Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 50. Економічні, соціальні та культурні права людини й громадянина

1. Економічні права та свободи

Економічні права та свободи — це ті права, які забезпечують можливість кожної людини забезпечити власні потреби своїми силами, використовуючи різні шляхи, беручи участь у виробництві та використанні матеріальних благ.

До економічних прав належить право на власність, на результати інтелектуальної та творчої діяльності, право на підприємницьку діяльність, право на працю.

Одним із найважливіших з них є право на власність. Відповідно до Конституції України, «кожен має право володіти, користуватися й розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності».

• Пригадайте, що означає кожне із зазначених повноважень.

Проголошено рівність усіх форм власності, непорушність права приватної власності. Конституція передбачає спеціальні заходи щодо захисту власності. Так, передбачено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений власності, що конфіскація (тобто безоплатне вилучення) майна може бути здійснена тільки за рішенням суду.

Іноді виникають ситуації, коли інтереси власника вступають у протиріччя з інтересами суспільства. На шляху нової автомагістралі, залізниці, лінії метро чи мосту стоїть приватна садиба, унаслідок чого будівництво надзвичайно потрібного для цілого міста, регіону об’єкта стає неможливим. Як бути в цьому випадку? Закон визначає, що навіть у цьому випадку «примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі й порядку, установлених законом, та за умови попереднього й повного відшкодування їхньої вартості». І лише в умовах військового або надзвичайного стану можливе відчуження таких об’єктів з наступним повним відшкодуванням їхньої вартості.

Ще одним економічним правом більшість науковців уважає право на працю. Для більшості дорослих громадян нашої держави саме праця є основним джерелом отримання засобів для існування.

Докладно про гарантії та порядок реалізації цього права ви дізнаєтеся при вивченні трудового права в 11 класі.

2. Соціальні права та свободи

До цієї групи прав людини належить дуже багато різних прав. Це, зокрема, право на відпочинок, право на житло, на достатній життєвий рівень, на охорону здоров’я, на безпечне для життя та здоров’я довкілля тощо. Важливо зазначити, що для забезпечення цих прав необхідна активна діяльність держави, зокрема й чималі фінансові витрати.

Серед соціальних прав — право на відпочинок.

• Пригадайте, які види відпочинку передбачені законодавством.

Основними нормативними актами, які регулюють реалізацію права на відпочинок, є Кодекс законів України про працю, Закон України «Про відпустки».

Надзвичайно важливим є право кожного «на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло». Саме цей перелік визначає той рівень, який держава зобов’язується забезпечити кожному.

Право на житло передбачає, що «держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду». Зверніть увагу, що держава бере зобов’язання надавати житло безоплатно або за пільговою ціною лише громадянам, які потребують соціального захисту, — малозабезпеченим, інвалідам, багатодітним сім’ям, тим, хто постраждав унаслідок стихійного лиха тощо. Інші ж мають самостійно вирішувати свої житлові проблеми, держава лише сприятиме цьому.

До соціальних прав належить також право на охорону здоров’я. Це передбачає державне фінансування відповідних державних і комунальних медичних закладів, неприпустимість скорочення їхньої мережі. Гарантовано надання безоплатної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, водночас передбачено сприяння розвитку лікувальних закладів усіх форм власності. Отже, кожна особа повинна мати можливість отримати безоплатну медичну допомогу в місцевій лікарні, поліклініці, а якщо це необхідно, і в спеціалізованих клініках загальнодержавного значення.

На жаль, у житті багатьох людей настає час, коли людина потребує захисту та допомоги держави. Саме тому Конституція України передбачає право кожного на соціальний захист.

Соціальний захист — це система економічних, правових, організаційних заходів держави щодо забезпечення соціальних прав громадян.

Соціальний захист передбачає право на забезпечення в разі, коли людина, унаслідок об’єктивних причин, не може самостійно забезпечити себе.

У цих випадках людина має право на отримання матеріальної підтримки від держави (у вигляді пенсії чи допомоги), у багатьох випадках держава надає також певні пільги, переваги тощо. Докладніше про систему соціального забезпечення (зокрема, порядок призначення пенсій) ви дізнаєтеся вії класі.

3. Культурні права та свободи. Право на освіту

Життя людини різноманітне, воно не обмежується лише забезпеченням матеріальних умов для існування. Тому природно, що разом з економічними та соціальними правами Конституція України передбачає й культурні права. До них належать право на освіту, участь у культурному житті, захист авторських прав та інтелектуальної власності, свобода літературної, художньої, наукової та технічної творчості.

Кожний із вас уже нині, безумовно, користується правом на освіту. При цьому варто пам’ятати, що, маючи право на освіту, кожен повинен здобути освіту, визначену законодавством.

Забезпечення цього права вимагає від держави чималих витрат. Адже створена та функціонує система освіти — сукупність складників освіти, рівнів і ступенів освіти, кваліфікацій, освітніх програм, стандартів освіти, ліцензійних умов, закладів освіти й інших суб’єктів освітньої діяльності, учасників освітнього процесу, органів управління у сфері освіти, а також нормативно-правових актів, що регулюють відносини між ними.

Державне управління освітою забезпечує Міністерство освіти і науки України. Воно розробляє державні стандарти освіти, які визначають вимоги до змісту, обсягу й рівня освітньої та фахової підготовки в Україні, умови прийому до навчальних закладів, типові освітні програми, інші нормативні документи, які визначають порядок діяльності навчальних закладів, забезпечує випуск підручників, посібників і методичної літератури. Саме міністерство визначає й затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти (зокрема, державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання). До повноважень Міністерства освіти і науки України належить проведення ліцензування освітньої діяльності закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти Освіта в Україні має розвинуту структуру.

За даними Державного комітету статистики, в Україні на 2017 р. діє 14 900 дитячих дошкільних закладів, у яких перебуває 1 125 000 вихованців (станом на 01. 01. 2016 р.). У 2016/17 навчальному році в Україні працювало 16 900 шкіл, гімназій, ліцеїв, у яких навчалося 3,8 млн учнів і працювало 438 тис. учителів, 787 професійно-технічних закладів (285,8 тис. учнів), 370 коледжів, технікумів, училищ і 287 інститутів, університетів, академій.

Нині ви навчаєтеся в закладі загальної середньої освіти. Відповідно до Закону, до закладів належать: початкова школа — заклад освіти І ступеня, що забезпечує початкову освіту (1-4 класи); гімназія — заклад середньої освіти II ступеня, що забезпечує базову середню освіту (5-9 класи) і ліцей — заклад середньої освіти III ступеня, що забезпечує профільну середню освіту (10-12 класи). Розпочато реформу української школи, після якої старша школа має стати профільною.

Закон передбачає можливість здобути освіту у вечірній школі, поєднуючи її з роботою, або скласти іспити екстерном.

Конституція України гарантує можливість безоплатного здобуття повної загальної середньої освіти.

Чимало з вас навчається не лише в школі, а й у різних закладах позашкільної освіти — центрах дитячої та юнацької творчості, дитячо-юнацьких спортивних школах, школах мистецтв, центрах туризму та краєзнавства, технічної творчості тощо.

Після закінчення школи, отримавши свідоцтво про повну загальну середню освіту, чимало з вас вступатимуть до закладів вищої освіти. Однак треба пам’ятати, що, на відміну від середньої освіти, безоплатне здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах гарантується лише на конкурсній основі: потрібно успішно скласти екзамени, пройти зовнішнє незалежне оцінювання (тестування) тощо.

Обираючи шлях свого подальшого навчання після закінчення школи, необхідно свідомо зробити свій вибір. При вступі до закладу вищої освіти треба переконатися в наявності в обраного закладу ліцензії на навчання за тією спеціальністю, яку ви обрали.

4. Права й обов’язки учасників освітнього процесу

В освітньому процесі беруть участь різні особи. Відповідно до чинного законодавства, у різних закладах освіти учасниками освітнього процесу є ті, кого навчають, — діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, аспіранти (особи, які готуються до захисту дисертації кандидата наук, доктора філософії); ті, хто навчає, — керівники закладів освіти, педагогічні (учителі, керівники гуртків, педагоги-організатори, шкільні психологи), науково-педагогічні (викладачі закладів вищої освіти) працівники та науковці. Учасниками освітнього процесу також є батьки учнів або особи, які їх заміняють. У багатьох випадках до учасників освітнього процесу належать й інші особи, які беруть участь у навчанні та вихованні. Закон визначає права й обов’язки учасників освітнього процесу.

Важливе значення для життя кожної людини мають економічні, соціальні та культурні права, багатьма з яких користується кожен із вас.

До цих прав належать: право на власність, підприємницьку діяльність, освіту, охорону здоров’я, соціальний захист тощо.

Відповідно до Конституції України, кожен має право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти, здобуття безоплатної освіти в державних і комунальних закладах вищої освіти передбачено на конкурсній основі.

Запам’ятайте: соціальні, економічні, культурні права, система освіти, соціальний захист.

Подивіться в Інтернеті:

http://mon.gov.ua/ — офіційний сайт Міністерства освіти і науки України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «система освіти», «соціальний захист».

2. Назвіть відомі вам економічні, соціальні та культурні права.

3. Наведіть приклади реалізації кожного з прав, про які йдеться в цьому розділі.

4*. Висловте свою думку щодо проблем реалізації соціальних прав в Україні.

5*. Дізнайтеся, які заклади освіти існують у вашому населеному пункті, районі, області. Визначте, до яких складників системи освіти вони належать.

6*. Висловте свою думку щодо того, чи достатньою мірою законодавство України забезпечує захист приватної та інших форм власності.

З історії української державності

Уперше справу про встановлення герба для Української Народної Республіки було розглянуто на засіданні Ради народних міністрів УНР 25 (12 лютого) 1918 р. У Коростені Малою радою було ухвалено Закон «Про державний герб України», у якому зазначається, що «… приймається знак Київської держави часів Володимира Святого». Документ було підписано у вагоні на залізничній станції.

Дізнайтеся, як ваші батьки чи родичі виконують свої конституційні обов’язки.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити