Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 6. НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

§ 53. Пряме народовладдя в Україні

• Пригадайте, які види народовладдя вам відомі, у яких формах воно може бути реалізовано.

1. Референдуми в Україні

• Пригадайте, що таке референдум.

Законодавство України передбачає можливість проведення в нашій державі референдуму. Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає, що «місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування». На жаль, нині в Україні відсутній закон, який визначає порядок проведення місцевого референдуму, що унеможливлює його проведення.

Що ж стосується Всеукраїнського референдуму, то його проведення регулюється Конституцією України.

Всеукраїнський референдум є однією з форм безпосередньої демократії в Україні, способом здійснення влади безпосередньо українським народом, що полягає в прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування в порядку, установленому цим законом.

• Ознайомтеся з положеннями Конституції України щодо порядку призначення Всеукраїнського референдуму.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, установлених цією Конституцією.

Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менше як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менше як у двох третинах областей і не менше як по сто тисяч підписів у кожній області.

Отже, Конституція України передбачає декілька шляхів призначення або проголошення референдуму — залежно від того, хто є ініціатором референдуму, а також від питання референдуму.

Для призначення референдуму Верховною Радою України необхідно, щоб за це рішення проголосувала більшість народних депутатів (не менше 226 депутатів).

2. Види референдумів

Існує декілька видів референдумів залежно від питання, яке розглядається.

На конституційний референдум виносять питання про схвалення нової редакції Конституції України, унесення змін до Конституції України, скасування, утрату чинності чи визнання нечинним закону про внесення змін до Конституції України. Деякі зміни до Конституції можуть бути внесені тільки шляхом референдуму. Конституційний референдум призначається Президентом України.

На ратифікаційному референдумі вирішують питання про зміну території України, адже, відповідно до Конституції України, це питання не може бути вирішене по-іншому. Назва референдуму пов’язана з тим, що зміна території має відбуватися відповідно до міжнародного договору, який підлягає ратифікації (затвердженню).

На референдум можуть бути винесені питання щодо прийняття чи скасування закону України або внесення змін до чинного закону України — такий референдум матиме назву законодавчого.

Перелік питань, які можуть вирішуватися референдумом, є відкритим, тобто на загальний референдум може бути винесено будь-яке питання, за винятком тих, щодо яких референдум не допускається, згідно з Конституцією України.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 74. Референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Передбачено, що референдум не може проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України. Рішення референдуму може бути змінено лише новим референдумом.

3. Порядок проведення референдуму

Для проведення будь-якого референдуму створюються окружні та дільничні виборчі комісії.

У день проведення референдуму виборці на виборчих дільницях отримують бюлетені для голосування. В обладнаних кабінах для голосування виборець має право проголосувати «за» чи «проти» питання, винесеного на референдум. Після завершення часу для голосування дільничні й окружні комісії визначають результати по своїй території та передають їх до Центрвиборчкому, що й підводить загальні підсумки.

Питання, винесене на Всеукраїнський референдум, увижається схваленим (затвердженим), якщо за це проголосувало більше половини учасників референдуму.

Важливо, що результати народного волевиявлення на Всеукраїнському референдумі є остаточними та не потребують затвердження або схвалення будь-якими органами державної влади, є обов’язковими для виконання громадянами України, органами державної влади України, яких вони стосуються та до повноважень яких віднесені, — затверджена нова редакція Конституції, новий закон чи окремі положення набувають чинності з дня оголошення Центрвиборчкомом результатів відповідного референдуму. Так само з дня проголошення результатів референдуму набуває чинності закон про внесення змін до Конституції або про ратифікацію міжнародного договору щодо змін території України.

Однією з форм прямої (безпосередньої) демократії в Україні є референдум. Існують різні види Всеукраїнських референдумів — конституційний, ратифікаційний, законодавчий та загальний.

Конституція України визначає питання, які не можуть розглядатися на референдумі, а також ті, розгляд яких на референдумі є обов’язковим.

Запам’ятайте: референдум.

Подивіться в Інтернеті:

http://www.cvk.gov.ua/metod/kultura/metod/— матеріали щодо проведення Всеукраїнського референдуму на сайті Центральної виборчої комісії.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «референдум».

2. Які види референдумів існують в Україні?

3. Який порядок призначення (проголошення) референдуму передбачено українським законодавством?

4*.Висловте свою точку зору щодо доцільності проведення Всеукраїнського референдуму.

5*. Висловте свою точку зору щодо доцільності передбачених Конституцією України обмежень для проведення референдуму.

6*. Знайдіть інформацію щодо проведення в Україні та у світі різних видів референдумів і вирішення проблем, які при цьому виникають.

7*. Що, на вашу думку, потрібно зробити, щоб забезпечити свідому участь громадян у референдумі?

З історії української державності

На станції Фастів на шляху до Києва в грудні 1918 р. у вагоні потяга був підписаний попередній текст Договору про об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки (ЗУНР), який пізніше отримав назву Акт Злуки. Офіційно договір було ратифіковано на Софійській площі в Києві 22 січня 1919 р. Нині на місці цієї події встановлено вагон-музей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити