Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 Міжнародні гарантії прав дитини

1. Порівняйте права дитини, гарантовані Конвенцією про права дитини, з правами людини, закріпленими Загальною декларацією прав людини та Конституцією України. Обґрунтуйте відмінності.

2. У мережі Інтернет знайдіть приклади порушення прав дитини, які допускають у різних державах світу.

3. Проаналізуйте наведені ситуації щодо міжнародних гарантій прав дитини та визначте, чи є в них порушення прав дитини.

А За повідомленням курдського телеканалу Rudaw, майже 500 дітей у віці 12- 15 років з іракських міст перевезені до навчальних таборів Ісламської держави. Деякі діти приєдналися до угруповання з примусу, а деякі — за власним бажанням, оскільки залишилися без сім’ї. Діти проходять підготовку у військовому таборі, деяких з них залучають до публічних страт полонених військових і заручників. Крім того, 12 дітей було страчено за спробу втечі з тренувального табору в місті Мосус.

Б За оцінками Управління Верховного комісара ООН в справах біженців і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), під час конфлікту в Сирії було вбито приблизно 7 тис. дітей, більше 2 млн дітей були переміщені в межах країни. Понад 1,3 млн дітей знаходяться в таборах біженців, серед них більше ніж 3500 осіб, які перебувають в Йорданії, Лівані та Іраку, покинули Сирію без своїх сімей. За підтримки ЮНІСЕФ та його партнерів приблизно 167 тис. дітям-біженцям було надано психосоціальну допомогу, більше ніж 118 тис. дітей змогли продовжити шкільну або позашкільну освіту, понад 222 тис. осіб отримали доступ до питної води.

В Після вивчення Конвенції про права дитини 15-річний Олег вирішив скористатися своїм правом про свободу думки. Прийшовши до школи, він висловив свою думку про це своєму вчителеві з географії. У розмові він використав нецензурні слова. Учитель у відповідь ударив Олега.

Г В 11-річної Вікторії виникла проблема. Мати, працюючи вахтером, часто не бувала вночі вдома, а батько досить часто приходив додому нетверезим і при цьому бив доньку за неслухняність і погані оцінки. Не витримавши постійних знущань, Вікторія розповіла про це класному керівнику, а той звернувся до директора школи. Однак директор заявив, що травм у дитини немає, тому це звичайна сімейна практика, яка необхідна для правильного виховання.

Д У Великій Британії вітчим 10-літнього Джона Веста бив хлопчика за найменшу провину, посилаючись на своє, закріплене законом, право на «розумну жорстокість». Рідний батько Джона від його імені подав позов до Європейського суду з прав людини. Яким, на вашу думку, було рішення суду, адже дії вітчима дійсно відповідали закону, який існував у той час у державі?

З Конвенції про права дитини (20 листопада 1989 р.)

Держави-учасниці цієї Конвенції погодилися про нижченаведене:

Частина І

Стаття 1. Для цілей цієї Конвенції дитиною є кожна людська істота до досягнення 18-річного віку, якщо за законом, застосовуваним до даної особи, вона не досягає повноліття раніше.

Стаття 2. 1. Держави-учасниці поважають і забезпечують всі права, передбачені цією Конвенцією, за кожною дитиною, яка перебуває в межах їх юрисдикції, без будь- якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, майнового стану, стану здоров’я та народження дитини, її батьків чи законних опікунів або яких-небудь інших обставин.

2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації або покарання на підставі статусу, діяльності, висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім’ї. Стаття 9

1. Держави-учасниці забезпечують те, щоб дитина не розлучалася з батьками всупереч їхньому бажанню, за винятком випадків, коли компетентні органи, згідно із судовим рішенням, визначають відповідно до застосовуваного закону й процедур, що таке розлучення необхідне в якнайкращих інтересах дитини. Таке визначення може бути необхідним у тому чи іншому випадку, наприклад, коли батьки жорстоко поводяться з дитиною або не піклуються про неї, або коли батьки проживають окремо й необхідно прийняти рішення щодо місця проживання дитини (...).

Стаття 12

1. Держави-учасниці забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що стосуються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю (...).

Стаття 13

1. Дитина має право вільно висловлювати свої думки; це право включає свободу шукати, одержувати й передавати інформацію та ідеї будь-якого роду, незалежно від кордонів в усній, письмовій чи друкованій формі, у формі творів мистецтва чи за допомогою інших засобів на вибір дитини (...).

Стаття 14

1. Держави-учасниці поважають право дитини на свободу думки, совісті та релігії (...).

Стаття 19

1. Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого й брутального поводження та експлуатації, уключаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується про дитину (...).

Стаття 27

1. Держави-учасниці визнають право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального й соціального розвитку дитини.

2. Батько (-ки) або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини (...).

Стаття 28

1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема:

а) уводять безплатну й обов’язкову початкову освіту;

б) сприяють розвиткові різних форм середньої освіти, як загальної, так і професійної, забезпечують її доступність для всіх дітей та вживають таких заходів, як уведення безплатної освіти та надання у випадку необхідності фінансової допомоги;

в) забезпечують доступність вищої освіти для всіх на підставі здібностей кожного за допомогою всіх необхідних засобів; (...)

д) уживають заходів для сприяння регулярному відвіданню шкіл і зниженню кількості учнів, які залишили школу.

2. Держави-учасниці вживають усіх необхідних заходів, щоб шкільна дисципліна була забезпечена методами, що ґрунтуються на повазі до людської гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції...

Стаття 31

1. Держави-учасниці визнають право дитини на відпочинок і дозвілля, право брати участь в іграх і розважальних заходах, що відповідають її віку, вільно брати участь у культурному житті та займатися мистецтвом (...).

2. Держави-учасниці поважають і заохочують право дитини на всебічну участь у культурному та творчому житті й сприяють наданню їй відповідних і рівних можливостей для культурної та творчої діяльності, дозвілля й відпочинку.

Стаття 36

Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації, що завдають шкоду будь-якому аспекту добробуту дитини.

Стаття 37

Держави-учасниці забезпечують, щоб:

а) жодна дитина не піддавалася катуванням та іншим жорстоким, нелюдським або принижуючим гідність видам поводження чи покарання (...).

б) жодна дитина не була позбавлена волі незаконним або свавільним чином. Арешт, затримання чи тюремне ув’язнення дитини здійснюються згідно із законом та використовуються лише як крайній захід і протягом якомога більш короткого відповідного періоду часу (...).

Стаття 38

2. Держави-учасниці вживають усіх можливих заходів для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях.

3. Держави-учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося 18 років, Держави-учасниці прагнуть віддавати перевагу особам більш старшого віку.

4. Згідно із своїми зобов’язаннями, за міжнародним гуманітарним правом, пов’язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів, Держави-учасниці зобов’язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити