Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 7. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА УКРАЇНИ

§ 56. Порядок роботи Верховної Ради України

1. Закон України «Про регламент Верховної Ради України»

Конституція України передбачає, що всі державні органи повинні діяти відповідно до порядку, визначеного законодавством України. Порядок роботи Верховної Ради України визначають Конституція України та Закон України «Про регламент Верховної Ради України».

Регламент визначає, що Верховна Рада України проводить свої засідання в будинку Верховної Ради за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 59. Водночас не виключено проведення засідань за рішенням Верховної Ради в інших місцях.

Так, урочисте засідання Верховної Ради України для складення присяги новообраним Президентом України Л. Кучмою було проведено 30 листопада 1999 р. в Національному палаці «Україна» у м. Києві.

• Висловте припущення, у яких випадках виправдано проведення закритих за - сідань парламенту.

Крім того, засідання Верховної Ради України транслюють по телебаченню й радіо, її рішення обов’язково публікують у спеціальному виданні «Відомості Верховної Ради України», газеті «Голос України» та інших виданнях Верховної Ради. Також інформація про роботу та рішення парламенту розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.

2. Організація роботи Верховної Ради України

Традиційно роботу парламенту організовують за сесіями.

На першу сесію новообрана Верховна Рада України збирається не пізніше, ніж на 30-й день після офіційного оголошення результатів виборів. Перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України на урочистому засіданні новообрані народні депутати складають перед Верховною Радою присягу, яку зачитує найстарший за віком народний депутат України. Після проголошення тексту присяги вони підписують її. Після цього депутати набувають своїх повноважень.

Існує декілька видів сесій залежно від порядку їхнього скликання та часу проведення.

Конституція чітко визначає строки проведення чергових сесій Верховної Ради України: вони проводяться двічі на рік і починаються першого вівторка лютого й першого вівторка вересня кожного року, тривають протягом кількох місяців.

Передбачена можливість скликання позачергової сесії Верховної Ради України. Така сесія може бути скликана за вимогою Президента України або не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

• Якою є конституційна кількість народних депутатів України?

Позачергова сесія парламенту скликається Головою Верховної Ради України з обов’язковим зазначенням порядку денного.

Особливий порядок передбачено для скликання сесій у разі оголошення в державі чи окремій її частині надзвичайного або військового стану. У цьому випадку сесія збирається протягом двох днів без оголошення — автоматично.

Кожна сесія Верховної Ради розпочинається й завершується виконанням Державного Гімну України.

Конституція України та Регламент Верховної Ради України визначають порядок роботи Верховної Ради України. Робота парламенту України здійснюється в кількох формах. Сесії Верховної Ради складаються з пленарних засідань Верховної Ради, засідань комітетів, тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій, що проводяться в період між пленарними засіданнями, роботи народних депутатів у депутатських фракціях (депутатських групах) і з виборцями.

Верховна Рада України

Пульт системи «Рада»

Найвідомішою формою роботи Верховної Ради є пленарні засідання. Це регулярні зібрання народних депутатів України у визначений час і у визначеному місці, що проводяться за встановленою процедурою. На них розглядаються питання, які за Конституцією України належать до повноважень Верховної Ради України, і приймаються відповідні рішення з цих питань шляхом голосування народних депутатів України.

Брати участь у пленарних засіданнях Верховної Ради повинні всі народні депутати. Ці засідання, як правило, проводять відкрито, тобто на них можуть бути присутніми не лише народні депутати, а й журналісти, запрошені, інші особи. Однак часом на засіданнях можуть обговорюватися питання, оприлюднення інформації з яких є небажаним. Це питання оборони, державної безпеки, окремі економічні питання та боротьби із злочинністю тощо. У цих випадках за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України проводиться закрите засідання.

Рішення Верховної Ради України приймаються тільки на її пленарних засіданнях шляхом голосування. Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто. Найчастіше для цього використовують спеціальну систему для голосування «Рада».

У Верховній Раді України голосування може проводитися декількома способами. Найчастіше депутати користуються спеціальною електронною системою голосування «Рада». Для цього в кожного депутата є іменна електронна картка голосування, за допомогою якої він віддає свій голос, використовуючи спеціальний пристрій, яким обладнане кожне депутатське місце в залі засідань Верховної Ради. Цікаво, що ця картка дає можливість проводити голосування двома способами. По-перше, можливе так зване «поіменне» голосування, коли система «Рада» фіксує, як саме проголосував кожен депутат, а потім оприлюднює ці відомості (хто з депутатів голосував «за», хто — «проти» , хто «утримався» або ж не взяв участі в голосуванні).

Другий варіант — це таємне голосування. У цьому випадку електронна система лише підраховує кількість голосів «за», «проти» та «утримався», але не фіксує, як саме голосував окремий депутат. Таке голосування проводиться здебільшого при вирішенні кадрових питань.

Іноді при вирішенні найважливіших питань проводиться голосування за допомогою бюлетенів. У цьому випадку кожен депутат має особисто отримати бюлетень для голосування, висловити свою позицію позначкою в бюлетені, а обрана зі складу депутатів лічильна комісія визначає підсумки голосування.

Є й інші способи голосування. Найпростіший з них відомий, напевно, і вам — згадайте, як ви обираєте старосту класу, своїх представників до органів шкільного самоврядування, — звичайним підняттям рук.

Відомі випадки голосування шляхом виходу депутатів у різні двері парламентської зали, голосування різнокольоровими кульками тощо.

Так, у японському парламенті передбачено голосування в парламенті щодо законопроектів та інших рішень різними способами: уставанням (ведеться підрахунок), таємним голосуванням за допомогою бюлетенів (парламентарії отримують два бюлетені — білого й блакитного кольору: перший означає «за», другий — «проти»), за допомогою бюлетенів при поіменному голосуванні (у цьому випадку член парламенту прикріплює до бюлетеня картку зі своїм прізвищем), опитуванням (голова запитує, чи є заперечення, якщо їх немає, рішення приймається, якщо заперечення є, використовується інша форма голосування).

Законом також передбачено проведення урочистих засідань, на яких, як правило, рішення не приймаються. Саме на урочистих засіданнях відбувається складення присяги новообраними народними депутатами України та складення присяги українському народові новообраним Президентом України.

Іноді засідання парламенту може бути проведено у формі парламентських слухань. Парламентські слухання — це засідання парламенту, під час яких відбувається вивчення питань, що становлять суспільний інтерес і потребують законодавчого врегулювання. У таких слуханнях беруть участь не лише депутати, а й запрошені спеціалісти тієї сфери, яка розглядається.

Другою важливою формою роботи Верховної Ради є діяльність комітетів.

• Пригадайте, які функції покладено на комітети Верховної Ради України.

Крім пленарних засідань Верховної Ради та роботи комітетів, складовою діяльності народних депутатів є також робота з виборцями. Для цього депутати проводять прийом виборців, зустрічі з ними, виборці звертаються до депутатів за допомогою з різних питань. Цю роботу депутати проводять не лише в столиці, а й на місцях — у виборчих округах.

3. Законодавчий процес

Найважливішою функцією Верховної Ради України є прийняття законів.

Процедуру розроблення та прийняття законів називають законодавчим процесом.

Він має кілька етапів. Порядок прийняття законів України визначає Конституція України.

• Прочитайте cm. 91,93,94 Конституції України та визначте стадії законодавчого процесу.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 91. Верховна Рада України приймає закони, постанови й інші акти більшістю від її конституційного складу (…).

Стаття 93. Право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України. Стаття 94. Закон підписує Голова Верховної Ради України й невідкладно направляє його Президентові України.

Президент України протягом п’ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, й офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

У разі, якщо Президент України протягом установленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон уважається схваленим Президентом України й має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати й офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України й опубліковується за його підписом.

Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Робота над новим законом починається із законодавчої ініціативи — пропозиції прийняти його або внести зміни до діючого, що виходить від осіб чи установ, яким надано таке право. Право законодавчої ініціативи, відповідно до Конституції України, мають Президент України, народні депутати, Кабінет Міністрів України.

Запропонований закон спочатку розглядають у відповідному комітеті Верховної Ради України. Народні депутати обговорюють його й, у разі згоди з основними положеннями закону, виносять його на перше читання на пленарному засіданні Верховної Ради України. Під час першого читання народні депутати обговорюють законопроект у цілому, визначаючи доцільність його прийняття. Якщо принципово положення закону депутати вважають правильними, він повинен бути прийнятий шляхом голосування більшістю від конституційного складу народних депутатів.

Після цього законопроект повертається до комітету й кожен депутат має право подати свої пропозиції щодо внесення до нього змін, доповнень, уточнень тощо. Усі пропозиції обговорюються членами комітету, а потім і всіма депутатами на пленарному засіданні. Це — друге читання.

Після постатейного обговорення та голосування закон виносять на голосування в цілому. Конституційний склад Верховної Ради України — 450 депутатів, отже, для прийняття закону треба, щоб його підтримали не менше 226 парламентарів.

