Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 52. Особливості правового статусу окремих категорій осіб. Воєнний та надзвичайний стан

1. Воєнний та надзвичайний стан

З давніх-давен у людей виникали надзвичайні ситуації різного походження. Землетруси та повені, виверження вулканів та епідемії — це події природного походження, але вони тягнуть за собою суттєві ускладнення людського життя, іноді катастрофічні. Траплялися й катастрофи техногенні — пожежі, вибухи на підприємствах і шахтах, транспортні катастрофи тощо. Крім того, в історії людства відбулося тисячі війн.

Під час війни або в умовах, коли сталися надзвичайні природні чи техногенні ситуації, потрібні надзвичайні заходи держави. Для цього передбачено запровадження надзвичайного або воєнного стану.

Воєнний стан — особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності.

Запровадження воєнного стану приводить до розширення прав і повноважень командування Збройних сил України, уведення окремих обмежень прав людини.

Надзвичайний стан — це особливий правовий режим, який може тим часово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних утрат, створюють загрозу життю та здоров’ю громадян або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства.

Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» визначає обставини, за наявності яких може бути запроваджений такий стан. Це передусім виникнення особливо тяжких надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (повені, урагану, катастроф, особливо великих пожеж, пандемій тощо), що створюють загрозу життю та здоров’ю значної кількості населення. Іноді надзвичайний стан може бути запроваджений унаслідок протиправних дій людей — здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів, виникнення міжнаціональних і міжконфесійних конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об’єктів або місцевостей, що загрожує безпеці громадян і порушує нормальну діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування; виникнення масових заворушень, що супроводжуються насильством над громадянами. Надзвичайний стан може бути запроваджений у разі спроби захоплення державної влади чи насильницької зміни конституційного ладу України.

Порядок запровадження воєнного чи надзвичайного стану в Україні встановлено Конституцією України.

• Ознайомтеся з витягом із Конституції України та визначте порядок оголошення воєнного чи надзвичайного стану в нашій державі.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

31) затвердження протягом двох днів з моменту звернення Президента України указів про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях (…), про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

Стаття 106. Президент України:

20) приймає відповідно до закону рішення про (…) уведення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України (…).

Час дії надзвичайного стану в Україні обмежений законом — його може бути введено на строк не більше 30 діб на всій території держави й не більше 60 діб в окремих місцевостях нашої держави. Передбачено можливість продовження надзвичайного стану Президентом України, але не більше 30 діб, при цьому цей Указ повинен бути затверджений Верховною Радою України.

Воєнний стан триває протягом часу, необхідного для ліквідації військової загрози державі, відсічі ворогу або до укладання миру із супротивником.

2. Права людини в умовах воєнного та надзвичайного стану

В умовах воєнного або надзвичайного стану дуже актуальною є проблема забезпечення прав людини та громадянина. З одного боку, надзвичайна ситуація або війна вимагають застосування надзвичайних заходів, а з іншого — навіть у цих умовах права людини повинні бути забезпечені.

Конституція України передбачає, що в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть установлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.

В умовах надзвичайного стану може бути обмежено пересування людей та транспортних засобів на відповідній території, посилено охорону громадського порядку, важливих об’єктів. Як правило, забороняється проведення масових заходів — спортивних змагань, великих концертів, страйків.

У разі техногенної чи природної катастрофи можлива також евакуація населення з території, якій загрожує небезпека, установлення карантину, запровадження особливого порядку розподілу продуктів харчування, інших предметів першої необхідності. У разі необхідності вводяться зміни до режиму роботи будь- яких підприємств, організацій, мобілізація їхніх ресурсів (автомобілів, обладнання, матеріалів), необхідних для ліквідації надзвичайної ситуації. У виняткових випадках можливе навіть проведення цільової мобілізації громадян для участі в аварійно-відновлювальних і рятувальних роботах.

Якщо надзвичайний стан уведено у зв’язку з масовими порушеннями громадського порядку, можливі запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у визначені години доби), організація перевірки документів, особистого огляду й огляду речей, транспорту, приміщень. Може бути тимчасово заборонено продаж алкогольних напоїв, зброї, отруйних речовин, уведено обмеження на виготовлення та поширення інформаційних матеріалів, радіо- та телепередачі, запроваджено особливі правила користування засобами зв’язку (зокрема, телефоном) та Інтернетом.

Водночас визначено перелік прав, які не можуть бути обмежені навіть в умовах воєнного чи надзвичайного стану.

Крім цього, визначено, що в умовах воєнного та надзвичайного стану зберігають свої повноваження Верховна Рада України, народні депутати та депутати органів місцевого самоврядування (навіть у разі закінчення строку їхніх повноважень). Вибори та референдуми під час дії воєнного чи надзвичайного стану не проводяться. Також в умовах надзвичайного стану забороняються зміна Конституції України; Конституції Автономної Республіки Крим; виборчих законів.

3. Іноземці в Україні

На території нашої держави постійно перебувають не лише громадяни України, а й громадяни інших держав, особи без громадянства. їхній правовий статус на території України визначають Конституція України та Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства».

Відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», іноземець — це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) іншої держави або держав; особою без громадянства визнають особу, яку жодна держава, відповідно до свого законодавства, не вважає своїм громадянином.

Нині в більшості демократичних держав світу іноземці мають особисті права такі ж, як і громадяни держави перебування. Такого правила дотримується й Україна. Дещо вужчими є політичні права. Так, іноземці в Україні не мають права брати участь у виборах і референдумах, займати посади державних службовців, бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування. Іноземці також не мають права бути членами політичних партій, мати в приватній власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Дещо вужчим є і обсяг конституційних обов’язків — іноземці не проходять військову службу в Збройних силах України.

Кожен, хто знаходиться в Україні, у тому числі й іноземці, зобов’язані дотримуватися вимог Конституції та законів України, порушник притягується до юридичної відповідальності. Якщо іноземець припустив порушення, за яке не передбачено адміністративної відповідальності, органи внутрішніх справ чи прикордонники мають право прийняти рішення про скорочення строку його перебування на території нашої держави.

Якщо ж буде визнано, що дії іноземця суперечать інтересам забезпечення безпеки України, охорони громадського порядку, коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України, його може бути видворено за межі України. Так само може бути видворений за межі України іноземець, який вчинив злочин або адміністративне правопорушення (після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення).

Рішення про видворення іноземця можуть приймати органи внутрішніх справ, Служби безпеки України, органи Державної прикордонної служби з обов’язковим повідомленням про прийняте рішення та його підстави прокуророві протягом 24 годин.

Іноземець, щодо якого прийнято рішення про видворення, зобов’язаний покинути територію України в строк, зазначений у рішенні, однак (залежно від обставин справи) йому може бути надано до 30 днів для виїзду. Особі, яку видворено за межі України, може бути заборонено подальший в’їзд в Україну строком до 5 років.

4. Біженці

Виникають ситуації, коли людині загрожує небезпека — її переслідують за політичними чи релігійними поглядами, етнічною належністю, расою тощо.

• Чи відомі вам подібні ситуації з курсу історії? У які періоди історії України відбувалися наймасовіші міграції українців за межі своєї Батьківщини? Як діяти людині в подібній ситуації.

Рятуючи себе та свою родину, людині іноді доводиться шукати притулок в іншій державі. Таких людей сучасне міжнародне законодавство та законодавство України вважає біженцями.

Відповідно до Закону України «Про біженців», біженець — це особа, яка не є громадянином України й унаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни свого громадянства та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом унаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства (підданства) і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань.

Саме так опинилися за межами своєї держави чимало жителів Афганістану, вимушені були виїжджати зі своєї батьківщини серби та мусульмани на території колишньої Югославії.

Українське законодавство передбачає можливість надання притулку та статусу біженця. Для цього іноземець чи особа без громадянства має звернутися до органів імміграційної служби України з відповідною заявою, обґрунтувавши своє клопотання. Це необхідно зробити протягом 3 діб після моменту прибуття в Україну в установленому законом порядку (тобто легально з відповідними документами через пункти прикордонного контролю).

В усіх областях України, містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці Крим створені органи міграційної служби. Саме вони розглядають отримані заяви про надання статусу біженця та позбавлення цього статусу, видають біженцям відповідні посвідчення. Ці ж органи можуть надавати особам, які подали заяву про надання статусу біженця, і біженцям грошову допомогу, сприяють у тимчасовому працевлаштуванні таких осіб, надають їм іншу допомогу (зокрема, медичну). Статус біженця надається строком на 3 місяці з можливим подальшим продовженням (якщо продовжують існувати підстави, за якими було надано статус).

У подальшому біженець може набути громадянство України.

• Пригадайте, який порядок набуття громадянства України встановлено для осіб, які мають статус біженця.

Якщо особа, якій в Україні надано статус біженця, набула нового громадянства, якщо немає підстав, за якими вона отримала статус біженця (зникла загроза для неї в країні її громадянства чи постійного проживання), якщо вона засуджена судом України до позбавлення волі, вона може бути позбавлена статусу біженця. Такі ж наслідки матиме виявлення фальсифікації документів або надання неправдивих відомостей при отриманні статусу.

Законом визначено права й обов’язки особи, яка отримала статус біженця. Вона зобов’язана дотримуватися Конституції та законів України, виконувати рішення и розпорядження органів державної влади та місцевого самоврядування, виконувати законні вимоги державних органів і посадових осіб.

Водночас їй надаються певні права. Щодо охорони здоров’я та відпочинку вона має такі ж права, як і громадяни України. Щодо питань обрання місця проживання та пересування по території України, праці та підприємницької діяльності, навчання, то біженці мають такі самі права, як і іноземці, що перебувають в Україні. Крім того, біженці мають право на отримання грошової допомоги, пенсій, інших видів соціального забезпечення, користування житлом, наданим у місці тимчасового проживання, користування надбаннями культури. Як і будь-якій іншій особі, біженцям гарантовані свобода совісті, можливість вільно відправляти релігійні обряди, недоторканність особи, житла, охорона законом особистого життя, таємниці листування, телефонних розмов і телеграфних повідомлень; право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя та здоров’я, особисту свободу та житло, а також захист майнових і немайнових прав.

5. Тимчасово переміщені особи

На жаль, протягом останніх років унаслідок подій на сході держави в Україні з’явилася нова категорія осіб, які потребують особливого захисту та мають особливий статус, — внутрішньо переміщені особи. їхній статус визначає Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах і має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання в результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Внутрішньо переміщені особи мають право користуватися всіма правами громадян України за місцем свого тимчасового перебування. Крім того, такі особи мають право на додаткову підтримку держави, зокрема надання тимчасового (до 6 місяців) безоплатного проживання, безкоштовний проїзд для добровільного повернення до свого покинутого постійного місця проживання в усіх видах громадського транспорту в разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення.

Особливим періодом у житті держави є періоди військового або надзвичайного стану, які оголошуються в разі війни або природних, техногенних чи соціальних катастроф. У такий період по-особливому діють державні органи, настають певні обмеження прав і свобод людини, однак вони не можуть стосуватися непорушних прав.

Особливим статусом наділені певні категорії осіб, що перебувають у межах нашої держави. Це іноземці, біженці та внутрішньо переміщені особи. їхній статус регулюється відповідними законами, а біженці та внутрішньо переміщені особи користуються захистом держави.

Запам’ятайте: надзвичайний стан, воєнний стан, біженці, іноземці, видворення, внутрішньо переміщені особи.

Подивіться в Інтернеті:

http://unhcr.org.ua/uk — офіційний сайт представництва Верховного комісара ООН в справах біженців в Україні.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «надзвичайний стан», «воєнний стан», «біженці», «іноземці», «видворення», «внутрішньо переміщені особи».

2. Які обмеження прав і свобод можуть установлюватися в умовах надзвичайного або воєнного стану?

3. Який порядок запровадження надзвичайного або воєнного стану в Україні передбачено законодавством?

4. Які особливості правового статусу іноземців в Україні порівняно з громадянами України?

5. Порівняйте статус біженців і внутрішньо переміщених осіб.

6*.Висловте свою думку, чи достатньо забезпечено захист прав людини в умовах надзвичайного або воєнного стану в Україні.

7. У яких випадках іноземець може бути видворений за межі України?

8*. Висловте свою думку щодо доцільності надання особливого статусу біженцям.

9*.Знайдіть інформацію щодо становища біженців і внутрішньо переміщених осіб в Україні та проблеми, які у них виникають.

Знайдіть інформацію про виборчі системи, які використовують у різних державах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити