Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 3. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

§ 43-44. Громадянство України

• Пригадайте визначення понять «громадянство», «громадянин».

1. Поняття «українське громадянство». Документи, що підтверджують громадянство

Будь-яка держава не може існувати без населення. Саме поділ населення за територіальною ознакою є однією з відмінностей держави від додержавного суспільства.

Правовий зв’язок між фізичною особою та Україною, що виявляється в їхніх взаємних правах та обов’язках, називають громадянством України.

Норми, які регулюють питання громадянства, містяться в Конституції України, Законі України «Про громадянство України», інших нормативно-правових актах нашої держави.

Конституція України закріплює основні принципи громадянства України.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте основні принципи громадянства, установлені Основним Законом.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 4. В Україні існує єдине громадянство. Підстави набуття та припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства й права змінити громадянство.

Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі.

Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.

Принцип єдиного громадянства включає як невизнання Україною належності українського громадянина до громадянства інших держав, так і недопущення існування громадянства окремих адміністративно-територіальних одиниць. Україна, як і більшість інших держав, дотримується принципу запобігання випадкам без громадянства.

Біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон і сторінки з візами та відмітками про в’їзд і виїзд

Законодавство України проголосило принципи, які унеможливлюють автоматичне набуття або втрату громадянства України внаслідок зміни сімейного стану, місця проживання тощо. Крім того, закріплено принцип рівності громадян України незалежно від підстав, порядку й моменту набуття ними громадянства України.

Однак для того, щоб реалізувати ці принципи, громадянин повинен мати документи, які підтверджують його належність до певної держави. Перелік цих документів міститься в Законі України «Про громадянство України».

Основним документом громадянина України є паспорт. Нині в Україні запроваджено паспорти — пластикова картка, яку отримують з 14 років. Громадянин зобов’язаний дбайливо ставитися до свого документа, за втрату або пошкодження паспорта, а також за проживання без паспорта чи з недійсним паспортом передбачено притягнення до адміністративної відповідальності.

Для виїзду за кордон громадянин України повинен отримати спеціальний паспорт для виїзду за кордон. У цьому документі, крім особистих відомостей про громадянина, зокрема й біометричних — відбитків пальців і фотографії в цифровому вигляді, передбачено місце для віз держав, у які має намір вирушити громадянин, а також відповідних позначок прикордонників.

Крім загальногромадянських паспортів в Україні, як і в більшості держав світу, передбачено ряд спеціальних документів, які посвідчують особу. Це насамперед дипломатичний та службовий паспорти, які мають особи, що займають певне службове становище, вони надають їхнім власникам певні особливі привілеї (спрощений в’їзд до багатьох держав, а для власників дипломатичних паспортів — так званий дипломатичний імунітет, звільнення від митного огляду тощо).

Особливі документи видають морякам і льотчикам, адже вони дуже часто перетинають кордони, іноді, вирушаючи в рейс, навіть не можуть передбачити, де приземлиться літак чи ввійде в порт судно. Тому цим особам видають посвідчення особи моряка або члена екіпажу.

Тимчасове посвідчення громадянина України видають тим, хто отримав українське громадянство, але ще не відмовився від свого попереднього громадянства, — воно діє протягом року.

Іноді при перебуванні за кордоном громадянин України втрачає свої документи. У цьому випадку він має звернутися до консульської установи України й отримати посвідчення особи для повернення на Батьківщину.

2. Підстави набуття громадянства України

Законодавство України визначає підстави та порядок набуття громадянства нашої держави.

Одразу зазначимо, що набуття та припинення громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років можуть відбуватися лише за їхньою згодою.

Найбільша кількість людей набуває громадянство за народженням.

• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про громадянство України» і визначте, у яких випадках дитина набуває громадянство нашої держави за народженням. Які норми закону мають сприяти запобіганню випадкам без громадянства?

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ»»

Стаття 7. Особа, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, є громадянином України. Особа, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України від іноземців, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.

Особа, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянства жодного з батьків або набула за народженням громадянство того з батьків, якому надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, є громадянином України. Особа, яка народилася на території України від іноземця й особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України. Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.

Зверніть увагу: якщо хоча б один з батьків дитини є громадянином України, вона за будь-яких обставин отримує громадянство нашої держави. При цьому закон визначає, що особа, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.

Набуття громадянства за територіальним походженням було запроваджено передусім у зв’язку з тим, що чимало вихідців з України внаслідок різних життєвих обставин — навчання, робота, служба в армії тощо — опинилися за межами нашої держави. Саме тому передбачено, що людина, яка народилася або постійно проживала на території сучасної України до 24 серпня 1991 р., має право на українське громадянство. Таке ж право мають ті, хоча б один з чиїх батьків, дід чи баба, рідні брат чи сестра народилися чи постійно проживали на територіях, які належали до однієї з українських держав, що існували протягом XX ст.

Особи, які набувають громадянство України за територіальним походженням, реєструються громадянами України.

3. Прийняття до громадянства України

Конституція України, міжнародні правові акти передбачають право людини змінювати своє громадянство. Іноземець чи особа без громадянства можуть бути прийняті до громадянства України за їхнім особистим клопотанням за певних умов.

Вимога відмовитися від іншого громадянства (або від усіх, якщо їх декілька) виходить з принципу єдиного громадянства. Якщо набути громадянство України хоче особа без громадянства, вона подає декларацію про відсутність у неї іноземного громадянства. Як і у випадку з набуттям громадянства за територіальним походженням, іноземець, подаючи заяву про прийняття до громадянства України, може дати зобов’язання відмовитися від іноземного громадянства. У цьому випадку особа протягом 2 років з моменту прийняття її до громадянства України повинна подати документ про припинення іноземного громадянства.

Для більшості держав світу характерним є встановлення вимог щодо певного періоду проживання на її території. Законодавство України також має таку вимогу.

Вимоги українського законодавства щодо строку безперервного перебування на території України для прийняття до громадянства нашої держави

Загальна вимога до іноземця чи особи без громадянства

5 років

Особи, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні

3 роки з моменту надання статусу біженця чи притулку

Іноземець чи особа без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянином України понад 2 роки

Не встановлюється

Іноземці чи особи без громадянства, які перебували в шлюбі з громадянином України не менше 2 років, якщо шлюб припинено внаслідок смерті подружжя

Не встановлюється

Особа, яка подає клопотання про прийняття до громадянства України, повинна отримати офіційний дозвіл на імміграцію — в’їзд в Україну на постійне проживання.

Особа, яка подає клопотання про прийом до громадянства певної держави, частіше за все має намір у ній проживати. Але для повноцінного життя людині потрібно мати можливість спілкуватися. Саме тому ще однією вимогою для прийняття до громадянства України є володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування. Винятки передбачено для осіб, які мають фізичні вади: сліпих, глухих тощо.

Президент України має право прийняти до громадянства України особу, яка має визначні заслуги перед державою або прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України. У цьому випадку така особа має відмовитися від іноземного громадянства та визнавати й виконувати Конституцію України й закони України.

Коли ж ідеться про прийняття до громадянства України дитини, хоча б один з батьків якої отримав дозвіл на імміграцію до нашої держави, має бути виконана лише одна вимога — припинення іноземного громадянства дитини.

Водночас визначено обставини, за наявності яких особа не може бути прийнята до громадянства України. Це вчинення особою злочину проти людства або здійснення нею геноциду, засудження особи в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, або вчинення за межами України діяння, яке за законодавством нашої держави визнається тяжким або особливо тяжким злочином.

4. Інші підстави прийняття до громадянства України

Життя людини іноді може принципово й неодноразово змінюватися. Саме тому передбачено можливість поновлення в громадянстві України особи, яка його мала, потім з певних причин припинила українське громадянство й подала заяву про поновлення. Єдина вимога до такої особи — відмова від іноземного громадянства.

Законом України «Про громадянство України» передбачені й інші підстави набуття українського громадянства.

Так, у разі усиновлення дитини-іноземця подружжям, з яких хоча б один є громадянином України, вона стає громадянином України. Так само стає громадянином України дитина-іноземець чи особа без громадянства, над якою встановлено опіку чи піклування громадянами України, або яка залишилася без батьківської опіки та проживає в дитячому закладі чи закладі охорони здоров’я. Громадянство України отримує дитина, яка не є громадянином України, якщо хоча б один з її батьків є громадянином України та подасть про це клопотання.

Громадянство України набуває іноземець чи особа без громадянства, що проживає в Україні, визнаний судом недієздатним, якщо над ним установлено опіку громадянина України.

5. Припинення громадянства України

Конституція України гарантує громадянинові України право на зміну громадянства. Саме тому закон передбачає підстави припинення громадянства України.

Припинення громадянства України в будь-якому випадку відбувається на підставі Указу Президента України.

Вийти з громадянства України може будь-яка особа за власним клопотанням, якщо вона проживає за межами нашої держави.

Водночас передбачено, що вихід з громадянства України не допускається особі, яку в Україні притягнуто як обвинувачену в кримінальній справі або щодо якої в Україні існує обвинувальний вирок суду, що набрав чинності й підлягає виконанню (до повного виконання цього вироку).

