Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 6. НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

§ 54. Виборча система України

1. Загальна характеристика виборчої системи України

В умовах великої сучасної держави неможливо всі питання вирішувати шляхом загального голосування. Саме тому важливим інститутом будь-якого демократичного суспільства є вибори органів державної влади та місцевого самоврядування.

• Які органи нашої держави формуються шляхом проведення виборів?

Конституція України визначає основні засади проведення виборів у нашій державі.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте, які принципи проведення виборів визначено Основним Законом держави.

З Конституції України

Стаття 70. Право голосу на виборах і референдумах мають громадяни України, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років.

Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.

Стаття 71. Вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними й відбуваються на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Виборцям гарантується вільне волевиявлення.

При проведенні виборів до різних органів державної влади та місцевого самоврядування використовують різні виборчі системи.

• Які виборчі системи, що існують у світі, вам відомі?

Нині в Україні використовують мажоритарну, пропорційну та змішану виборчі системи. Мажоритарна виборча система застосовується при виборах Президента України, сільських, селищних і міських голів, старост, депутатів сільських і селищних рад.

Змішана виборча система застосовується під час виборів депутатів Верховної Ради України.

При проведенні виборів депутатів обласних, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах рад застосовують пропорційну виборчу систему із закріпленням депутатів за окремими територіальними виборчими округами.

2. Види та принципи проведення виборів

Для проведення виборів уживають цілу низку передбачених законодавством заходів.

Здійснення виборчих процедур, передбачених відповідним законом, називають виборчим процесом.

Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого в цей процес, політичного плюралізму та багатопартійності, гласності й відкритості виборчого процесу, рівності всіх кандидатів, партій (блоків) — суб’єктів виборчого процесу. Гарантується свобода передвиборної агітації, рівні можливості доступу всіх кандидатів до засобів масової інформації.

Залежно від виду виборів виборчий процес триває протягом різного часу, однак у будь-якому випадку це досить тривала процедура. Вибори Президента України та вибори органів місцевого самоврядування у визначені Конституцією України строки призначає Верховна Рада України. Чергові вибори народних депутатів України відбуваються в строки, визначені Конституцією України, позачергові вибори призначаються Президентом України.

Залежно від строків проведення вибори можуть бути черговими, позачерговими та повторними.

Чергові вибори проводяться у зв’язку із закінченням строку повноважень відповідного органу.

• Пригадайте, який строк повноважень Президента України, Верховної Ради України, органів місцевого самоврядування, міських, сільських, селищних голів установлено Конституцією України.

Якщо повноваження певного органу державної влади чи місцевого самоврядування в установленому законом порядку припиняються достроково, то призначаються та проводяться позачергові вибори. Законодавством передбачено також проведення повторних виборів Президента України, міських, сільських, селищних голів або депутатів сільських і селищних рад, якщо жоден із кандидатів не був обраний або всі кандидати зняли свої кандидатури до виборів чи відмовилися отримати мандат після обрання.

Якщо внаслідок тих чи інших причин достроково припиняються повноваження депутата, обраного за мажоритарною системою, призначають проміжні вибори. Коли ж створюються нові органи місцевого самоврядування, проводяться перші місцеві вибори, які мають певні особливості.

Залежно від території, на якій проводять вибори, їх поділяють на загальнодержавні та місцеві.

3. Виборчий процес

Етапи виборчого процесу залежать від особливостей кожного виду виборів. У будь-якому випадку складають списки виборців, утворюють виборчі округи та виборчі дільниці, окружні та дільничні виборчі комісії, здійснюється висунення та реєстрація кандидатів. Найдовшим за тривалістю етапом виборчого процесу є проведення передвиборчої агітації. Наступний етап — голосування в день виборів, після якого здійснюється підрахунок голосів виборців і встановлення підсумків голосування та результатів виборів. Обов’язковий етап виборчого процесу — офіційне оприлюднення результатів.

При проведенні виборів за мажоритарною виборчою системою в разі необхідності проводять також повторне голосування та визначають його результати.

Для проведення будь-яких виборів створюються виборчі дільниці. Дільниці поділяють на звичайні, де голосує більшість виборців за місцем проживання, і спеціальні, які утворюють у стаціонарних лікувальних закладах, в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах, на суднах, які перебувають у день голосування в плаванні під Державним Прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування.

Важливим етапом виборів є висунення кандидатів. Право на це мають політичні партії, а в одномандатних виборчих округах — також шляхом самовисунення. Під час реєстрації кандидатів у народні депутати вноситься грошова застава. Партія, яка висунула виборчий список, вносить заставу в розмірі тисячі мінімальних заробітних плат, кандидат, який зареєстрований шляхом самовисунення, або партія, яка висунула кандидата за одномандатним округом, — десять мінімальних заробітних плат. Застава передбачена й при проведенні місцевих виборів.