Після прийняття закону його має підписати Голова Верховної Ради та направити Президентові України. Протягом 15 днів Президент України або підписує та офіційно оприлюднює його, або повертає закон зі своїми вмотивованими та сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного зозгляду — як іноді кажуть: накладає «вето».

Якщо закон повернутий до Верховної Ради, парламент може або погодитися з пропозиціями глави держави, або ж спробувати подолати «вето» президента. У разі, коли закон при повторному розгляді підтриманий не менше ніж двома третинами від конституційної кількості депутатів, Президент України зобов’язаний його підписати й офіційно оприлюднити протягом десяти днів.

Значок депутата

Після підписання закону Президентом текст нового нормативного акта публікують у пресі й він набирає чинності. Кожний закон лише тоді виконуватиме свою функцію, діятиме, коли про нього знатимуть ті, кого він стосується. Тому законотворчий процес передбачає обов’язкове оприлюднення нормативних актів загального характеру, насамперед законів.

Крім законів, Верховна Рада України може приймати постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.

4. Парламентський контроль Верховної Ради України

Однією з важливих функцій парламенту є контрольна. Основи парламентського контролю визначено Конституцією України. Так, Верховна Рада здійснює контроль за виконанням Державного бюджету України та використанням його коштів. Для цього передбачено створення спеціального органу — Рахункової палати, яка здійснює контроль від імені Верховної Ради України.

Важливим напрямом контролю парламентом є контроль за роботою Кабінету Міністрів України. Він здійснюється шляхом формування уряду, затвердження програми його діяльності. Верховна Рада України має право розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Так само Верховна Рада здійснює парламентський контроль шляхом заслуховування щорічних і позачергових послань Президента, затвердження рішень про надання Україною займів та економічної допомоги іноземним і міжнародним організаціям, про одержання Україною займів від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій та здійснення контролю за їхнім використанням; схвалення рішень про згоду щодо надання військової допомоги іншим державам, про направлення підрозділів Збройних сил України в іншу державу або допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію У країни; затвердження указів Президента України про введення воєнного або надзвичайного стану в Україні або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації.

До форм парламентського контролю також належить право парламенту на припинення повноважень Президента України в порядку здійснення імпічменту, а також право розгляду питань про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України, щодо дострокового припинення повноважень народного депутата України.

Особливою формою парламентського контролю є депутатський запит.

Депутатський запит — вимога народного депутата, народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка висувається на сесії Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно від їхнього підпорядкування та форм власності, дати офіційну відповідь з питань, що належать до їхньої компетенції.

Запит може бути індивідуальним або колективним, він оголошується на засіданні Верховної Ради, а посадова особа чи орган, до якого спрямований запит, зобов’язані дати на нього аргументовану відповідь.

Порядок роботи Верховної Ради визначає Закон України «Про регламент Верховної Ради України».

Верховна Рада здійснює роботу сесійно у формі пленарних засідань, роботи комітетів, роботи з виборцями тощо.

Найважливішим напрямом роботи парламенту є законодавча робота. Також Верховна Рада України здійснює контрольні функції в різних формах, передбачених законом.

Запам’ятайте: сесія, депутатський запит, законодавчий процес, законодавча ініціатива.

Подивіться в Інтернеті:

http://rada.gov.ua/ — офіційний сайт Верховної Ради України (розділ «Законотворчість»); http://www.ac-rada.gov.ua/ — офіційний сайт Рахункової палати України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «депутатський запит», «сесія», «законодавча ініціатива», «законодавчий процес».

2. Які види сесій Верховної Ради України ви знаєте?

3. Порівняйте

А пленарні засідання та роботу в комітетах Верховної Ради України

Б порядок скликання різних видів сесій Верховної Ради України

В різні форми парламентського контролю

4. Які форми парламентського контролю передбачені законодавством України?

5. За допомогою засобів масової інформації дізнайтеся про роботу Верховної Ради України та рішення, які прийняті комітетами Верховної Ради й на пленарних засіданнях, а також про здійснення парламентського контролю в Україні.

6*.3імітуйте в класі прийняття закону у Верховній Раді Україні відповідно до встановленої процедури.

7*.Висловте свою думку щодо доцільності встановлення права Президента України відмовитися підписати закон і права Верховної Ради подолати «вето» Президента.

8*. Висловте свою думку щодо шляхів удосконалення законодавчого процесу в Україні.

З історії української державності

19 жовтня 1918 р. в Галичині було створено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР).

Спочатку столицею ЗУНР був Львів, потім Тернопіль, а після цього — Станіславів (нині Івано-Франківськ). У Тернополі на будинку, де знаходився уряд ЗУНР, нині встановлено меморіальну дошку.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити