Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 48. Особисті (громадянські) права та свободи

1. Поняття «особисті (громадянські) права та свободи»

Особисті (громадянські) права та свободи особи та громадянина становлять фундамент існування людини, забезпечують людині існування як фізичної особи, задоволення її природних життєвих потреб.

До особистих прав людини належить право на життя, на повагу до своєї гідності, на свободу й особисту недоторканність, недоторканність житла, таємницю листування та телефонних розмов, громадянство, свободу слова, думки, світогляду та віросповідання, свободу пересування, вільний вибір місця проживання. Більшість із цих прав визначаються як природні, невід’ємні.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави — захищати життя людини.

Кожен має право захищати своє життя та здоров’я, життя й здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 28. Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу й особисту недоторканність. Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду й тільки на підставах і в порядку, установлених законом. У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати утримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про утримання під вартою (...).

Стаття 30. Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 31. Кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

2. Право на життя та свободу

Право на життя є найважливішим правом людини, без нього неможливе забезпечення будь-яких інших прав. Воно не може бути порушено в жодному випадку. Саме з огляду на необхідність гарантування права на життя, його природний характер в Україні визнано неконституційною смертну кару, установлено чіткі правила здійснення аборту, заборонено евтаназію (навмисне позбавлення життя невиліковно хворої людини з метою припинення її страждань).

Нині у світі 133 держави відмовилися від смертної кари, а виконують їх лише у 25 країнах. У Європі єдиною державою, де збережено смертну кару, є Білорусь, в Африці лише шість країн здійснюють смертні вироки. З 2003 р. США — єдина країна на обох Американських континентах, яка виконувала смертні вироки.

В Україні смертна кара скасована Законом України від 22. 02. 2000 р. N91483-ІІІ «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України».

В Італії, Ірландії, Угорщині, Норвегії й більшості інших держав евтаназію не тільки заборонено, за неї суворо карають. Першою країною, де було легалізовано евтаназію, стала в 1941 р. Швейцарія. Нідерланди легалізували евтаназію в 1984 р., Бельгія — у 2002 р., у штаті Орегон (США) — у 1998 р.

У Бельгії з квітня 2005 р. в аптеках з’явилися спеціальні набори для евтаназії, що дають змогу спростити процедуру добровільного відходу з життя. У набір, вартістю приблизно 60 евро, входить одноразовий шприц з отрутою та інші необхідні для ін’єкції засоби. Набір для евтаназії може замовити лише практикуючий лікар.

Надзвичайно важливим є право на свободу й особисту недоторканність. З метою забезпечення цього права визначено судовий порядок прийняття рішення про арешт особи. Однак при цьому важливо запам’ятати, що в разі скоєння адміністративного правопорушення особу може бути затримано правоохоронними органами не більше ніж на 3 години для встановлення особи, складання протоколу, а при необхідності запобігти злочинові чи його припинити підозрюваного можуть затримати на строк до 72 годин. Протягом цього часу рішення про утримання під вартою затриманого має бути підтверджено судом.

Передбачено також і випадки, коли може бути використаний особливий порядок проникнення до житла й отримання інформації з листування, телефонних розмов особи.

Особисте право чи свобода

Випадки застосування особливого порядку

Недоторканність житла

У невідкладних випадках, пов’язаних з урятуванням життя людей та майна (наприклад, пожежа, витік газу тощо) чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

У випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами отримати інформацію неможливо.

3. Свобода світогляду та віросповідання

Важливе місце серед особистих прав і свобод займає свобода світогляду та віросповідання. Свободу світогляду в різних міжнародних актах називають по-різному. Для його позначення іноді використовують поняття «свобода світогляду та віросповідування». Це поняття передбачає право людини вірити чи не вірити в Бога, а в разі, коли людина вірує, — можливість кожного сповідувати будь-яку релігію.

• Які релігійні конфесії вам відомі? Які релігійні громади діють у вашому населеному пункті, районі?

У той же час громадянин має право не сповідувати жодної релігії, тобто бути атеїстом.

Кримські татари мусульмани під час молитви

Глава католицької церкви Бенедикт XVI

Хресний хід православних вірян

Іудеї-хасиди в Умані

Свобода віросповідання передбачає право кожного, хто сповідує певну релігію, відправляти релігійні культи й обряди, вести різноманітну релігійну діяльність.

• Які релігійні обряди та свята ви знаєте?

Однак при користуванні своїм правом на свободу світогляду та віросповідання людина повинна утримуватися від порушення прав інших людей, зазіхання на їхню свободу. Так, готуючи хресний хід, релігійна громада повинна заздалегідь погодити його маршрут з органами місцевого самоврядування, щоб зменшити перешкоди для руху транспорту, не допускати порушень громадського порядку. Жодна релігійна громада не має права примушувати людей брати участь в її діяльності.

Закон передбачає важливі принципи взаємодії держави та церкви. Церква й релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа — від церкви. Відокремлення церкви від держави означає, що церква та релігійні громади не втручаються в державні справи, не повинні брати участі в діяльності політичних партій. Держава має залишатися осторонь релігійних справ, не фінансувати жодну релігійну організацію.

Відокремлення школи від церкви полягає в тому, що в державних школах не можуть викладатися як обов’язкові релігійні предмети, релігійна освіта здійснюється лише в спеціальних навчальних закладах, які створюють релігійні громади.

Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.

Водночас держава з повагою ставиться до релігійних переконань своїх громадян. Так, віровчення деяких конфесій не дозволяє їхнім прибічникам брати до рук зброю або давати клятви. У цьому випадку, коли виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку може бути за клопотанням громадянина замінене альтернативною (невійськовою) службою. Інші релігії не дозволяють своїм вірним отримувати будь-які номери, у зв’язку з чим передбачено їхнє право відмовитися від отримання податкового ідентифікаційного коду. Крім того, держава гарантує таємницю сповіді — священнослужитель не може бути допитаний з приводу відомостей, які стали йому відомі на сповіді.

Конституційні норми про свободу світогляду та віросповідання отримали розвиток у Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Особисті права та свободи забезпечують існування людини як фізичної істоти. Більшість із цих прав належать до природних, непорушних, не можуть бути обмежені. Серед найважливіших прав — право на життя.

Порядок обмеження права на свободу в особливих, надзвичайних ситуаціях визначено законодавством України.

Право на свободу совісті, світогляду та віросповідання забезпечує релігійну свободу та сприяє забезпеченню релігійного миру в Україні.

Запам’ятайте: особисті права та свободи людини, світогляд, віросповідання.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «особисті права та свободи людини», «світогляд», «віросповідання».

2. Визначте, які права та свободи належать до особистих прав і свобод.

3. Як ви розумієте принципи відокремлення церкви від держави та школи від церкви?

4*. Висловте свою думку, чи не є порушенням принципу відокремлення держави від

церкви те, що новообраний Президент України проголошує присягу, тримаючи руку не лише на Конституції України, а й на Пересопницькому Євангелії — священній книзі православних.

5*.Знайдіть інформацію про діяльність релігійних організацій у вашому населеному пункті, районі, області.

6*. Конституція України передбачає в окремих випадках можливість обмеження прав людини, зазначених у цих статтях. Висловте свою думку щодо відповідності таких обмежень міжнародним стандартам прав людини.

Запитання на випередження

Знайдіть інформацію про наявні в нашій державі політичні партії та громадські організації, а також про діяльність об’єднань громадян у вашому населеному пункті.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.