Після формування дільничних та окружних виборчих комісій, висунення та реєстрації кандидатів розпочинається передвиборча агітація. При цьому партії та кандидати використовують різноманітні методи — від установлення агітаційних наметів і проведення мітингів, зборів, демонстрацій до використання засобів зовнішньої реклами, засобів масової інформації, Інтернету тощо.

Голосування на виборах завжди відбувається в неділю, тому агітація завершується в п’ятницю напередодні виборів.

Щоб узяти участь у виборах, громадяни приходять на виборчі дільниці. Для отримання бюлетеня виборець зобов’язаний пред’явити документ, що посвідчує особу. На підставі паспорта член виборчої комісії видає виборчий бюлетень, а виборець має розписатися в списку виборців і в контрольному талоні бюлетеня.

Отримавши бюлетень, виборець прямує до виборчих кабін, у яких робить свій вибір — ставить позначку проти прізвища кандидата чи партії, за яку він голосує.

Кожен виборець голосує особисто, однак виборець, який має обмежені можливості — сліпий, слабобачучий, неписьменний тощо, — має право, повідомивши члена виборчої комісії, звернутися за допомогою до іншого виборця — як правило, свого родича чи знайомого. Не мають права надавати таку допомогу кандидати на виборчі посади, їхні довірені особи, спостерігачі, члени виборчих комісій.

Зробивши вибір, виборець кидає бюлетень до виборчої скриньки. Вона має бути прозорою, а перед початком голосування її перевіряють члени комісії та опечатують.

Після закінчення часу голосування члени виборчої комісії перевіряють цілісність пломб і виймають бюлетені з урни. Бюлетені перераховують і визначають результати виборів на дільниці та вносять їх у протокол. Після того як результати голосування з усіх дільниць округу надійдуть до окружної комісії, вона підбиває підсумки виборів в одномандатному окрузі, а результати голосування в багатомандатному направляє до Центральної виборчої комісії.

В одномандатному виборчому окрузі по виборах народних депутатів, сільського, селищного, міського (у місті з населенням менше 90 тис. виборців) голови переможцем стає кандидат, який отримав більшість голосів виборців — більше, ніж інші кандидати.

Якщо ж ідеться про вибори міського голови міста, у якому більше 90 тис. виборців, то для перемоги в першому турі необхідно отримати понад 50 % голосів виборців, які взяли участь у виборах. Якщо жоден з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування — так званий другий тур, до якого виходять два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів. Переможцем визнається той кандидат, який отримав більше голосів, ніж його суперник. Так само підводять підсумки голосування на виборах Президента України.

На виборах народних депутатів України в багатомандатному окрузі підсумки підводять за правилами пропорційної виборчої системи. Депутатські мандати отримують кандидати зі списків партій, які отримали не менше 5 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Видання бюлетеня виборцю

Виборці біля виборчих кабін на виборчій дільниці

Підбиття підсумків на виборчій дільниці

Під час виборів депутатів обласної, районної, міської, районної в місті ради розподіл місць також відбувається з використанням пропорційної виборчої системи. У розподілі беруть участь лише представники партій, які отримали не менше 5 % голосів виборців. При цьому порядок кандидатів у списку партії визначається відповідно до відсотка голосів виборців, отриманих кандидатом у своєму окрузі: той кандидат, який отримав у своєму окрузі найбільшу підтримку, отримує номер 1, той, хто зайняв друге місце, — номер 2 і так далі.

Однією з найважливіших форм прямої демократії в Україні є вибори. Вони проводяться для обрання Президента України, міських, сільських, селищних голів, старост, народних депутатів України та депутатів органів місцевого самоврядування.

Вибори проводять із застосуванням різних виборчих систем — мажоритарної, пропорційної, змішаної.

Вибори відбуваються на основі загальновизнаних принципів демократичних виборів — рівні, вільні, загальні, прямі, з таємним голосуванням.

Запам’ятайте: виборчий процес.

Подивіться в Інтернеті:

http://www.cvk.gov.ua/ — офіційний сайт Центральної виборчої комісії України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «вибори», «виборчий процес».

2. Які види виборів передбачені законодавством України?

3. Який порядок призначення (проголошення) різних видів виборів передбачено українським законодавством?

4. Назвіть етапи (стадії) виборчого процесу.

5*. Дайте характеристику виборчих систем, які застосовують в Україні.

6*.Визначте позитивні та негативні ознаки пропорційної та мажоритарної виборчої системи.

7*.Знайдіть інформацію щодо проведення в Україні різних видів виборів і проблем, які при цьому виникають.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.