Особливий порядок установлено для виходу з громадянства дітей. У разі виходу з громадянства України батьків або хоча б одного з них і виїзду на постійне місце проживання за клопотанням батьків дитина також може вийти з громадянства України.

В окремих, чітко визначених законом, випадках можлива втрата українського громадянства, вона відбувається без клопотання громадянина, однак є наслідком його свідомих дій.

• Ознайомтеся з витягом із Закону України «Про громадянство України» і визначте підстави, які можуть призвести до втрати громадянства України.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ»»

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України Підставами для втрати громадянства України є:

1) добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави, якщо на момент такого набуття він досяг повноліття.

Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України для набуття громадянства іншої держави повинен був звертатися із заявою чи клопотанням про таке набуття відповідно до порядку, установленого національним законодавством держави, громадянство якої набуто (…);

2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 [прийняття до громадянства України] цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів;

3) добровільний вступ на військову службу іншої держави, яка, відповідно до законодавства цієї держави, не є військовим обов’язком чи альтернативною (невійськовою) службою.

Обов’язковою умовою для виходу особи з громадянства України, а також застосування норм щодо втрати громадянства (крім випадку його отримання із застосуванням обману чи фальсифікації) є набуття особою громадянства іншої держави.

Важливою гарантією є норма закону про те, що особа, яка подала заяву про вихід з громадянства України, користується всіма правами громадянина та має виконувати відповідні обов’язки аж до видання Указу Президента України про припинення громадянства.

• Висловте припущення, з якою метою встановлено такі обмеження.

6. Органи, що вирішують питання громадянства

У вирішенні питань, які стосуються громадянства, беруть участь декілька державних органів.

Заяви з питань громадянства подають до місцевих органів виконавчої влади з питань громадянства (на території України) або до консульської установи України (за кордоном). Саме до цих органів треба звертатися для отримання документів, які посвідчують громадянство, із заявами про прийняття до громадянства або виходу з нього. Ці ж органи приймають рішення щодо встановлення належності до громадянства України за територіальним походженням, у порядку поновлення в громадянстві.

До повноважень цих органів належить видання документів особам, які набули громадянство України, і вилучення документів у тих, чиє громадянство припинено.

Отримавши заяву та необхідні документи щодо набуття українського громадянства або виходу з нього, ці органи передають їх зі своїми висновками до комісії з питань громадянства при Президентові України. Також до цієї комісії передають подання щодо втрати українського громадянства з відповідними документами.

Комісія при Президенті України з питань громадянства розглядає передані до неї заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України й подання про втрату громадянства країни та вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення чи відхилення цих заяв і подань. Також комісія має контролювати виконання рішень, прийнятих Президентом України з питань громадянства.

Вирішення питань щодо громадянства приймає Президент України, видаючи укази про прийняття до громадянства України й про припинення громадянства України.

Іноді особа не погоджується з прийнятими щодо неї рішеннями з питань громадянства. У цьому випадку вона може оскаржити їх у суді. Так само судом розглядаються скарги щодо дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок і строки розгляду справ про громадянство та виконання рішень з питань громадянства.

Взаємні права й обов’язки людини та держави визначає поняття «громадянство».

Законодавством визначено підстави набуття громадянства України, найчастішими з яких є: за народженням, за територіальним походженням, шляхом прийняття до громадянства.

В окремих випадках громадянин України припиняє громадянство — сам виходить з громадянства або втрачає його.

У вирішенні питань щодо громадянства беруть участь органи з питань громадянства, іноземні представництва України, комісія з питань громадянства при Президенті України. Остаточне рішення про набуття або втрату громадянства України приймає Президент України.

Запам’ятайте: громадянство, громадянин, паспорт.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «громадянство», «громадянин».

2. Назвіть документи, які посвідчують належність до громадянства України, і поясніть призначення й особливості кожного з них.

3. Назвіть органи, які беруть участь у вирішенні питань щодо громадянства України. Складіть схему взаємодії цих органів у розв’язанні питань, пов’язаних із громадянством.

4. Назвіть підстави набуття громадянства України та припинення громадянства України.

5. Порівняйте

А прийняття до громадянства України та поновлення в громадянстві України

Б набуття громадянства за народженням і набуття громадянства за територіальним походженням

В вихід з громадянства України та втрату громадянства України

Г прийняття до громадянства та поновлення в громадянстві

6*. Визначте норми законодавства України, які мають запобігти виникненню випадків без громадянства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити