Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

§ 42. Національні відносини та державна символіка в Україні

1. Національні відносини в Україні

Національний склад населення різних держав світу суттєво відрізняється. Серед них є однонаціональні, у яких значна більшість (іноді більше 90 %) належить до титульної нації, а жодна з інших не становить значної частки населення. Це, зокрема, Польща, ФРН, Швеція, Японія, Єгипет, ряд країн Латинської Америки тощо. Однак у більшості держав світу живуть представники не лише основної, так званої титульної, національності (тобто тієї, яка дала назву державі), а й багатьох інших. Це, зокрема, США, Росія, Індія, Філіппіни.

У деяких державах значну частку населення становлять українці.

Серед населення Російської Федерації (згідно з переписом 2002 р.) росіяни становлять понад 80 % усього населення, татари — 5,6 млн осіб, або 3,8 % населення, українці — 2,9 млн (2 %).

Серед населення Білорусі (за даними перепису 1999 р. — майже 10 млн жителів) найчисельніша національна група — білоруси (понад 8,1 млн), іншими чисельними групами є росіяни (більше 1,1 млн осіб), поляки (майже 400 тис. осіб), українці займають четверте місце (237 тис. осіб).

За переписом 2001 р., у Канаді 39,4 % мешканців уважають себе канадцями, 34,4 % — англійцями, 25,7 % — французами, німцями — 3,6 %, італійцями — 2,8 %, а на шостому місці —українці (1,7 %).

У Польщі разом із поляками проживають майже 150 тис. німців, 300 тис. білорусів, 30 тис. литовців, 25 тис. словаків тощо. Українців на території Польщі проживає майже 400 тис. осіб.

Хоча більшість населення України становлять українці, однак на території нашої держави є представники багатьох національностей. Тому з часу створення української держави приділялася велика увага врегулюванню міжнаціональних відносин. 1 листопада 1991 р. Верховна Рада України, «...беручи до уваги, що на території України проживають громадяни понад 100 національностей, які разом з українцями становлять п’ятдесятидвохмільйонний народ України», прийняла Декларацію прав національностей України. У цьому документі було визначено рівність усіх громадян України незалежно від національності, їхнє рівне право обіймати будь-які посади, бути обраними до органів державної влади. Декларація проголосила право на користування рідною мовою, збереження національної самобутності тощо.

• Які недоліки, на вашу думку, має такий вид правового акта, як декларація ?

2. Національні меншини та їхні права в Україні

Через рік — 25 червня 1992 р. — Верховна Рада України прийняла спеціальний Закон України «Про національні меншини в Україні». Відповідно до цього Закону, визначено, що «до національних меншин належать групи громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою». Отже, головним критерієм належності громадянина до національної меншини є його власне самоусвідомлення — ким він сам себе вважає.

Закон визначив обов’язок громадян усіх національностей дотримуватися Конституції та законів України, оберігати її державний суверенітет і територіальну цілісність, поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність українського народу та всіх національних меншин.

Важливою ознакою закону є проголошення права національної меншини на національно-культурну автономію.

Національно-культурна автономія включає право користуватися рідною мовою, навчатися нею, розвивати національні культурні традиції, використовувати національну символіку, відзначати національні свята, сповідувати свою релігію.

Національні меншини мають право створювати власні навчальні заклади, театри, бібліотеки тощо.

Закон гарантує право кожному громадянину вільно обирати свою національність. Діючим законодавством не передбачено зазначення національності в паспорті, свідоцтві про народження та інших державних документах, заборонено вимагати документи про національну належність при зарахуванні на роботу. Закон передбачив право громадянина на зазначення в документах особистих даних з врахуванням національних особливостей. Так, наприклад, у поляків і представників деяких інших національностей не існує по-батькові, існують й інші особливості.

3. Законодавство про мови в Україні

Володіння мовою є однією з найважливіших властивостей людини, яка відрізняє її від інших живих істот. Мова також є одним з чинників об’єднання та існування нації, етнічної спільноти. Саме тому законодавство України, як і більшості держав світу, визначає статус і порядок використання мов у нашій державі.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, який статус мають українська й інші мови в Україні.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

(...) 4) порядок застосування мов (...).

Державний статус української мови означає, що вона є обов’язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади й органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), у діяльності Збройних сил України та правоохоронних органів України; саме українською мовою друкують офіційні документи, бланки — квитанції, квитки, посвідчення, дипломи тощо. Володіння державною мовою є обов’язковою умовою для прийняття до громадянства України, зайняття ряду посад (зокрема, судді, прокурора тощо), обрання Президентом України тощо.

Водночас Конституція України, визначивши державний статус української мови, гарантувала розвиток і вільне використання мов національних меншин України.

Питання використання мов національних меншин регулюється Європейською хартією регіональних мов або мов меншин, яка була підписана в Страсбурзі 5 листопада 1992 р. та набула чинності для України 1 січня 2006 р. Згідно з нормами цього міжнародного документа, регіональними мовами є ті, які використовуються в межах певної території громадянами держави, які становлять групу, яка менша, ніж решта населення держави.

4. Державні символи України

Більшість сучасних держав мають державні символи — державний герб, державний прапор і державний гімн. Має такі символи й наша держава.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте, які державні символи встановлено в нашій державі та який порядок їхнього затвердження.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 20. Державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державний Прапор України — стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів.

Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорозького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Державний Гімн України — національний гімн на музику М. Вербицького зі словами, затвердженими законом, що приймається не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.

Державний прапор — це офіційний символ держави; полотнище одного чи кількох кольорів з емблемами, написами або без них, що відтворює одну або кілька політичних або національних ідей.

Державний Прапор України встановлено на будинках державних установ, організацій, на представництвах нашої держави за кордоном. Він майорить над суднами та кораблями, які зареєстровані в Україні, його зображення розміщено на українських літаках. Прапор установлюють у приміщеннях, де відбуваються засідання судів, сесії парламенту України, органів місцевого самоврядування.

Державний герб — це офіційний символічний знак держави, що в графічних і кольорових зображеннях відображає її історичні, національні, соціальні й інші традиції та особливості.

Історія сучасного малого Державного Герба України сягає часів Київської держави, де він був родовим знаком князів Рюриковичів. Цей самий символ був головним елементом державного герба УНР, затвердженого в 1918 р. З 1919 по 1991 р. (з певними змінами) існував державний герб УРСР. Нинішній герб України було вперше затверджено як державний 19 лютого 1992 р. Нині зображення малого Державного Герба ми бачимо на українських грошах — банкнотах і монетах, марках — знаках поштової оплати, на офіційних документах — паспортах, документах про освіту, печатках державних установ та організацій.

__ Державний гімн — це офіційний урочистий музичний твір, що в музично-поетичній формі виражає державницьку ідею, соціальний ідеал народу та є офіційним символом держави.

До 1944 р. ані Українська Народна Республіка, ані УРСР не мали офіційного державного гімну. Лише в 1945 р. у зв’язку з вступом УРСР до Організації Об’єднаних Націй було створено та затверджено гімн — «Живи Україно, прекрасна та сильна», який написали М. Бажан і П. Тичина (слова) і група композиторів на чолі з А. Лебединцем (музика). З певними змінами цей гімн існував до 1991 р.

Нині гімном України є слова лише першого куплета та приспіву відомого твору «Ще не вмерла України ні слава ні воля...», автором слів якого є П. Чубинський, музика М. Вербицького. Державний Гімн України виконують у двох варіантах — або музичний твір, або музичний твір з текстом. У будь-якому випадку під час виконання Державного Гімну присутні повинні піднятися, а військовослужбовці віддати честь. Гімном розпочинають офіційні й урочисті зібрання, що відбуваються в нашій державі, його виконують під час офіційних міжнародних матчів за участі українських команд, під звуки гімну піднімають Державний Прапор України, коли українські спортсмени вибороли перемогу на міжнародних змаганнях.

Повага до державних символів України є конституційним обов’язком кожного, хто перебуває на території нашої держави.

Важливою проблемою для України, як багатонаціональної держави, є забезпечення спокійних і сталих міжнаціональних відносин. Для цього представникам національних меншин гарантовано умови для збереження та розвитку їхніх культури, мови, релігії, традицій.

Суттєву роль у розвитку держави відіграє державна мова, статус якої та порядок використання закріплено Конституцією України та законами України.

Як і більшість сучасних держав, Україна має Державний Герб, Державний Гімн і Державний Прапор, повага до яких є обов’язком кожного громадянина.

Запам’ятайте: національні меншини, державна мова, державні символи України — Державний Герб, Державний Гімн, Державний Прапор.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «національні меншини», «державні символи».

2. Які права гарантує Україна представникам національних меншин України?

3. Поясніть, у чому виявляється державний статус української мови.

4. Підготуйте повідомлення про історію державних символів нашої держави.

5. Які державні символи України вам відомі?

6. Наведіть відомі вам приклади використання державних символів України.

7*. У засобах масової інформації, мережі Інтернет знайдіть відомості про діяльність громадських об’єднань національних меншин у нашій державі.

8*. Висловте свою думку щодо доцільності надання національним меншинам національно-культурної автономії. Наведіть приклади користування правом на національно-культурну автономію національними меншинами в нашій державі, у місцевості, де ви проживаєте.

9. Знайдіть інформацію щодо реалізації функцій української мови як державної та забезпечення захисту інших мов національних меншин в Україні.

10*. Висловте свою думку щодо проблем існування та функціонування української мови та мов національних меншин у нашій державі та заходів, які, на вашу думку, необхідно вжити для їхнього розвитку.

11. Визначте, у яких з наведених прикладів державні символи використано правомірно, а в яких — ні.

А державний прапор піднято на будинку сільської ради

Б герб зображено на водійському посвідченні

В герб зображено на партійному квитку Трудової партії України

Г на літній Олімпіаді в Пекіні під час нагородження українських спортсменів-переможців виконано гімн України та піднято Державний Прапор нашої держави

Д державний прапор піднято на приватному катері

Е герб зображено на марці, випущеній українською поштою
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити