язковою ознакою правопорушення є наявність вини правопорушника.

Якими б не були тяжкі наслідки певної події — аварії, катастрофи, її не можна назвати правопорушенням, якщо ніхто не винний у тому, що сталося, якщо до негативних наслідків призвели невідворотна сила стихії, несприятливий збіг обставин, у якому ніхто не винен тощо.

У визначенні правопорушення є слово діяння. Воно набагато ширше, ніж звичне слово дія. Діяння — це не лише активна форма протиправної поведінки — дія, а й пасивна — бездіяльність. Коли особа на вулиці здійснює грабіж, вона діє активно. А коли особа ухиляється від сплати належних податків, то вона, навпаки, порушує закон саме своєю бездіяльністю. Правопорушенням у цьому випадку є саме відсутність дії, бездіяльність.

Про правопорушення йдеться лише тоді, коли його вчинила особа, яка може нести юридичну відповідальність, тобто деліктоздатна особа. Якщо йдеться про фізичну особу, то вона повинна досягти певного, визначеного для цього виду правопорушення, віку. Крім того, стан правопорушника повинен забезпечити йому можливість розуміти значення своїх дій та керувати ними.

Ознакою правопорушення є також те, що винна особа може бути притягнута до юридичної відповідальності, передбаченої законодавством. Вид юридичної відповідальності залежить від того, яке правопорушення скоєно.

2. Види правопорушень

Залежно від тяжкості правопорушення, ступеня завданої ним суспільної шкоди, а також залежно від того, які норми права було порушено, розрізняють види правопорушень.

Найнебезпечнішим і найтяжчим видом правопорушення є злочин — порушення кримінального законодавства. Злочинами є вбивство, завдання тілесних ушкоджень, крадіжка, грабіж, хуліганство тощо.

Будь-які інші правопорушення називають проступками. Відповідно до галузей права розрізняють дисциплінарні (порушення, пов’язані з трудовою діяльністю людей, порушення трудової дисципліни), адміністративні (перехід вулиці в не- встановленому місці, безквитковий проїзд у транспорті, несвоєчасне отримання паспорта тощо), цивільно-правові (невиконання зобов’язань за цивільно-правовим договором — купівлі-продажу, оренди тощо, відмова повернути борг).

3. Поняття складу правопорушення

Перша складова — це суб’єкт правопорушення, тобто та особа, яка вчинила правопорушення. Суб’єктом правопорушення може бути лише деліктоздатна особа. Залежно від виду правопорушення суб’єкт правопорушення може бути індивідуальним (тобто фізична особа) або колективним (наприклад, магазин — юридична особа, яка не виконала обов’язку замінити неякісний товар; політична партія, що порушила законодавство при проведенні своєї маніфестації; орган державної влади, який прийняв неконституційне рішення тощо).

Об’єктом правопорушення є те, на що чи проти чого спрямовано протиправну дію правопорушника, ті певні блага чи соціальні цінності, на які посягає правопорушення. Так, коли скоєно крадіжку, об’єктом є власність (право власності), убивство — життя людини (право людини на життя) тощо.

Третя складова — суб’єктивна сторона правопорушення визначає ставлення правопорушника до скоєного, до свого правопорушення та його наслідків. Елементами суб’єктивної сторони правопорушення є вина, мотив і мета.

Коли людина скоює крадіжку в магазині чи квартирі, вона робить це свідомо, маючи намір збагатитися за рахунок чужої власності. У цьому випадку ми говоримо про прямий умисел правопорушника. А от коли правопорушник усвідомлює, що діє неправомірно, передбачає та свідомо допускає настання шкідливих наслідків, ідеться про непрямий умисел.

Однак інколи людина скоює правопорушення, не бажаючи настання шкідливих наслідків — з необережності. Якщо вона передбачає можливі шкідливі наслідки своїх дій, але сподівається запобігти цим наслідкам, то йдеться про злочинну самовпевненість. Прикладом злочинної самовпевненості є скоєння дорожньо-транспортної пригоди внаслідок перевищення швидкості. Водій розуміє небезпеку своїх дій, але сподівається на своє вміння керувати машиною. Іноді ж порушник навіть не передбачає можливих шкідливих наслідків, хоча міг і повинен був їх передбачати, — це буде протиправна недбалість. Коли керівники Чорнобильської атомної електростанції в 1986 р. організували експеримент, який призвів до катастрофи, вони не передбачали страшних наслідків своїх дій.

Елементом суб’єктивної сторони також можуть бути мотив і мета правопорушення. Мета — це те, заради чого людина скоює правопорушення, до чого вона прагне. Мотив — те, що безпосередньо спонукає особу до правопорушення. Коли особа скоює вбивство, її метою є позбавлення життя іншої людини, а мотивом можуть бути помста, ревнощі, корисливі причини (якщо вона бажає заволодіти майном жертви) тощо. Варто зазначити: якщо вина є обов’язковим елементом суб’єктивної сторони, то мотив і мета наявні тільки в умисних правопорушеннях.

Об’єктивна сторона правопорушення включає декілька елементів. Основними, без яких не може бути правопорушення, є саме протиправне діяння, його шкідливі наслідки та причинно-наслідковий зв’язок між ними.

Зверніть увагу на обов’язковість безпосереднього зв’язку між діянням, яке порушує норми права, і шкідливими наслідками. Якщо навіть є шкода, але вона не є наслідком протиправного діяння, то немає й самого правопорушення.

Елементами об’єктивної сторони правопорушень також є час, місце, спосіб скоєння правопорушень, інші обставини, за яких вони сталися. Для одних правопорушень немає суттєвого значення, коли та де вони сталися, — скоєно крадіжку вдень чи вночі, у місті чи в селі. А от якщо правопорушення скоєно під час стихійного лиха або там, де йдуть бойові дії, ці обставини будуть суттєво впливати на вибір виду та міри покарання. Так само й щодо способу скоєння правопорушення. Якщо вбивство людини буде тягнути за собою відповідальність, незалежно від того, застосував злочинець ніж чи пістолет, стріляв він із засідки чи відкрито, то спосіб заволодіння чужим майном буде суттєвою обставиною, яка визначатиме вид злочину — таємне заволодіння чужим майном буде визнано крадіжкою, відкрите — грабежем, а за допомогою обману — шахрайством.

Якщо особа діє неправомірно, вона скоює правопорушення. Правопорушення має ряд ознак — вину, завдання шкоди, порушення норм права, скоєння деліктоздатним суб’єктом.

Залежно від того, які норми права порушені, розрізняють різні види правопорушень, найнебезпечнішим з яких є кримінальні, їх називають злочинами. Особа, яка вчинила правопорушення, є правопорушником.

Правопорушення завжди має певний склад, який включає суб’єкт правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єктивну сторону правопорушення, об’єктивну сторону правопорушення.

Запам’ятайте: правопорушення, склад правопорушення, суб’єкт правопорушення, об’єкт правопорушення, суб’єктивна сторона правопорушення, об’єктивна сторона правопорушення.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «правопорушення», «склад правопорушення», «суб’єкт правопорушення», «об’єкт правопорушення», «суб’єктивна сторона правопорушення», «об’єктивна сторона правопорушення».

2*. Висловте власну думку щодо співвідношення між порушеннями суспільного порядку та правопорядку. Чи можливі випадки, коли порушення суспільного порядку не є порушенням правопорядку й навпаки?

3. Які види правопорушень вам відомі?

4. Висловте свою думку щодо того, що є основними причинами правопорушень.

5*.Уявіть собі, що ви стали керівником вашого села, селища, міста. Запропонуйте

заходи, які б, на вашу думку, допомогли зменшити кількість правопорушень у вашому населеному пункті.

6. Знайдіть у засобах масової інформації повідомлення про правопорушення та визначте його склад.

7. Визначте, у яких з описаних випадків ідеться про правопорушення.

А юнак відмовився давати свідчення поліцейським щодо бійки, свідком якої він став

Б учень відмовився виконувати домашні завдання

В священик виступив проти рішення митрополита щодо порядку святкування ювілею церкви

Г бухгалтер витратила гроші фірми на придбання власного автомобіля

Д дівчина не придбала квиток в автобусі й була затримана контролером

Е хлопець перейшов дорогу на червоне світло

Є водій автобуса не прийшов на профспілкові збори.

8. У ситуаціях, які наведені в попередньому завданні, визначте, який вид правопорушення скоєно, і встановіть його склад (у ситуаціях, які є правопорушеннями).


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.